AKTIV ROLLE: – Jeg skjønte at hvis jeg skal få til endring, så må jeg ta en aktiv rolle, sier ordførerkandidat for Sp, Lisa Marie Marshall.

Bindeleddet og
problemløseren

Hun er vant til å hjelpe mennesker i alle slags situasjoner gjennom jobben sin. At hun er en god lytter og opptatt av folk er heller ingen bakdel som politiker,


– Jeg kan ikke løse alle problemer som politiker, men jeg kan være med å påvirke slik at endringer skjer.

Lisa Marie Marshall er Senterpartiet i Bodø sin nye ordførerkandidat. I den rollen får hun bruk for egenskapene som er nevnt over. Men tro ikke at hun ikke kan snakke for seg, si i fra når det trengs. Men oftest inntar hun den lyttende rollen først. Involverer gjerne andre for å få frem flere sider av en sak. Så går hun løs. Fikser og hjelper der hun kan.

– Det er ikke sikkert jeg blir den som er flest ganger oppe på taler- stolen, eller den som snakker med de største bokstavene og den høyeste stemmen. Jeg ønsker heller at når jeg først sier noe, så er det med et budskap som folk hører.

ORGANISATOREN
Snart 20 års fartstid i partiet, hvor hun blant annet har vært i styret i alle år, har gitt en god ballast. I dag sitter hun i bystyret og blant annet leder av Sakkyndig nemd for eiendomsskatt. Ikke minst det siste har gjort henne mer tykkhudet, for det var ikke populært da eiendommer i Bodø ble retaksert i 2016. Hun har også flere verv som medlem eller vara i styrer og stell enn vi har plass til å ramse opp her, blant annet Stormen Konserthus og Bodø Håndballklubb. På toppen av dette er hun også tillitsvalgt på jobben.

Saken fortsetter under bildet.

LYTTER TIL FOLKET: Min ideologi som politiker er at jeg ikke bare skal fremme min og partiets mening. Som folkevalgt skal jeg lytte til folket, for jeg er deres forlengede arm og stemme, sier Lisa Marie Marshall.

– Jeg er en systematiker med stor arbeidskapasitet, god konsentrasjon og tar ting fort, sier hun.

FRA LONDON TIL MISVÆR
Hun startet tidlig et slags hybridliv, en slags spagat mellom storbyen London og bygda Misvær. Kanskje begynte Senterparti-frøet å spire allerede da. Som treåring kom hun inn på gårdstunet hos besteforel- drenes fjellgård i Misvær. Rett fra London. Som etternavnet avslører er hun halvt engelsk. Storbypuls ble til hvilepuls og hun fikk føle sjølberging, dyrking, dyrehold og sirkulærøkonomi på kroppen.

– Jeg har en fortsatt sterk tilknytning til kommunedelen Skjerstad da min mor bor der. En tilknytning som samtidig gir meg et godt innblikk i hvilke utfordringer og fordeler folk har med å bo på bygda. Etter hvert ble det Bodø og Rønvika med mamma og storebror.

Siden har hun på mange måter vært bindeledd - mellom familie i London og familie i Bodø. Etter hvert mellom distriktene, Væran og Bodø by som Senterpartipolitiker og mellom mennesker som problemløser på jobb som driftskoordinator i Widerøe Ground Handling.

– Gjennom jobben treffer jeg utrolig mange folk i forskjellige livs- situasjoner og med ulike problemer, som har oppstått på reise. Da er det fint å ha evnen til å lytte, sette seg inn i den enkeltes situasjon.

Saken fortsetter under bildet.

MÅ HA ET BUDSKAP: – Det er ikke sikkert jeg blir den som er flest ganger oppe på talerstolen, eller den som snakker med de største bokstavene og den høyeste stemmen. Jeg ønsker heller at når jeg først sier noe, så er det med et budskap som folk hører, sier Lisa Marie Marshall.

– Jeg har fått høre mange ganger at jeg er flink til å lytte. Og jeg liker å hjelpe folk, uansett situasjon. Man skal huske på at alle har en historie og en bakgrunn.

