Rana FK og Bodø/Glimt har i dag blitt enige om rammene for en samarebeidsavtale mellom klubbene. F.v. Kjell Magne Bang, Rana FK, Stig Johansen, Bodø/Glimt, Ståle Krokstrand, Rana FK, og Ørjan Berg, Bodø/Glimt. Foto: Roger Marthinsen

Rana FK skal spille på lag med Bodø/Glimt

Skrevet av Roger Marthinsen, (Rana No)
07.03.2018 08:50 - OPPDATERT 07.03.2018 08:57

Spillerutvikling, klubbutvikling og trenerutvikling. Dette er kjernepunktene i samarbeidsavtalen som Rana FK og Bodø/Glimt er enige om.

Se hovedpunktene i avtalen nederst. 
 
– Skal vi bli bedre og lykkes i Nord-Norge, da må vi løfte sammen. Vi må dele kompetansen og gjøre hverandre bedre, sier Bodø/Glimts Ørjan Berg, i forbindelse med at Bodø/Glimt og Rana FK i dag har blitt enige om en samarbeidsavtale som, i første omgang, gjelder fra nå og ut 2019.Avtalen inneholder konkrete momenter som samarbeid innenfor spillerutvikling, hospitering, spillerutveksling, klubbutvikling og trenerutvikling. 
 
KOMPETANSEDELING
 
Dette vil i utgangspunktet bety at Glimt bidrar med sin kompetanse inn i Rana FK, slik at den nyoppstarta klubben gis et best mulig utgangspunkt for å bygge både klubb, trenere og – ikke minst – spillere. Motsatt vei vil Glimt kunne nyte godt av at det utvikles spillere som kan bli gode nok for de gule.I avtalen inngår et punkt om spillerutveksling, men det ligger imidlertid ikke noe i avtalen som gir Glimt  opsjon på spillere fra Rana FK.– At Rana FK vil kunne avgi spillere til Glimt er imidertid ikke unaturlig, på samme vis som vi nå vil bygge et samarbeid med bydelsklubbene i Rana der vi ønsker at disse skal avgi sine beste spillere til Rana FK, når man har kommet opp i en viss alder, sier styreleder i Rana FK, Ståle Krokstrand.
 
SEMINAR MED BYDELSKLUBBENE
 
Bydelsklubbene var forøvrig med på et seminar på Mo ungdomsskole nå i kveld, som Rana FK hadde invitert til i forbindelse med at representanter fra både Bodø/Glimt og Nordland fotballkrets var på Mo-besøk. Under dette seminaret fortalte Glimts Ørjan Berg og Stig Johansen om Bodø/Glimt-modellen; hvordan klubben har bygget opp en organisasjon og struktur arbeidet fra de aller yngste årsklassene og opp til klubbens flaggskip, a-laget.Fra fotballkretsen deltok Kjell Nikolaisen og Torkil Veraas. Nikolaisen fortalte om kvalitetsklubb-konseptet, som Rana FK skal starte arbeidet med så snart klubbens organisasjon er på plass. Torkil Veraas, som er ansvarlig for spiller- og trenerutvikling i Nordland fotballkrets, ga klubbene et innblikk i landslagsskolen og innspill på hvor trenere kan hente inspirasjon og informasjon til anvendelse i treningshverdagen. ----

Her er avtalens hovedpunkter:

Trenerutvikling
 
Under dette punktet inngår blant annet at trenerkoordinator fra Rana FK kan delta på trenerutviklingsseminar i Bodø en gang pr år, i regi av Glimts trenerutviklimgsprogram. Videre opprettes trenerforum i Rana FK som en del av Bodø/Glimts trenerutviklingsprogram, der det en gang per år arrangeres samling i Rana. Trenere fra andre klubber i regionen inviteres til trenerforumet. Studieturer til Bodø og Glimt, for trenere fra Rana FK. 
 
Spillerutvikling
 
Økt for Rana FK-spillere med trenerutvikler eller spillerutvikler fra Glimt. Rana FK bistår Glimt med kartlegging av talenter og spillere i regionen. Hospitering der spillere fra Rana FK gis rett til deltakelse på trening med Bodø/Glimts satsingslag og der Glimt kan invitere spillere fra Rana FK til deltakelse på tiltak og trening med Bodø/Glimts satsingslag.Spillere fra Rana FK kan etter avtale delta på nasjonale tiltak med Bodø/Glimts satsingslag.Treningskampavtale der Rana FK gis rett til å møte Bodø/Glimts satsingslag en gang pr år, fortrinnsvis G13 og G14. 
 
Klubbutvikling
 
Bodø/Glimt og Rana FK deltar i NFF’s Kvalitetsklubbprosjekt der man skal dele på modeller, maler og rutiner for effektiv klubbdrift, dele erfaringer og konsepter samt utveksle muligheter innen markedsarbeid. Bodø/Glimt skal deltar på sponsorarrangement i Rana FK. 
 
Seniorfotball
 
På spillersiden skal klubbene søke å være i kontakt med hverandre for utveksling av spillere; overgang/utleie og treningsopphold.Årlig treningskamp mellom Rana FK og Bodø/Glimts A-lag, på Mo og med Rana FK som arrangør. 
Skulle en spiller som har gått fra Rana FK til Glimt, bli solgt videre, skal Rana FK motta tre prosent av salgssummen, i tillegg til utdanningskompensasjon i henhold til enhver tid gjeldende overgangsreglement i NFF.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.