Illustrasjonsfoto: Marte Vike Arnesen/VG

På fredag blir kvinne nummer én million mammografi-undersøkt - det skjer i Bodø

Skrevet av redaksjonen
07.03.2018 08:58

– Et nærmest ubegripelig tall.

Én million kvinner har nå fått tilbud om mammografiscreening gjennom det offentlige Mammografiprogrammet siden tilbudet startet i 1995.

Oversiktene i Kreftregisteret viser at kvinne nummer 1 million har time fredag 9. mars 2018 på mammografiscreeningen i Bodø. Brystdiagnostisk senter i Bodø og Kreftregisteret planlegger derfor en markering av jubileet og kvinnen på det aktuelle tidspunktet.

– 1 million kvinner er et nærmest ubegripelig tall. Jeg er glad for at 8 av 10 kvinner som får tilbudet velger å delta – og jeg lover at vi skal stå på for å sikre kvaliteten i programmet, og videreutvikle tilbudet ytterligere, sier Solveig Hofvind, leder av Mammografiprogrammet.

Mammografiprogrammet er et landsdekkende, offentlig og frivillig tilbud om mammografiscreening hvert annet år for kvinner i alderen 50-69 år. 

– Hensikten med Mammografiprogrammet er å redusere dødeligheten av brystkreft, og å oppdage brystkrefttilfeller i et tidlig stadium, slik at behandlingen kan bli så skånsom som mulig, sier Hofvind.

Hun berømmer det brystdiagnostiske senteret i Nordland for den solide innsatsen de ansatte der gjør for programmet – og for kvinnene de møter.

– Opplegget i Bodø er svært profesjonelt og strømlinjeformet, med høyt oppmøte og kort svartid. Det har stor verdi for kvinnene å få en rask avklaring på undersøkelsen de har tatt.

Mammografiprogrammet startet i 1995, og ble landsdekkende i 2005. Programmet administreres av Kreftregisteret. En forskningsbasert evaluering av Mammografiprogrammet i regi av Norges Forskningsråd konkluderte i 2015 med at programmet virker som forventet, og har redusert dødeligheten av brystkreft i målgruppen med 20 til 30 %.

Brystdiagnostisk senter for Nordland er ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Det er to tilhørende screeningenheter, den ene ved sykehuset i Bodø, og den andre er mammografibussen, som betjener store deler av fylket. Brystdiagnostisk senter i Nordland har vært i drift siden 2001. Oppmøtet i fylket er på over 80 %, som er blant de aller høyeste i landet. Om lag 27 000 kvinner er i målgruppen (50-69 år) i Nordland, og om lag 50 tilfeller av brystkreft oppdages i screeningen i Nordland årlig.

(Pressemelding)

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.