Fra venstre: Forskningsleder ved miljøavdelingen Ingrid Bay-Larsen, administrerende direktør Iselin Marstrander, forsker Nhien Nguyen, forsker Christian Lo og forskningsleder i velferdsavdelingen, Ragnhild Waldahl i Nordlandsforskning. Foto: Markus André Jensen Foto: Markus André Jensen

Nordlandsforskning har sikret seg prestisjeprosjekt

– Dette er et stort samarbeidsprosjekt mellom tre regioner i EU. Det vil komme næringslivet i Nordland til gode, fastslår fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF).


Nordlandsforskning er tildelt et prestisjefylt prosjekt i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.

Prosjektet heter SeeRRI, Building Self-Sustaining Research and Innovation Ecosystems in Europe through Responsible Research and Innovation. Formålet med prosjektet er å utvikle en ansvarlig politikk for forskning og innovasjon.

– Gjennom prosjektet vil vi utvikle strategier og rammeverk i de tre regionene Nordland, B30 i Spania og Nedre Østerrike, forteller fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø.

NYTTEVERDI

Både i overordnet planarbeid og i forsknings- og innovasjonspolitikken er ansvarlig forskning og innovasjon viktig. På dette området vil SeeRRI kunne bidra med verdifull innsikt og læring.

– Resultatene fra prosjektet skal brukes i arbeidet med regional planstrategi og videreutvikling av forsknings- og innovasjonspolitikken.  Vi skal analysere og teste ut måter å involvere og styrke samarbeidet med næringslivet i regionen. Det vil gi oss verktøy til å konkretisere eksempelvis bærekraftsatsing i Nordland, underbygger næringsråd Noresjø.

REGIONER I FRONT I EUROPA

B30 er navnet på en motorveistrekning utenfor Barcelona. Området er på kun 485 km² men har over 30.000 bedrifter og én million innbyggere, og er en spydspiss innenfor spansk industri. Prosjektpartnerne fra regionen er Universitat Autònoma de Barcelona og Generalitat de Catalunya, som er de regionale myndighetene. 

Fra regionen Nedre Østerrike deltar Ecoplus og Austrian Institue og Technology. Ecoplus er en non-profit organisasjon eid av regionale myndigheter som skal utvikle næringslivet i regionen. De har også ansvar for å implementere regionens klyngeprogram.

NYTTIG FOR NORDLAND

I Nordland er Nordland fylkeskommune og NHO partnere i prosjektet sammen med Nordlandsforskning. Nordland fylkeskommune og NHO får rundt 80.000 euro hver for å være med i innovasjonsprosjektet. Nordlandsforskning får i overkant av 400 000 euro. Et betydelig prosjekt for Nordland som helhet.

– Prosjektet vil gi oss et nettverk med regioner som kan være samarbeidspartnere for næringslivet i Nordland. Eksempelvis er miljøet i Østerrike spesialister innenfor industriell 3D-printing. Dette miljøet kan være spesielt nyttig for industrien i Nordland. Regionen i Spania har utviklet og testet mange ulike innovasjonsverktøy som del av en smart spesialiseringsstrategi, for eksempel testlaber og evalueringsverktøy, avslutter fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.