VIL DU BLI KOLLEGAEN VÅR? Medarbeiderne i KPB står sentral i en lang rekke tunge prosjekter lokalt, regionalt og nasjonalt. Nå ønsker de seg nettopp deg med på laget.

20 år og rigget
for vekst

Nord-Norge har aldri hatt en så lys fremtid som akkurat nå, men det krever offensiv satsing. KPB blir en sentral aktør når ord skal bli til handling.


 Eventyret startet for 20 år siden. Det var et samarbeid mellom næringslivet, Nordland fylkeskommune og SIVA som skapte det som da het Kunnskapsparken Bodø.

I dag består KPB av 22 medarbeidere med høy og spisset kompetanse. De jobber i tverrfaglig team, med et kontinuerlig fokus på verdiskaping.

SAMARBEID ER LIMET

– KPB er et ledende selskap innen analyse, innovasjon og næringsutvikling.

Vi tror at kunnskap om næringslivet og samfunnet rundt oss er grunnlaget for nye ideer og gode beslutninger, sier seniorrådgiver og teamleder Carl Erik Nyvold.

Det er den unike blandingen av akademisk kunnskap og kommersiell teft som gjør KPB til en hardtslående aktør. De blir en styrkemultiplikator som bringer med seg drivkraft inn i de ulike prosjektene.

Saken fortsetter under bildet.

SAMFUNN I VEKST: Det råder stor optimisme og byggeaktivitet flere steder i Nordland, som her i Bodø.

TRENGER DE KREATIVE

– Fraværet av kreative tjenesteytere kan bli en stor utfordring for regionen fremover, sier Erlend Bullvåg som overtar som administrerende direktør i KPB fra 1. juni.

Han kommer fra stillingen som førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord universitet, der han i flere år også har jobbet som dekan.

– KPB har over tid vært en viktig partner for næringsliv og samfunnsaktører i fylket, samtidig som selskapet leverer tjenester til en rekke kunder på nasjonalt nivå. Ambisjonen er at vi skal både øke kapasitet og kompetanse framover, og at vi skal være det foretrukne miljøet i Nord-Norge, fastslår Bullvåg.

Saken fortsetter under bildet.

 UNIKE MULIGHETER: – Veien videre for Bodø, Salten, Nordland og Nord-Norge ser meget lys ut med tanke på alle du mulighetene som vil dukke opp, sier administrerende direktør Erlend Bullvåg i KPB.

EN NASJONAL AKTØ

Et eksempel på at KPB leverer på et høyt nivå over tid, er det faktum at ett av de første oppdragene de sikret seg i 2002, var regional konjunkturovervåking på vegne av Norges Bank. Et oppdrag de fortsatt har, til tross for hard konkurranse.

For dette er også ett sentralt trekk ved KPB. De skal bistå Bodø og Salten, Nordland og Nord-Norge. Men de er også en nasjonal aktør.

– Det er en forutsetning for å lykkes at vi er konkurransedyktige på et nasjonalt nivå, sier seniorrådgiver Anders Tørud.

Saken fortsetter under bildet.

ENERGISK OMSTILLING: Arenaklyngen "Energi i Nord" blir viktig når Nord-Norge skal inn det grønne skiftet og energiomstilling.

MILLIARD-KLYNGEN

Han har blant annet vært sentral når KPB har bistått med å etablere «Energi i Nord». Dette er en arenaklynge i Nord-Norge som skal bidra til energiomstilling og verdiskaping for selskaper og samfunn i nord. Her har man samlet bedrifter som har en samlet årlig omsetning på over 30 milliarder kroner.

Jakten på nye talenter har hele tiden vært en av bærebjelkene hos KPB. Derfor har de også ansvaret for Trainee Salten, et program som har blitt en suksesshistorie. I løpet av 16 år har programmet hatt 108 kandidater innenfor dørene. 97 prosent av de som er ferdige med programmet fikk tilbud om fast jobb i etterkant. Og 75 prosent av kandidatene har slått seg ned i Salten-regionen.

Saken fortsetter under bildet.

FRA IDÉ TIL MARKED: Inkubator Salten er en sentral aktør for å skape vekst og nye arbeidsplasser. 

REKORD-ÅRET

En annen sentral brikke i det store puslespillet, er «Inkubator Salten». Dette er KPB sitt verktøy for å fremme nyskaping og vekst i nye og etablerte bedriften i Salten, Lofoten og Vesterålen. Her får du forretningsrådgiving og hjelp fra idé til marked.

– Inkubator Salten bidro til å hente inn 75 millioner kroner til bedrifter i 2021.  Aldri før har beløpet vært større, sier inkubatorleder og seniorrådgiver Ingrid Sommerli.

  • Inkubator Salten: har spilt en nøkkelrolle i etableringen av 217 bedrifter som til nå har omsatt for over en halv milliard kr.

PROFESJONELL HJELP

Utviklingen i Salten, Nordland og Nord-Norge har vært eksplosiv de siste 20 årene. Tempoet har økt radikalt og endring har bitt til en permanent faktor. Tilgangen til informasjon har aldri vært høyere og det er i en slik situasjon at du trenger profesjonell hjelp.

Saken fortsetter under bildet.

ALT GÅR RASKERE: Signalene og informasjonen går raskere enn noensinne og tilgangen har aldri vært høyere.

– Noen må kuratere informasjonen. Sortere viktig fra uviktig og uføre de dype analysene, fremholder Anders Tørud.

BRED PORTEFØLJE

KPB er bygget opp rundt en bred portefølje med kunnskap. Medarbeiderne har en variert bakgrunn innen økonomi, samfunnsvitenskap, ingeniør- og helsefag, både på master-og doktorgradsnivå. KPB har bygget opp et finmasket nettverk, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt i spennet mellom næringsliv, politikk og offentlig forvaltning.

TETT PÅ SENTRALE BRANSJER: Gjennom sine 20 år har KPB jobber tett opp mot flere sentrale bransjer, slik som blant annet oppdrettsnæringen.

KPB har jobbet side om side med oppdrettsnæringen, it-miljøer og andre gründere. Nå ser de frem mot en spennende fremtid, hvor ett av stikkordene er det grønne skiftet.

– Det er bare å nevne tema som havvind og landbasert oppdrett, så dukker det opp et utall av muligheter bare der, sier Erlend Bullvåg.

Legger til du velferdsteknologi, et nytt og velfungerende boligmarked, mineraler og opplevelsesbasert reiseliv, så har Salten, Nordland og Nord-Norge en enormt, uforløst potensial.

TRENGER FLINKE FOLK

Som du ser, KPB ligger i front når det gjelder å skape vår felles fremtid. Nå kan KPB også bli din fremtid. Selskapet jakter hele tiden på flinke folk som brenner for faget sitt.

Er du interessert?

Da finner du mer informasjon her.