EN STOLT LEDER: Caverion sin avdeling i Bodø ligger i front på mange områder. – Som leder blir du stolt når du har så mange flinke og dedikerte fagfolk med på jobben. Nå gleder vi oss til fremtiden, sier Kjetil Brendeford.

De er klare for
å bygge fremtiden

De har hatt en sentral rolle i jobben med å bygge Bodø. Nå er Caverion rigget for å ta de neste stegene - for å skape den nye byen.


Caverions avdeling i Bodø omfatter i dag rundt 85 medarbeidere, som daglig håndterer et vidt spekter av oppdrag. Caverion har fått være med på å realisere City Nord, Kulturkvartalet, det nye Rådhuset og et hypermoderne lakseslakteri på Sørarnøy. Bedriften jobbet også side om side med Nikita-konsernet da de bygde salong etter salong i Norge og utlandet.

KONTINUERLIG UTVIKLING

– Det som er fascinerende er at vi får lov til å gå fra topphemmelige jobber til tungindustri og en lang rekke butikker og utesteder.

– Vi er stolte over å ha jobbet med Ohma og Hundholmen, vi synes det er stort å bidra til en kontinuerlig utvikling av næringslivet i regionen vår, sier lederen for Caverions avdeling i Bodø, Kjetil Brendeford.

Saken fortsetter under bildet.

 STORE GEVINSTER:– Vi har hatt kunder hvor vi har gått inn og funnet nye løsninger som har kuttet strømforbruket med én million kilowatt-timer. For flere av kundene har det dreid seg om kutt i energiforbruket på opp mot 40 prosent, sier Kjetil Brendeford

Caverion leverer alle tekniske fag i byggeindustrien. Det betyr at kunden kun trenger å forholde seg til én bedrift, én prosjektleder, ett kontaktpunkt, enten det er nybygg eller rehabilitering av bygninger.

Og selskapet kan kobles på fra idéfasen, slik at kunden har faglig støtte og kontroll frem til alt er i boks.2022 ble et intenst år for Bodø-avdelingen til Caverion, blant annet med en sammenslåing av de to avdelingene for å få tettere samarbeid og mer tverrfaglige leveranser. Nå ser de gevinsten av dette: 

– Der vi før var delt inn i service og prosjekt, har vi nå klart å samle kompetanse og erfaring. Det gjør oss langt bedre rustet til å samordne innsatsen, noe som virkelig kommer kundene til gode, sier Brendeford. Han har selv 21 års erfaring fra selskapet og har vært med på en begivenhetsrik reise.

LÆRE PÅ JOBBEN
Caverion tar sin del av samfunnsansvaret i bransjen, blant annet gjennom sitt fokus på lærlinger og kompetanseutvikling for ansatte. Per i dag har de sju lærlinger, i tillegg til interne løp hvor fagfolk ønsker å sikre seg ytterligere spisskompetanse med fagbrev i nye fag.

Saken fortsetter under bildet.

PRAKTBYGG: Caverion er stolte over at de fikk være med å bygge det nye rådhuset i Bodø.

– Når det nå har dukket opp et nytt fag, ventilasjonstekniker, ønsker Brendeford og hans folk at nettopp du søker deg inn som lærling her. 

– Vi er alltid på utkikk etter nye og flinke folk. Hos oss er du sikret et trygt løp og en faglig oppfølging på meget spennende oppdrag.

SPISSET KOMPETANSE
I år fyller Caverion 150 år, noe som viser at selskapet i praksis har vært med å bygge opp det moderne Norge. I Bodø har avdelingen i tillegg sørget for å bli særdeles gode på spissede tjenester:

– Vi ser at vår erfaring og kunnskap om blant annet sikkerhet, overvåking og adgangskontroll har gitt oss kontrakter i hele Norge når det handler om å trygge kritisk infrastruktur.

Da snakker vi om Forsvaret, Avinor, politiet, kraftforsyning og helt inn til de institusjonene som ikke har en offentlig adresse. For å få dette til er du nødt til å bygge tillit og bevise at du gang på gang kan levere.

Hvis du gjør jobben ordentlig, kommer kundene tilbake. Caverions avdeling i Bodø har i dag over 400 service-kontrakter, noe som er et bevis på at kundene får sine behov dekket - gang på gang.