SAMFUNNSENGASJEMENT
På videregående hadde hun en klar plan om at hun skulle hun bli lege. Kjemi og matematikk gikk kjempebra, men ikke fysikk. På tredjeåret ble realfag byttet ut med samfunnskunnskap og sosialkunnskap. Under en studietur til Oslo og blant annet Stortinget, ble noe trigget i henne.

– Jeg skjønte at hvis jeg skal få til endring, så må jeg ta en aktiv rolle. Dette var midt på 1990-tallet hvor EU-debatten igjen var het.

Marshall var klart imot norsk medlemskap.

– Etter studieturen dro jeg på medlemsmøte på 4H-gården og siden har Senterpartiet vært mitt parti.

Det er likevel ett spørsmål som er uunngåelig å stille når det kommer til valg av parti:

– Din mor er jo Senterpartipolitiker. I hvor stor grad har det påvirket ditt partivalg?

Jeg var klar på at jeg ikke skulle velge det partiet på grunn av henne. Jeg ble først engasjert fordi jeg vil være med å påvirke til endring. Og så var det EU-standpunktet som gjorde at jeg valgte Sp.

NYE KREFTER OG TANKER

Det er et person- og generasjonsskifte på gang i Bodø Senterparti. Etter en turbulent periode med varselsaker som berørte flere partier i bystyret, inkludert Sp, velger partiet nå å se framover. Allerede før varslingssaken hadde to av tre i bystyregruppen gitt beskjed om at de ikke tok gjenvalg. I mellomtiden er partiet så heldig at det er nye folk som også ønsker å stå på listen. Øverst på nominasjonslista troner nye navn og helt øverst: Lisa Marie Marshall.

Saken fortsetter under bildet.

ET BEDRE STED Å BO: Lisa Marie Marshall og Bodø Senterparti benner for å gjøre Bodø til en bedre kommune for alle de som bor og jobber her.

– Det har vært tøft å se hva kollegaer har stått i. Men nå har vi lagt det bak oss og velger å se framover. Vi er fire nye øverst på lista, og mener vi representerer nye krefter og nye tanker. Vi er optimistiske og mener vi fortsatt klarer å få fram politikken til Senterpartiet.

STORT HJERTE FOR DISTRIKTENE

– Jeg har et stort hjerte for distriktene og mener vi skal ta hele Norge i bruk. Folk må få bo der de ønsker og ha det livet de ønsker. Det grønne skiftet og sirkulærøkonomi, helse, omsorg, og skole, frivilligheten som vi er så gode på i Norge, psykisk helse og ungt utenforskap.  Sakene som engasjerer Marshall står i kø. Valgkampprogrammet er i ferd med å utarbeides, så alt er ikke spikret, men som partiets ordførerkandidat er hun klar på én ting:

– Jeg skal ut å snakke med folk, bedrifter og institusjoner. Høre på hva de har å si, lære om hvordan de har det og hva de trenger. Min ideologi som politiker er at jeg ikke bare skal fremme min og partiets mening. Som folkevalgt skal jeg lytte til folket, for jeg er deres forlengede arm og stemme.

OM LOKALPOLITIKKEN
Hun kan partiboka til Sp inn og ut, men hun mener at ingen partibok må få komme i veien for lokalpolitikken.

– Det er ikke alltid man finner noe som passer for lokalpolitikken i partiprogrammet. Jeg har troen på at vi lokalpolitikere noen ganger må se litt forbi hver enkelt partis program og bok, og heller sammen finne fram til det beste for vårt lokalsamfunn. Jeg opplever at vi ofte er enige om løsningen, men uenige om veien til målet.

Lisa Marie Marshall (44)

Ordførerkandidat for Bodø Sp.

Fra London og Bodø.

Utdannet lærer, med videreutdanning innen statsvitenskap og organisasjon og ledelse.

Medlem av partiet siden 2005.

Har hatt ulike roller som sekretær, styremedlem og nå leder i Bodø Sp.

To barn, 11 og 17 år.