FLINKE FAGFOLK: Medarbeiderne hos Frøiland Bygg Skade trenger flere kolleger. – Vi har verdens beste jobb. Bli med på laget da vel, sier fra venstre Julianne Andreassen, Sophie Nøkleby-Øyan og Frida Johansson.

–⁠ Bli med på
eventyret!

I løpet av seks år har Frøiland Bygg Skade gått fra en liten gründer-bedrift til å bli del av et konsern hvor de har 530 medarbeidere fordelt på 35 avdelinger. Nå kan du få bli med på eventyret.


 I 2016 hadde selskapet inntekter på 173 millioner kroner. I for ble tallet 776 millioner kroner. Samtidig inngikk FBS et strategisk partnerskap med Oleter Group og skapte et svensk-norsk konsern innen skadeservice.

EN UTROLIG REISE

Region Nord så dagens lys i januar 2018, med utspring i Bodø og Tromsø og kun fire medarbeidere.

Fire år senere teller staben rundt 70 medarbeidere, fordelt på 14 avdelinger fra Trondheim i sør til Kirkenes i øst. Region Nord omsetter for rundt 135 millioner kroner.

Saken fortsetter under bildet.

AVGJØRENDE TRIVSEL: For FBS er medarbeiderne den viktigste ressursen i selskapet: – Skal vi kunne levere på et høyt nivå – hver dag, hele året – er det en forutsetning at folkene våre trives, sier region sjef nord, Ola Haldorsen.

– Det har vært en helt utrolig reise, sier regionsjef nord i Frøiland Bygg Skade (FBS), Ola Haldorsen.

Hadde det ikke vært for at FBS har gått inn i et større konsern, ville veksten kvalifisert til minst 10 Gaselle-priser.

DEN HUMANE KAPITALEN

Når et selskap vokser så fort, kan det også skape utfordringer. FBS har hele tiden vært meget nøye på at de skal «bevare det lille i det store». I det ligger et ufravikelig fokus på medarbeiderne.

Når visjonen er «Vi redder dagen», er du helt avhengig av å finne de rette folkene. Misjonen er å bli «det laget alle vil spille på og kundene anbefaler».

– Våre verdier er effektivitet, pålitelighet og omsorg, understreker Haldorsen.

Saken fortsetter under bildet.

FAGLIG UTFORDRENDE: En jobb hos FBS gjør at du hele tiden får nye utfordringer og må trives med å komme opp med gode løsninger.

Og igjen, FBS er krystallklare på at den viktigste ressursen i selskapet er de som jobber der.

– Skal vi kunne levere på et høyt nivå – hver dag, hele året – er det en forutsetning at folkene våre trives, sier Haldorsen.

SPENNENDE HVERDAG

Hvilket de da også gjør. Det kan avdelingsleder Geir Espen Hansen i Tromsø skrive under på:

– Vi tilbyr en hverdag som alltid varierer. Du er ikke låst til å stemple inn og ut til fastlagte tider.

I og med at mange av oppdragene ikke er så store, får medarbeidere stor innflytelse over hvordan jobben skal planlegges og utføres:

– Du får jobbe tett opp mot kunder og oppdragsgiver og det blir også din oppgave å koordinere andre fag som elektriker og rørlegger, sier avdelingsleder Alfred Busch i Lofoten.

Saken forsetter under bildet.

DYNAMISK HVERDAG: – Som medarbeider i FBS får du stor frihet under ansvar og kan i stor grad planlegge din egen hverdag. I tillegg har du støtte fra flinke kolleger som bidrar til et topp arbeidsmiljø, sier avdelingsleder i Lofoten, Alfred Busch.

– I løpet av en måned kan du fort være innom rundt 30 oppdrag, her handler det om evnen til rask omstilling. Og skulle det dukke opp en akutt hastejobb, er det bare å droppe det du har og sette seg i bilen. Vi har en høy beredskap og våre folk sette stor pris på en dynamisk hverdag, poengterer Busch.

Når FBS får stadig flere avdelinger rundt om i Norge, så betyr også dette at du som medarbeider har muligheten til å fortsette i selskapet, selv om du velger å flytte til et annet sted i landet.

GODE KARRIERE-MULIGHETER

Når du begynner i FBS får du også en unik mulighet til å videreutdanne deg og gjøre karriere. Geir Espen Hansen i Tromsø begynte selv som tømrer før han tok mesterbrev, ble prosjektleder og nå avdelingsleder.

Saken fortsetter under bildet.

HAR GÅTT GRADENE: Geir Espen Hansen i Tromsø begynte selv som tømrer før han tok mesterbrev, ble prosjektleder og nå avdelingsleder i FBS.

– Kommandolinjene i selskapet er korte og du blir alltid hørt når du har forslag til ting som for eksempel kan gjøres bedre, understreker Hansen.

Et annet eksempel på at FBS tar medarbeiderne på alvor, er det faktum at det har utviklet sitt eget lederprogram.

– Dette er med på å skape trygghet, bygge lojalitet og knytte folk enda tettere opp mot selskapets sentrale verdier, sier Ola Haldorsen.

I tillegg er selskapet i full gang med å bygge sitt eget fagbibliotek for hele landet – FinnInfo.

Dette er et innovativt digitalt fagbibliotek som er utviklet med utgangspunkt i Region Nord. Biblioteket gir medarbeiderne tilgang til de ulike løsningene i sanerings -og håndverksyrket, dette da i kraft av prosedyrer, videoer og prosjektstøtte.

Saken fortsetter under bildet.

TOPP ARBEIDSMILJØ: Som medarbeider i FBS får du flinke kolleger med godt humør og et arbeidsmiljø som er preget av pågangsmot og entusiasme.

EN GRØNN SPYDSPISS

FBS er et selskap som går i spissen når det gjelder det grønne skiftet. Det betyr at de jobber kontinuerlig med å redusere CO2-avtrykket. Dette skjer på flere måter:

  • Ikke mer kjøring enn nødvendig
  • Stadig flere elbiler
  • Økt sorteringsgrad
  • Utvidet bruk av sensorteknologi

FBS håndterer i hovedsak fire kjerneområder når det gjelder sanering og gjenoppbygging av forsikringsskader:

  • Vannskader
  • Brannskader
  • Miljøskader
  • Skadeyr/råteskade

DETTE ER DRØMMEJOBBEN

Alt dette innebærer også at en jobb hos FBS gir deg store muligheter, hvor du får bruk for fagkunnskap, kreativitet og evnen til å planlegge.

I årene som kommer har FBS lagt lista høyt:

– Vi skal bli et av de ledende selskapene innen vår bransje i Nord-Europa, fastslår Ola Haldorsen.

Synes du dette høres spennende ut?

Vil du jobbe hos FBS?

Selvfølgelig vil du det.

Da tar du bare kontakt med:

Ola Haldorsen, Regionsjef Nord

T: 400 11 644

M: oh@fbs.no

Du kan leser mer om FBS her.