VERDIFULT VEDLIKEHOLD
Gode vedlikeholdstjenester bidrar til å opprettholde verdien av bygg og eiendommer, samtidig som det er med på å sikre virksomhetens produksjon. Caverion sikrer full kontroll innen teknisk service, vedlikehold og rehabiliteringsprosjekter. Dermed får du velfunger- ende, trygge og bærekraftige eiendommer og industrianlegg, som opprettholder sin verdi.

Som eier eller forvalter av eiendom må du forholde deg til store mengder dokumentasjon. Du må sørge for at alle bestillinger av service og teknisk vedlikehold blir gjennomført og dokumentert i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 

Saken fortsetter under bildet.

TRYGG HVERDAG: Med Caverion på laget. er du sikre vedlikehold og service som er med på å skape bærekraft og trygghet.

Samtidig er det viktig at vedlikeholdet er verdibevarende. Samlet kan dette være tidkrevende oppgaver med alle de tekniske installasjonene som finnes i bygg i dag. Det er her Caverions ServiFlex-løsning kommer inn.

KNIRKEFRI SERVICE
ServiFlex er et system som gjør det enklere å drifte og vedlikeholde det tekniske utstyret i bygget eller anlegget. Med ett kontaktpunkt mot alle tekniske fag, blir det ikke lenger nødvendig å kommunisere med mange ulike leverandører. ServiFlex gjør vedlikeholdet ditt forutsigbart og kostnadseffektivt. Samtidig er du alltid a jour med all lov og forskriftsbasert dokumentasjon knyttet til service og tekniske systemer.

BÆREKRAFT I PRAKSIS

Akkurat nå er næringslivet særlig opptatt av å finne bærekraftige løsninger. Dette er noe Caverion har jobbet med lenge. De sitter med kunnskap og innsikt med tanke på smarte bygg og energisparende tiltak. Hvis din bedrift trenger å redusere CO2-utslippet, så er Caverion din beste guide.

Saken forsetter under bildet.

LOKAL VERDISDKAPING: Da det nye slakteriet på Sørarnøy ble bygget, hadde Caverion en sentral rolle.

– Vi har hatt kunder hvor vi har gått inn og funnet nye løsninger som har kuttet strømforbruket med én million kilowatt-timer, sier Brendeford. For flere av kundene har det dreid seg om kutt i energiforbruket på opp mot 40 prosent.

Det er også derfor Caverion har et tilbud som blir betegnet som «Energisparekontrakt med garanti». Kort fortalt betyr det av Caverion lover deg hvor mye du vil spare på bruken av energi over en viss periode, hvis du investerer i nye tiltak. Skulle gevinsten ikke bli like stor som forventet, dekker Caverion differansen.

– Vi vet at våre tiltak virker, derfor er det ikke en risiko vi tar, men kun en garanti som sørger for at kundene kan gå inn i det grønne skiftet med god samvittighet.

SAMLET INNSATS– Der vi før var delt inn i service og prosjekt, har vi nå klart å samle kompetanse og erfaring. Det gjør oss langt bedre rustet til å samordne innsatsen, noe som virkelig kommer kundene til gode, sier Kjetil Brendeford.Dette er noe som betyr at Caverionkonsernet legger lista høyt:

– Målet vårt innen 2030 er å skape bærekraftig innvirkning gjennom våre løsninger, med et positivt karbonhåndavtrykk som er 10 ganger større enn vårt eget karbonfotavtrykk. Dette gjør vi med å redusere CO2-utslipp hvor vi installerer riktige løsninger med bruk av smartteknologi, samt å øke levetiden til bygninger, industri og infrastruktur.

DEN STORE BREDDEN
Som en landsdekkende aktør, med 43 avdelingskontorer rundt om i Norge, ønsker Caverion å støtte lokale tiltak som idrettslag, kor og foreninger. Hvert år setter selskapet av en halv million kroner til disse tiltakene:

– Når vi da kan gi støtte blant annet til Bodø Gym & Turn, så er dette noe som gir oss som bedrift en ekstra motivasjon for å jobbe videre. For Caverion Bodø handler det om å være en lokal aktør som skal gå hånd i hånd med nærmiljøet for å bygge en ny og spennende fremtid, konkluderer Kjetil Brendeford.

Du kan leser mer om Caverion her.