Ønsker hjelpe fattige barnefamilier - nå har bystyret satt av flere hundre tusen


Bystyret har vedtatt å sette av 750 000,- kroner i 2023 til fattigdomsbekjempende tiltak for barn, unge og familier i Bodø, ifølge Bodø kommune.

Målet er en midlertidig styrking av tilbud for barn og unge i Bodø som opplever utenforskap på bakgrunn av utfordrende økonomi. Bystyret mener midlene kan presentere tiltak mot fattigdom i Bodø, hvor 100 prosent av midlene kommer de som trenger det til gode

Dette er midler som fordeles til frivillige organisasjoner, og nå kan de søke om midler. 

Midlene må brukes inneværende år. 

Organisasjoner som kan søke på midlene er frivillige og idelle organisasjoner med organisasjonsnummer i Bodø kommune. 

Det gir riktignok ikke tilskudd til ordinær drift, lønnsutgifter eller kommunale enheter.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.