Ida Pinnerød og kriseledelsen i Bodø kommune skal møtes mandag ettermiddag. Sondre Skjelvik

Pinnerød om de nye tiltakene: Vi er bekymret for flere permitteringer!

Skrevet av Roar Wiik
18.01.2021 17:02 - OPPDATERT 20.01.2021 11:11

– Folk her blir permittert på grunn av bestemmelser vi mener er unødvendig streng i forhold til vår smittesituasjon.

Det sier ordfører, Ida Marie Pinnerød, om videreføringen av skjenkestoppen som ble gjort kjent i dag. Selv om hun påpeker de er nødt til å forholde seg beslutningen til nasjonale myndigheter. 

Tiltaket skal vare én uke, men kan føre til store konsekvenser for utelivsbransjen i Bodø. Utestedene i Bodø har i januar vært hardt rammet av skjenkestoppen. En videreføring vil kunne forsterke utfordringene de møter i bransjen.

Ordføreren er bekymret for at tiltaket vil føre til flere permitteringer og i værste fall stenging av arbeidsplasser. 

– Det er allerede mange som er permittert i Bodø. Vår store bekymring er at videreføringen av skjenkestoppen vil føre til at flere havner i den kategorien, sier hun.

 – Smittesituasjonen vi har lokalt i Bodø tilsier vi kunne holdt åpent! 

Ordføreren påpeker videre at legene i Bodø er uenig at det er nødvendig med skjenkestopp. 

– Legene våre sier de ikke ville anbefalt skjenkestopp lokalt. 

Ida forteller de har god dialog med bransjen.

– Vi har tett dialog med bransjen. De har tatt et stort ansvar og vi opplever det ikke har vært problematisk i bransjen her hos oss. Nettopp fordi de har tatt et stort ansvar, sier hun. 

[annonse]
Bodø Kommune sendte et brev til statsministeren, aktuelle departementer, Stortinget, Helsedirektoratet og FHI, der de etterspør lokale tilpasninger og forteller de opplever restriksjonene som unødvendig streng. 

Dette brevet kan det virke som myndighetene har oversett. 

– Vi tar til etterretning at de har videreført skjenkestoppen. Vi observerer en faglig uenighet nasjonalt mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet vedrørende skjenkestoppen. 

Noe som kan leses om her

Hun forteller videre de har mottatt bred støtte til brevet.

– Vi har fått mye støtte fra flere steder fra kommuner og regioner som er enig at det må være lokal tilpasset bestemmelser. 

Hun håper det kan bli slutt med skjenkestopp neste uke, når vedtaket skal behandles på nytt. 

– Det er viktig å holde folk i arbeid. 

En gladnyhet med de nye vedtakene, er imidlertid at barn og unge vil få det bedre fremover. 

– Vi er veldig glad for at videregående og ungdomsskolene er satt tilbake til gult nivå, og at barn og unge får delta på fritidsaktiviteter, avslutter hun.