LOKAL VERDISKAPING: De ansatte på Bodø-kontoret til Polar Kraft jobber i ulike avdelinger, noe som gir synergi og overføring av kunnskap. F.v. Bente Hardy, salgsrådgiver bedrift, Julianne Andreassen, salgskoordinator, Silje Anette Braa, salgsrådgiver privat og Frode Schjenken Jensen, kundesjef.

Alt vi gjør i dag, er med tanke på i morgen

Skrevet for Polar kraft
07.03.2020 22:52

Bærekraftige og grønne løsninger handler ikke om konkurransefortrinn, men er en forutsetning for å kunne konkurrere. Dette har Polar Kraft tatt på alvor.

Tallenes tale er klare:

Det er over 100 strømleverandører i Norge. 13 av disse er i Nord-Norge. 10 befinner seg i Nordland.

FRA NORD – TIL SØR

Med dette som utgangspunkt har Polar Kraft meislet ut en klar strategi; de skal skape verdier. Fra nord – til sør.

Polar Kraft er et resultat av at tre sterke eiere – Nordkraft, Lofotkraft og Salten Kraftsamband– ønsket å skape en attraktiv og konkurransedyktig strømleverandør med et tydelig lokalt nordnorsk fotfeste og med nasjonale ambisjoner.

LOKAL TILSTEDEVÆRELSE

I dag har selskapet 32 ansatte og er lokalisert i Harstad, Svolvær, Bodø, Narvik, Ballangen, Sortland, Myre og Fauske.

– For oss handler det om at alt vi gjør i dag, er med tanke på i morgen, sier administrerende direktør Herold Myrland i Polar Kraft.

Og det omfatter blant annet:

  • Skape utbytte til eierne
  • Skape attraktive arbeidsplasser
  • Skape ringvirkninger for lokalt næringsliv
  • Være en samfunnsbygger

SVÆRT FORNØYDE KUNDER

I dag har Polar Kraft 60.000 kunder, mange av de i Sør-Norge:

– Det er mange nordlendinger i sør som gjerne vil handle grønn kraft fra nord, sier kundesjef Frode Schjenken Jensen.

Og kundene er også fornøyd. Målinger viser at Polar Kraft har en score på 75,2 prosent når det gjelder kundetilfredshet, halvannet poeng bak vinneren i bransjen. På kundelojalitet har Polar Kraft en score på 81,4, noe som er best i Norge.

SPISSEDE PRODUKTER

– Vi er overbevist om at kundene identifiserer seg med vår grønne profil, hvor vi i utgangspunktet vil selge deg så lite som mulig. Dette er jo et paradoks, men jo mindre strøm vi bruker, jo bedre er det for miljøet.

Derfor jobber Polar Kraft hele tiden med nye og spissede produkter. Som ”Polar Fornybar”. Et spotprodukt som inkluderer opprinnelsesgarantier fra Heggmoen kraftstasjon i Bodø.

Ved å kjøpe dette produktet velger du å ta et aktivt miljøvalg, og sikrer at det produseres like mye fornybar energi fra vannkraft som ditt eget strømforbruk.

Et annet tiltak er ”Kraft til idretten”. Dette er en avtale hvor du som forbruker med avtalen ”idrettstrøm” gir 1 øre per brukte kilowatt-time i støtte til det idrettslaget du vil hjelpe. Til nå er det kommet inn over sju millioner kroner på dette tiltaket.

Saken fortsetter under bildet.

– ALT VI GJØR I DAG, ER MED TANKE PÅ I MORGEN: – Vi skal alltid ligge i forkant av endringene i markedet og kundenes preferanser. Det betyr at vi for tiden fokuserer mye på bærekraftig forbruk og grønne verdier, sier administrerende direktør Herold Myrland i Polar Kraft.

TIDENE SKIFTER – HELE TIDEN

Sentralt i det som skjer i kraftmarkedet – på linje med veldig mange andre bransjer – er det vanskelige ordet disrupsjon. Det er noe som skjer når teknologien river ned gamle forretningsmodeller og gjør eksisterende tanker umoderne.

– Det var mange som prøvde å leve av å leie ut videofilmer lenge etter at strømmetjeneste tok over. Der har du et godt eksempel på hvordan det går hvis du ikke klarer å forholde deg til endringer som hele tiden skjer, sier Myrland.

Og det er her Polar Kraft ligger helt i front. De har organisert selskapet på en fleksibel måte, slik at de hele tiden har mulighet til å endre kurs på kort varsel.

EN DIGITALISERT STRØMBRANSJE

Hvordan du som forbruker handler strøm vil fortsatt endre seg. Vi har allerede strømmens versjon av Nets – Elhub. Noe som har digitalisert og automatisert strømbransjen.

– Det eneste vi vet om fremtiden er at den ikke vil ligne på fortiden, sier Schjenken Jensen.

Men det vi vet om Polar Kraft, er at de er kommet for å bli som en grønn og bærekraftig leverandør av fornybar energi. Hele tiden basert på lokal kompetanse og verdiskaping.

 

 

 

 

 

.