Rekkverk på E 39 Gaular, Region vest.

Rekkverk langs nordnorske veier har farlige feil: - Kan føre til alvorlige ulykker

Skrevet av Pressemelding
11.03.2019 13:30 - OPPDATERT 11.03.2019 13:39

På grunnlag av inspeksjonsfunn av manglende rekkverksbolter på flere riksveger, åpnet Vegtilsynet tilsynssak mot Vegdirektoratet.

I tilsynsrapporten skriver Vegtilsynet:

Mangler ved bolter i rekkverk er et vegsikkerhetsproblem med høyt skadepotensial. Statens vegvesen sitt styringssystem fanger ikke opp dette problemet hverken i form av risikovurdering av objekter, krav til inspeksjoner, spesifikasjon av kontrollaktiviteter, årsaksanalyse eller erfaringsdeling/læring. Uten endring i system og praksis vil dette problemet fortsette, med fare for alvorlige ulykker.

I løpet av 2018 gjennomførte Vegtilsynet inspeksjoner av rekkverk i Region nord og Region vest, og fant et betydelig antall manglende bolter i sammenføyningene av rekkverk.

Totalt ble det funnet 169 mangler ved rekkverket på de inspiserte strekningene, og 100 av disse er relatert til manglende bolter og innfesting. Disse registreringene kommer i tillegg til feil som ble avdekket i en tilsynssak fra 2017, Inspeksjoner som grunnlag for drift og vedlikehold.

Når rekkverk ikke er tilfredsstillende montert, eller mangler viktige komponenter, som for eksempel bolter, mister rekkverket sin funksjonalitet, og er ikke lenger godkjent.

Funnene i Region nord, Region vest og Region øst, kan indikere et nasjonalt problem. I tilsynssaken, som var rettet mot Vegdirektoratet, ville Vegtilsynet derfor finne de bakenforliggende årsakene.

Vegtilsynet fant blant annet:

Sjekklistene og metodene Statens vegvesen bruker under inspeksjoner omfatter ikke bolter i rekkverk.
Vegdirektoratet har ikke utført en risikovurdering knyttet til rekkverk.
Det er ikke satt krav om systematisk årsaksanalyse ved avvik, noe som er viktig for å sette i verk de rette tiltakene.
Det gjennomføres ikke årlig gjennomgang av prosessen «Drifte vegnettet gjennom driftskontrakter», og arbeid med revidering av prosesser og retningslinjer tar for lang tid.
Vegtilsynet har funnet åtte avvik som vil bli fulgt opp med Vegdirektoratet. I tillegg er det gjort fem observasjoner.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.