RIGGET FOR VEKST: – Vi har ingen planer om å ta noen hvileskjær, selskapet skal fortsatt være en offensiv aktør i bransjen, sier viseadministrerende direktør Vigdis Bjellånes og administrerende direktør Torben Torbjørnsen i INTUNOR.

– Dårlig kunnskap fører til million-tap

Skrevet for intunor
13.03.2019 20:52 - OPPDATERT 14.03.2019 11:22

Hvert år taper norske bedrifter store beløp på grunn av sviktende kompetanse. Det vil Vigdis Bjellånes, Torben Tobjørnsen og resten av gjengen hos INTUNOR gjøre noe med.

 – Ja, det er egentlig litt oppsiktsvekkende, men tallenes tale er klare, sier administrerende direktør Torben Torbjørnsen i INTUNOR.

 VESENTLIGE AVVIK

– I nesten alle bedriftene vi tar inn som nye kunder, finner vi vesentlige avvik

innen HR, IT, finansiering og forsikring.

 – Det betyr at det ligger et stort potensial for å spare penger, øke inntjeningen og skape en enda bedre arbeidsplass, understreker Torbjørnsen.

Saken fortsetter under bildet.

DIGITALT OG MENNESKELIG:Til sjuende og siste handler mye av jobben til INTUNOR om å strukturere og optimaliser transaksjoner på vegne av kunden. Hvilket igjen fører til det paradokset at jo mer ting blir digitalisert, jo viktigere er det med solide, menneskelige relasjoner.

– Når vi av erfaring vet at 70 prosent av bedriftene er feilforsikret, så sier det noe om hvor viktig det er å ha løpende kontroll på driften, sier Intunors viseadministrerende direktør Vigdis Bjellånes.

 TILPASS DEG – ELLER DØ

I en hverdag hvor tempoet bare blir høyrere og kravet til omstilling er konstant, blir også dette faktor som avgjør hvem som overlever.

 Bjellånes siterer gjerne Charles Darwin for å illustrere hva det dreier seg om:

– Det er ikke de smarteste artene som overlever, det er ikke de sterkeste artene som overlever, men de som til en hver tid er i stand til å tilpasse seg det skiftende miljøet de befinner seg i.

 Overført til den norske forretningshverdagen finner vi helt konkrete eksempler på hvordan dette slår ut, i følge Torbjørnsen.

Saken fortsetter under bildet.

MISTET HERREDØMMET: Kodak er ett av flere eksempler på ekstremt sterke merkevarer som går under grunnet manglende vilje til omstilling. Foto: Unsplash.com

 FRA SUKSESS TIL DINOSAUR

– Det tok Vippstre måneder å skaffe seg et større transaksjonsvolum enn det elektronisk fakturahåndtering (EHF) hadde brukt ti år på å bygge opp.

 Ute i verden er både Nokia og Kodak grelle eksempler på hvordan tilsynelatende ikoniske og udødelige konsern ble transformert til utdøende dinosaurer – nesten over natta.

 Og det er her Intunor kommer inn i bildet. De har rett og slett satt seg som mål å redefinere hele bransjen. Begrepet regnskapskontor er for lengst pakket ned og stuet bort på lageret.

Saken fortsetter under bildet.

ENORME UTFORDRINGER: – Bare innen et felt som HR ligger det enorme utfordringer med tanke på korrekte arbeidsavtaler, pensjonsordninger og lignende, sier administrerende direktør Torben Torbjørnsen i INTUNOR. 

NØKKELTALL GULL VERDT

– Nå handler det om en total rådgivingspakke hvor ikke minst evnen til å tolke tallene i rapportene på en best mulig måte. Det betyr igjen at skal du være konkurransedyktig, så må selskapet ditt passere en kritiske massen med tanke på at du sitter med tilstrekkelig spisskompetanse på alle områdene, sier Torbjørnsen.

 Og det kan man trygt si at INTUNOR har klart. 220 millioner kroner i omsetning i løpet av tre måneder, 750 millioner kroner før året er omme og en omsetning minst milliarden i 2020.

HANDLER OM MENNESKER

Til sjuende og siste handler mye om å strukturere og optimaliser transaksjoner på vegne av kunden. Hvilket igjen fører til det paradokset at jo mer ting blir digitalisert, jo viktigere er det med solide, menneskelige relasjoner.

 – Bare innen et felt som HR ligger det enorme utfordringer med tanke på korrekte arbeidsavtaler, pensjonsordninger og lignende, sier Torbjørnsen.

 Det samme gjelder IT, hvor det kan koste bedriften din dyrt hvis du ikke har sørget for at du har den korrekte plattformen og den beste integrasjonen.

Saken fortsetter under bildet.

LØPENDE KONTROLL:– Når vi av erfaring vet at 70 prosent av bedriftene er feilforsikret, så sier det noe om hvor viktig det er å ha løpende kontroll på driften, sier viseadministrerende direktør Vigdis Bjellånes I INTUNOR.   

 SAMTALEPARTNER

– Vi er i stor grad en samtalepartner for bedriftsledere som ikke bare omhandler økonomiske tall, presiserer Bjellånes.

 – Det er mange forhold innenfor den daglige drift der de ønsker å benytte oss som sparringspartner, og siden den private livssituasjonen også har stor påvirkning for hvordan en til enhver tid fungerer som bedriftseier/leder så er det mange andre tema som kommer til vårt bord.

 – Det gjenspeiler den tillitten vi faktisk har i kraft av vår rolle, det gjør oss ydmyk, og er utrolig viktig for oss å beholde, sier Bjellånes.

Saken fortsetter under bildet.

 TILLITEN KOMMER FØRST: Selv i en bransje hvor det hagler med ord som skybasert, kunstig intelligens, robotiserte prosesser og papirløs hverdag, så er det én ting som alltid må være på plass: – Gjensidig tillit. Foto: Unsplash.com

MÅ SKAPE GJENSIDIG TILLIT

– Grunnlaget for å komme i posisjon overfor nye kunder går gjennom grundig kartlegging. Først da kan vi danne oss et inntrykk av hvor skoen trykker og hva som er de beste løsningene, sier Torbjørnsen.

 For selv i en bransje hvor det hagler med ord som skybasert, kunstig intelligens, robotiserte prosesser og papirløs hverdag, så er det én ting som alltid må være på plass:

 – Tillit, sier Vigdis Bjellånes og Torben Torbjørnsen.

 – Hele vår forretningsidé er basert på gjensidige tillitsforhold. Først når det er på plass, kan vi sammen stake ut den rette kursen for kundene våre.