SPRÅKLIGE BROBYGGERE: I en verden hvor ulike kulturer møtes stadig oftere, blir det helt avgjørende med gode tolker og oversettere. – Vi i Noricom er stolte over å være Norges største, og jobber hver dag for å bli enda bedre, sier administrerende direktør Signe Marie Liseth (t.v.) og kontorsjef Lise Mørkved.

De behersker 160 språk

Skrevet for Noricom
02.12.2018 20:15

Fra et anonymt hus i Kongens gate styres Norges største språkleverandør.

 – Akkurat nå er det arabisk som er det språket det handler mest om, forteller administrerende direktør Signe Marie Liseth i Noricom Nord AS.

 Det som begynte som et lite enkeltmannsforetak på 90-tallet, er i dag en profesjonell tungvekter med store kunderover hele landet.

Bredt spekter av kunder

 Noricoms tolkekunder er både offentlige aktører som helse- og sosialsektoren, politi og rettsvesen, samt næringsliv og privatpersoner, sier kontorsjef Lise Mørkved.

 Bedriften fikk nylig fornyet tillit som en av tre leverandører av tolketjenester til flere av landets største helseforetak.

Svært stor variasjon

Og det er ikke fåspråk de har kontroll på, det er faktisk hele 160. Noe som blant annet inkluderer flere versjoner av kurdisk og ulike kinesiske språk.

 For å kunne tilby en så variert tjeneste, trekker Noricom veksler på flere tusen tolker over hele landet.

Saken fortsetter under bildet.

EN SOLID BEDRIFT: [1] Noricom hadde i 2017 en omsetning på 76 millioner kroner og et resultat før skatt på 9,1 millioner kroner. På bildet et knippe ansatte ved Noricom Nord sitt hovedkontori Bodø.

Over hele landet

Selve selskapet er også drevet etter en desentralisert struktur, med kontorer i Tromsø, Trondheim, Ålesund og Lillestrøm, i tillegg til hovedkontoret i Bodø.

 – I tillegg har vi et datterselskap, Noricom Vest, i Bergen. Pluss et partnerselskap i Kristiansand, sier Liseth.

Egne tolkekurs

OsloMet (tidligere høgskolen i Oslo og Akerhus) tilbyr utdanning og statsautorisasjonsprøve innen tolking. 

Likevel er det slik at det ikke på langt nær utdannes nok tolker til å takle en hverdag hvor selskapet kan få inn flere hundreoppdrag per dag. Bedriften har også døgnåpen vakttelefon.

 – Derfor kurser vi også tolkene våre selv, og vi tilbyr dem også jevnlig seminarer om aktuelle tema som f.eks. tolking for barn og mindreårige, noe som har gitt oss meget gode resultater, poengterer Mørkved. 

En nøytral formidler

– Samtidig er det viktig å huske på at tolken kun skal være en nøytral formidler av samtalen. Han eller hun skal ikke forenkle språket for å gjøre det forståelig, det ansvaret påligger den som vil kommunisere noe.

Men det er ikke nok med gode språkkunnskaper for å bli en god tolk.

 – Vi legger stor vekt på de personlige egenskapene, at tolkene våre kan fungere i ulike sammenhenger, understreker Liseth. God allmennkunnskap, hukommelse, konsentrasjon og formuleringsevne er også viktig. 

Noricom sitter  med en solid porsjon erfaring, og vet hvilke tolker som passer best til  forskjellige typer oppdrag.

Saken fortsetter under bildet.

TETT DIALOG: De ansatte trekker veksler på hverandres kompetanse. Her er Stine Johnsen (t.v.) og Marina Åselid i samtale rundt et oppdrag.

ISO-sertifisert bedrift

Det ligger i sakens natur at tolkene er underlagt streng taushetsplikt og bedriften er også ISO-sertifisert for å sørge for en optimal kvalitetskontroll.

 – For oss er det helt avgjørende at vi hele tiden holder et høyt profesjonelt nivå på tjenestene, hver eneste dag, sier Mørkved.

Oversetter alt

I tillegg til tolketjenestene leverer Noricom også alt innen skriftlige oversettelser:

 – Her går det mye i juridiske og medisinske dokumenter, ulike typer rapporter, tekniske tekster og markedsføringsmateriell. I tillegg bistår vi med informasjonsskriv og ordinær korrespondanse, forteller Liseth.

Statsautoriserte oversettere

Noricom oversetter også attester, vitnemål og korrespondanse for privatpersoner , noe som vanligvis blir ivaretatt av selskapets statsautoriserte oversettere.

 Dokumenter som skal legges fram for myndigheter i utlandet trenger også  notarialbekreftelse fra tingretten samt apostille-stempel fra fylkesmannen. Dette kan folk ordne selv, eller vi kan gjøre det for dem, sier Mørkved.

 Noricom ligger langt fremme innen digitale løsninger som letter og sikrer den daglige oppdragsflyten, men som også gjør jobben enklere for den enkelte tolk og oversetter.

 Og veien videre?

– Vi har mange og spennende planer. Vi har på ingen måte tenkt å gi fra oss den markedsledende posisjonen, konkluderer Lise Mørkved og Signe Marie Liseth.