Over 95 prosent av ansatte i private barnehager har tariffavtale

Skrevet av redaksjonen og faktisk.no
09.08.2019 15:40 - OPPDATERT 09.08.2019 18:27

– Rovdrift på de ansatte, sa Rødt. Men nå viser det seg at over 95 prosent av de som arbeider i private barnehager, har tariffavtale.

Private barnehager og velferdstjenester er et stadig tilbakevendende tema i valgkampen. Det politiske Norge er delt i synet på om det er greit at private bedrifter tjener penger på barnehager og eldreomsorg. Skillet går omtrent langs blokklinjen. Rødt og de rødgrønne partiene er hovedsakelig mot at kommersielle selskaper skal tjene penger på barnehagedrift.

I en debatt på NRKs Dagsnytt 18 sa Seher Aydar fra Rødt dette:

– Stort sett er ikke de ansatte fornøyde heller. Se for eksempel på Aleris. De ansatte saksøkte eieren sin. Nå blir både Aleris, som har drevet rovdrift på de ansatte, og Ambea kjøpt opp av et internasjonalt oppkjøpsfond som har adresse i et skatteparadis. Det reagerer folk på, for lønna blir dumpet ned for at eierne skal få mer penger.

Aleris driver kommersielle omsorgstjenester og Ambea er deres svenske eier. Dette svarte stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) opp på denne måten:

– 95 % av ansatte i private barnehager har vanlige tariffavtaler, på lik linje med en million nordmenn. Så hvis Rødt mener det er uanstendige lønns- og pensjonsvilkår, så vil jeg anta at Rødt her også ønsker å statliggjøre flere private virksomheter.

Faktisk.no har sjekket saken.

Det finnes ikke offentlig statistikk over omfanget av tariffavtaler. Derfor må vi gå til partene i arbeidslivet. Det er de som inngår avtalene.

PBL er den største arbeidsgiverorganisasjonen i sektoren. De har laget oversikten under på bakgrunn av tall fra Utdanningsdirektoratet (Udir) og dialog med Virke, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og kommunesektorens organisasjon KS.

Faktasjekken til faktisk.no viser at mellom 96 prosent og 97 prosent er riktig, både om vi ser på andelen årsverk eller om vi ser på andelen ansatt. På grunn av deltidsarbeid er det flere personer som er ansatt i sektoren enn det er årsverk.

Vi sendte oversikten til Utdanningsforbundet, som er en stor fagforening i sektoren.

– Vi kjenner igjen tallene som PBL har sendt deg. Vi kjenner til at det er noen inn- og utmeldinger av PBL. Dermed er prosentandelen, om den er 95 prosent eller 96 prosent for private barnehager med tariffavtale, høy, skriver seksjonsleder Tone Rosvoll i en e-post.

[annonse]
PBLs tall er for 2018. Det kan altså ha vært noen endringer siden i fjor, men Utdanningsforbundet bekrefter at 95 eller 96 prosent av de ansatte i barnehagesektoren er omfattet av tariffavtale.

Fagforbundet er den andre store fagforeningen i barnehagesektoren. I en e-post til Faktisk.no bekrefter deres fagleder Rakel Malene Solbu at 96,7 prosent er et sannsynlig tall på antall årsverk omfattet av tariffavtale.
Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.