Bodø Nus redaktør Espen Bless Stenberg. Foto: Andreas Sandnes Olsen

«Oliver Hugaas er en nasjonalist som er farlig for storsamfunnet. Derfor identifiserte vi ham»

Skrevet av Espen Bless Stenberg
21.07.2021 20:00 - OPPDATERT 22.07.2021 06:02

22. juni ble bodømannen Oliver Hugaas arrestert og satt i politiets varetekt. Hjemme hos Hugaas fant politiet en rekke ulovlige våpen, og rundt 8000 skudd.

Hugaas erkjente de faktiske forholdene, men erklærte seg ikke straffeskyldig da han mener våpnene er lovlig plomberte. 

Ifølge politiet kan enkelte av disse våpnene lett omgjøres til fullt brukbare maskingevær, rifler og pistoler. 

Bodø Nu valgte å gå ut med navnet til Hugaas dagen etter at Filter Nyheter publiserte det. Årsaken til dette er at vi i pressen har som oppgave å dele informasjon som er samfunnskritisk, i følge Vær Varsom-plakatens paragraf 1.2. 

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

Det trygge norske samfunnet trues av høyreradikaliserte unge mennesker. Hugaas omtaler seg selv som nasjonalist, og det er liten tvil om at bodømannen er radikalisert. 

Han har blant annet uttalt følgende på Facebook: 

«Disse parasittene skal bli underkuet vår kollektive vilje! Nok er nok, tiden er kommet for å skyte spurv med kanon. Ingen nordmann skal måtte lide en dyster skjebne fordi at danserne på Stortinget ikke har manndom nok til å sette ned foten»

Det er Bodø Nus plikt å opplyse storsamfunnet om de farene hans uttalelser og meninger utgjør for samfunnet vi lever i. Det er uten tvil viktig at vi som avis opplyser at det lever radikaliserte mennesker i vårt nærmiljø, slik som Oliver Hugaas. 

For oss er det også viktig å fortelle at en ung mann som Hugaas er i besittelse av en rekke livsfarlige våpen, og at han er utstyrt for potensielt å kunne skyte og drepe mennesker i kulturer han beviselig er motstander av. Han har allerede erkjent at han har vært i besittelse av våpnene, så dette punktet er uomtvistelig. 

[annonse]
Vær Varsom-plakaten sier også følgende: 

Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold.

Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson.

I dette tilfellet har etterforskninga kommet så langt at Hugaas er siktet og varetektsfengslet. 

Samfunnets sikkerhet går foran punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten, etter vårt syn.

Oliver Hugaas er en nasjonalist som er farlig for storsamfunnet. Derfor identifiserte vi ham.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.