LIGGER I FRONT: Seniorrådgiver Tove Julie Evjen og teamleder Anders Tørud hos Kunnskapsparken Bodø har tro på at byen kan skape et større kompetansemiljø og bli en test-arena for smarte løsninger.

Bodø skal bli en samhandlingsarena
for smart helse

Skrevet for kunnskapsparken Bodø
23.12.2019 10:50

Sentrale aktører går sammen for å utvikle fremtidens helsevesen.

Utfordringen i de kommende årene er krystallklar: Det blir stadig flere eldre og pasienter med kroniske lidelser samtidig som det blir færre hender som kan hjelpe.

– Vi må jobbe smartere for å ivareta en god helsetjeneste i årene fremover.. Det er her tverrfaglig samspill og innovative og digitale løsninger kan bli redningen, sier seniorrådgiver Tove Julie Evjen i Kunnskapsparken Bodø (KPB).

EN TETTERE KOBLING

Og nettopp KPB er nå i innspurten av en forstudie som skal se på hvordan det er mulig å koble helsesektoren tettere opp mot både næringslivet og fremoverlente forsknings- og utviklingsmiljøer.

I samarbeid med Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Nordlandssykehuset ser man på hvordan en ny, tverrfaglig tilnærming kan være med på å bryte ned silotenking og skape en felles forståelse for hva som må gjøres.

Saken fortsetter under bildet.

SPENNENDE FREMTID: Helsevesenet er under en rivende utvikling og målet er at Bodø skal ta en større rolle i arbeidet med å skape nye modeller og bedre samhandling. Illustrasjonsfoto: Unsplash.com

SPILLER HVERANDRE GODE

– KPB sitter på tung kompetanse når det gjelder å kjøre denne typen prosesser og skape en arena hvor de ulike aktørene kan spille hverandre gode, sier teamleder Anders Tørud.

Det mangler ikke på de som ønsker å tilby digitale løsninger. På verdensbasis lanseres det 200 helseapper hver dag, men det er behov for en mer helhetlig og strategisk bruk av teknologier. Produktutvikling må koples tettere med tjeneste- og systeminnovasjon. Det er behov for arenaer hvor smarte løsninger kan testes med tanke på de kvalitetskrav de må innfri og den brukervennligheten som er nødvendig for å dra nytte av dem.

– Vårt mål er at Bodø kan ta en større rolle innen helseinnovasjon, og bli en samhandlingsarena for smarte helseløsninger. For å oppnå dette trengs en innovasjonsløype hvor flere kompetansemiljøer spiller på lag for å utvikle helhetlige løsninger sier Evjen. Helseteknologi er en bransje i sterk vekst og vi tror denne satsningen vil skape kompetansearbeidsplasser i Bodøregionen.

EN BEDRE HVERDAG

Evjen og Tørud mener at byen kan ta posisjon som en nasjonal aktør innen testing og validering av fremtidige løsninger. Et konkret resultat av dette er at pasienter kan skrives ut fortere eller bo hjemme lengre, fordi overvåking og løpende analyser kan kommuniseres via for eksempel nettbrett og smarttelefoner.

Et annet tema er arbeidet med å skape en mer strømlinjeformet informasjonsflyt som betyr at det finnes én felles journal per person, noe som vil lette arbeidet og sikre en bedre oppfølging fra de ulike instansene innen helsevesenet.

JAKTER PÅ FLINKE FOLK

KPB har også koblet inn sitt eget inkubatorprogram som omfatter bistand til over 70 bedrifter, primært oppstartsbedrifter. Fire av disse har spisset sin utvikling inn mot en styrking av det nasjonale helsetilbudet.

– For oss i Kunnskapsparken Bodø er dette en unik mulighet til å være med på å skape et bedre og mer effektivt helsevesen. Og for å få dette til er vi nå på jakt etter flinke folk som vil være med på denne reisen, sier Tove Julie Evjen, som selv har doktorgrad i farmasi.

Kunnskapsparken Bodø (KPB) er et rådgivningsselskap etablert i 2001, som i dag har 20 ansatte. KPB bistår næringsliv og offentlige aktører med kartlegginger, utarbeidelse av beslutningsunderlag, prosjektledelse, tilrettelegging av strategiprosesser, etablering og utvikling av klynger og en rekke andre rådgivningstjenester. De ansatte har variert bakgrunn med hovedvekt på master i økonomi og administrasjon og i naturvitenskaplige fag. KPB jobber for kunder i en rekke ulike bransjer som havbruk, helse, olje og gass, fornybar energi, reiseliv, bygg og anlegg og industri. KPB har også prosjektledelse for store langsiktige programmer som Inkubator Salten, NCE Aquaculture og Trainee Salten.