PILOTPROSJEKT: – Vi er stolte over å få gjøre jobben med nye Sjøgata og at vi her også får testet ut elektriske gravemaskiner sier Stig Brunes (t.v.) og Ronny Hermansen i Veinor.

De er med på
å skape nye Bodø

Lang erfaring, tung kompetanse og kanskje byens flinkeste medarbeidere har sørget for at Veinor i løpet av fire år har blitt Bodøs største grunnentreprenør med ca. 40 ansatte og en omsetning på 155 mill.


– Det handler om å legge til rette for at folkene i selskapet får optimale arbeidsforhold. Det betyr at vi har topp moderne utstyr, minimalt med overtid og en overskuddsdeling, forteller ledelsen i Veinor Stig Brunes og Ronny Hermansen.

Historien om Veinor er også beretningen om garvede folk som staker ut en ny kurs. Det begynte i 2018 da Ronny Hermansen var med på å etablere firmaet. 

– Vi kjørte en rolig start, men så tok det seg kraftig opp.

VIKTIG VEIVALG

Og det store spranget kom i januar 2021, da Veinor kjøpte opp Bernhardsen Entreprenør AS. 

– Vi la meget stor vekt på at denne fusjonen skulle skje i ordnede former og sørget for at alle fikk grundig informasjon i forkant. Det var jo snakk om to kulturer som skulle smeltes sammen til én. Som følge av dette har fusjonen vært en stor suksess fra første dag.

Saken fortsetter under bildet.

UNGT SELSKAP - LANG ERFARING: Veinor ble startet i 2018 og er befolket med medarbeidere som har lang erfaring og tung kompetansen når det gjelder entreprenøroppdrag. – Spør du oss, så har vi byens flinkeste folk, sier Ronny Hermansen (t.v.) og Stig Brunes.

Nøkkelen til suksess ligger hos medarbeidere som kjenner på en enorm stolthet over jobben de utfører. Og det er lokale medarbeidere, med en sterk tilhørighet til distriktet. 70 prosent av medarbeiderne har fagbrev og bedriften har til en hver tid 2-4 lærlinger inne i systemet:

FREMTIDENS FAGFOLK

– For oss handler det både om å rekruttere viktig arbeidskraft, men også å ta samfunnsansvar og skape muligheter for fremtidens fagfolk.

Saken fortsetter under bildet.

DE VIKTIGE FOLKENE: – 70 prosent av medarbeiderne våre har fagbrev og vi har til en hver tid 2-4 lærlinger i systemet, forteller Stig Brunes.

Veinor oppmuntrer også medarbeiderne til å ta ytterligere utdanning, blant annet via Teknisk Fagskole. Og for å vise hvor viktige de er, så praktiserer Veinor overskuddsdeling. Noe som hittil i gjennomsnitt har betydd i overkant av en ekstra månedslønn i årlig bonus for den enkelte. 

Ordreboka for 2023 er nærmere 80 prosent fylt opp. Akkurat nå er Veinor i gang med Mørkvedlia Handelspark, Blått Bygg på Nord Universitet, vannledning på Straumøya og de har startet forberedelsene til Sjøgata-prosjektet.

BÆREKRAFTIG FREMTID

– Dette blir også et pilotprosjekt hvor vi blant annet skal bruke to elektriske gravemaskiner.

Saken fortsetter under bildet.

TIL Å STOLE PÅ: – Veinor skal være en trygg og forutsigbar samarbeidspartner som sørger for at oppdraget blir utført til rett pris og rett tid, sier Ronny Hermansen.

For er det noe Veinor legger stor vekt på, så er det å utvikle en bedrift som har bærekraft, og det grønne skiftet står høyt på prioritetslisten. De er allerede miljøfyrtårnsertifisert og snart kommer også følgende godkjenninger på plass:

  • ISO 9001 - Kvalitetsledelse
  • ISO 14001 - Miljøledelse
  • ISO 45001 - Arbeidsmiljø

– Vi vet at våre oppdragsgivere vil stille stadig strengere krav og da er det avgjørende å kunne dokumentere hvordan vi legger opp arbeidet vårt.

SMARTE LØSNINGER

Ett eksempel på hvordan hensynet til miljøet kobles med evnen til å tenke utenfor boksen, er utfordringen som dukket opp da de skulle legge åtte kilometer med vannledning på Seines. For da måtte de over en stor og dyp myr.

– Løsningen ble å hente inn tømmerstokker av gran fra Fauske. Dette ble «flåten» som var sterkt nok til å håndtere en 30 tonns tung maskin.

Saken fortsetter under bildet.

STORT OPPDRAG: Veinor har ansvaret for grunnarbeidene med Mørkved Handelspark. Noe som først innebærer at de får på plass en ny rundkjøring på Riksvei 80.

LOKAL VERDISKAPING

Som en lokal bedrift betyr det mye for Veinor å kunne utvikle et tett og nært samarbeid med andre aktører. De konsentrerer seg om sin kjernevirksomhet og kjøper inn det de trenger av andre tjenester. Det betyr lokale innkjøp for nærmere 80 millioner kroner, som igjen er med på å styrke den lokale verdiskapingen.

Viktige samarbeidspartnere er:

  • Transportsentralen
  • Nordasfalt
  • Heidenreich
  • SpareBank 1 Nord- Norge 
  • If Forsikring

Blant våre største kunder er Bodø kommune, Forsvarsbygg, Hent og BE Varme.

RETT PRIS TIL RETT TID

Et annet eksempel på Veinors visjon og strategi, er at de kjøpte tilbake den eiendommen som Berhardsen Entreprenør i sin tid måtte selge for å dekke inn tap i markedet.

– For oss er dette et signal til både medarbeidere og folk rundt oss, at vi er en lokal bedrift som står for det vi sier. Veinor skal være en trygg og forutsigbar samarbeidspartner som sørger for at oppdraget blir utført til rett pris og rett tid.