Foto: Arkiv

Rapp Bomek AS inngår rekord-kontrakt

Av Sindre Kolberg
07.12.2017 08:55 - OPPDATERT 22.01.2018 13:40

Skal levere dører og porter til det nye Nasjonalmuseet.

Rapp Bomek AS inngår sin hittil største kontrakt når de tegner avtale med Statsbygg på levering av dører og porter til det nye Nasjonalmuseet.

Det nye Nasjonalmuseet blir Nordens største kunstmuseum og ett av få bygg som kan kalle seg et «FutureBuilt» - forbi ldéprosjekt. Å være en del av et FutureBuilt-samarbeid krever at det nye Nasjonalmuseet er et fremtidsrettet bygg med miljøvennlige løsninger som er holdbare over tid. Den nye bygningen skal markere Nasjonalmuseet som en kunst - og kulturformidler av intern asjonalt format og blir Norges største kulturbygg. Nasjonalmuseet er planlagt åpnet for publikum i 2020 , og hovedtyngden av Rapp Bomeks leveranser vil skje i 2018 .

– Vi er svært stolte av å bli tildelt alle ni del-entrepriser på det nye Nasjonalmuseet av Statsbygg og det gir oss en viktig bekreftelse på at de omstillingstiltakene som ble initiert i 2016 nå gir oss de ønskede resultater, sier administrerende direktør, Terje Bøe.

– Rapp Bomek har gått fra å være en produktleverandør til oljeindustrien til å tilby helhet lige si kkerhetsløsninger for en rekke markeder, herunder bygg og anlegg , infrastruktur og sikkerhet smarkedet . Det har vært hardt arbeid over tid i organisasjonen der fokuset har vært rettet inn mot å etablere en sterk markedsposisjon inn mot de nye markedssatsingene, i tillegg til å betjene de tradisjonelle markedene innen olje og gass. Jeg er stolt av å lede en organisasjon som nå, med kontrakten på det nye Nasjonalmuseet, har tatt et stort steg inn i dette markedet gjennom de n omstilling spro sessen som er gjennomført. Vi belønnes i dag med den største enkeltkontrakten Rapp Bomek noensinne er tildelt og det er svært tilfredsstillende etter en krevende tid innen olje - og gass segmentet, sier Bøe videre.

– For oss som aktive eiere er det hyggelig å registrere at selskapet og dets ledelse har klart å ta Rapp Bomek fra å være en globa lt ledende produktleverandør innen oljeindustrien til å klare også å innta en posisjon som løsningsleverandør i helt andre markeder, sier styreleder i Rapp Bomek og managing partner i Nord Kapitalforvaltning, Bjørn Hesthamar.

– På mange måter synes jeg Rapp Bomek er et treffende eksempel på hvordan teknologi utviklet for krevende offshoreoperasjoner kan tilpasses til å møte de særdeles høye sikkerhetskravene vi møter innen deler av bygg og anleggssektoren, tunnelprosjekter, forsvar og sikring av offentlige rom.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.