FERSK KUNNSKAP: Nye medarbeidere og studenter sørger for at KPMG hele tiden fornyer seg,

De gir morgendagens
ledere en flying start

Dette er KPMG Bodøs metode for å sikre seg de beste hodene


.– Vi utvikler folk og vi bygger kompetanse. Det sier Lena Aasjord Andreassen som har ansvar for People & Culture i KPMG, region nord.

Her har de en bevisst satsning på unge medarbeidere. Hvert år ansetter KPMG Bodø rundt 20 studenter i ulike internships innenfor økonomi og minst 4 nyutdannede i fast stilling.

–Et sterkt fagmiljø gjør oss istand til å ta i mot studenter hvert år og sammen med resten folkene hos oss gjør det at vi har et ungt og veldig kompetent miljø, sier Aasjord Andreassen.

AMBISIØSE
KPMG leverer rådgivning, advokat- og revisortjenester til nærings- livet. Totalt er de over 50 ansatte i Bodø, så kompetansemiljøet er stort.

– Vi ønsker å rekruttere de beste hodene til KPMG, og vi har et prestasjonsbasert miljø hvor kompetanse er viktig. Vi ønsker at folk er ambisiøse i oppgavene sine og at medarbeidere ønsker å levere godt til kundene, sier Kirsti Rødfjell Meidelsen, partner og leder for revisjon ved KPMG Bodø.

Saken fortsetter under bildet.

KOMPETANSE I NORD: – Vi ønsker å beholde kompetanse i nord og være med på bygge opp næringslivet her, sier Kirsti Rødfjell Meidelsen.

VINN-VINN
Studentene de ansetter er i gang med enten mastergrad eller bachelorgrad i økonomi. Flere av studentene de har hatt inne de siste årene, er blitt fast ansatt hos KPMG Bodø etterpå. Andre har fått seg relevante stillinger hvor erfaringen fra KPMG i studietiden er svært verdifull.

– Vi ønsker å beholde kompetanse i nord og være med på bygge opp næringslivet her. Uansett om studentene blir hos oss eller ikke etter studiene, så har de fått med seg god og relevant praktisk erfaring. Vi mener det er en vinn-vinn-situasjon for både KPMG, for studentene selv og for andre deler av næringslivet i nord som trenger økonomer, sier Rødfjell Meidelsen.

Studentene og de nyansatte bringer med seg fersk kompetanse, og andre måter å tenke og å jobbe på inn hos KPMG. Samtidig får de praktisert det teoretiske fra utdanningen.

– På den måten får vi det beste fra to verdener. Vi lærer av stu- dentene og de lærer av oss. Vi drar nytte av hverandres erfaringer. Friske øyne fra studentene kombinert med erfarent blikk, nye perpektiver og ny kunnskap gjør at vi kan utfordre og samtidig ha stort utbytte av hverandre, sier Rødfjell Meidelsen

TVERRFAGLIGE TEAM
I KPMG jobber man i team og gjerne på tvers av fagområder. De rundt 20 studentene på internships, deltar i teamene sammen med de fast ansatte. Ved å jobbe tverrfaglig i et team vil man ha store læringsmuligheter.

– Hos oss er det alltid minst fire øyne på alt vi gjør. Og studentene har stor innflytelse på egen arbeidstid. Vi er fleksible med når de kan jobbe og de kan jobbe noe hjemmefra også, sier Rødfjell Meidelsen.

NYE BEHOV: Bare innen cybersikkerhet har det dukket opp et sterk behov for gode rådgivere. Foto: UnsplashStudentene har også tilbud om mange kurs . Men én ting er ufravikelig:

– Vi er veldig nøye på at jobb hos oss ikke skal gå ut over studiene. De skal ha tid til å studere og vi prøver å legge mindre jobb til perioder med innleveringer og eksamener, sier hun.

SAMFUNNSANSVAR
KPMG har hatt denne innsatsen mot studenter i snart 15 år og totalt ansatt over 100 studenter. De mener at ved å ta inn såpass mange studenter, får de vist fram karrieremangfoldet som er her i nord.

– Vi har så mange muligheter og spennende jobber her i nord, og på denne måten får de et større innblikk i næringslivet her, og kanskje det kan trigge studentene til å bli værende i Nord-Norge sier Rødfjell Meidelsen og Aasjord Andreassen.

GENERASJONSSKIFTE
Strategien bygger også på et ønske om å være i forkant av et generasjonsskifte som man visste ville komme: For første gang er fire generasjoner representert i norsk arbeidsliv. Hos KPMG er de ansatte fra 21 år til de som nærmer seg pensjonsalder.

De siste årene har de også begynt å ta inn første og andreårs- studenter på bachelorstudiet, for å prøve å bidra til at de fortsetter å studere ved Nord universitet. 

Saken fortsetter under bildet.

 PROFESJONALISERING: Endringstakten er rask og det blir stadig større krav til en profesjonalisering av økonomifunksjonen ute i næringslivet og den offentlig forvaltingen.

– Det er nemlig en tendens at mange ikke blir igjen og tar masteren sin i Bodø, ifølge Rødfjell Meidelsen.

MANGE KARRIEREVEIER

Hos oss i KPMG er det mange karrieremuligheter og høy kompetanse.
Alle ansatte setter karrieremål og får tett oppfølging:

– Tidligere tenkte man karrierestige, men vi tenker heller karriere- veien som et edderkoppnett. Noen ønsker kanskje å følge den tradisjonelle karrierestigen og etterhvert lede større revisjons- oppdrag, men gjennom tverrfaglig samarbeid i KPMG er det flere økonomer som får øynene opp for andre karriereveier og blir dyktige rådgivere innenfor virksomhetsstyring, internrevisjon, cybersikkerhet, digitalisering, profesjonalisering av økonomifunskjonen eller kanskje de blir leid ut som regnskapssjef til bedrifter i Nord, sier Rødfjell Meidelsen.

Du kan lese mer om KPMG her.