En av eierne i oppdrettsfirmaet Nova Sea, Aino Olaisen. Foto: Berit Roald / NTB

Skulle investere over tre milliarder - nå settes alt på vent

Nova Sea AS setter nytt slakteri på Lovund og nytt settefiskanlegg på hold.


Det kommer frem i en pressemelding.

– Nova Sea AS har som en konsekvens av gårdagens forslag fra Regjeringen om å innføre en grunnrentebeskatning, besluttet å sette alle større investeringer på hold.
Det dreier som om investeringer på over 3,3 milliarder, fordelt på settefiskanlegg og nytt slakteri. Investeringene ville medført i overkant av 100 nye kompetansearbeidsplasser og store ringvirkninger i distriktene, sier adm.dir Tom Eirik Aasjord.

– Slik forslaget fra Finansdepartementet er utformet, vil vårt finansielle handlingsrom som skapes fra sjøproduksjon, skattlegges med 62 prosent. Dette vil igjen svekke vår evne til å håndtere nye investeringer betydelig. Spesielt vil dette ramme investeringer på land, ettersom skattemessige fradrag kun vil gjelde investeringer i selve sjøproduksjonen. Det er ikke i sjøproduksjonen vi har de største investeringene fremover, sier adm.dir Tom Eirik Aasjord.

– Våre rammebetingelser for å skape vekst og nye arbeidsplasser ute i distriktene ble i løpet av minutter totalt snudd på hodet. 
Oppdrettsnæringen har gjennom de siste to årene hatt en eksplosiv økning i sine produksjonskostnader. Våre kunder i Europa, og i verden for øvrig, står midt i en ekstrem situasjon med høy inflasjon, hvor fremtidig kjøpekraft er truet. Parallelt med dette innfører Finansdepartementet en produksjonsavgift fra 2021, gjør store skjerpelser i formuesbeskatningen og innfører en grunnrente på 40 prosent, som gir en marginalskatt på 62 prosent. Summen av alt dette medfører en usikkerhet som blir for stor for at Nova Sea kan gå videre med vekstplanene for konsernet slik situasjonen foreligger nå, sier Aino Olaisen, styreleder i Nova Sea.

– Nova Sea har stor forståelse for at Norge har behov for større inntekter, ettersom verden og Norge står i en krevende situasjon. Vi er blant Nordlands største skatteytere i dag, og har også forståelse for at vi skal betale mer i skatt for bruk av areal og hav.
Det som imidlertid er særdeles viktig for oss er at innretningen på skattleggingen ikke setter arbeidsplasser og lokalsamfunn i fare.
Vi frykter også at denne endringen i rammevilkår vil svekke norsk havbruksnærings konkurransekraft ute i markedene vi opererer i, sier hun videre.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.