STERKT MERKENAVN: Røde Kors er et av verdens sterkeste merkenavn. – Her i Bodø har vi engasjerte medlemmer som legger ned en enorm, frivillig innsats. Da er det også godt å vite at vi har gode samarbeidspartnere, sier styreleder Øystein Nystad.

De gode hjelperne

Skrevet for Sparebank 1 Nord-Norge
23.08.2019 19:00 - OPPDATERT 25.08.2019 14:42

Bodø Røde Kors redder liv, gir omsorg og bidrar til en bærekraftig fremtid. Men det hadde de aldri klart uten de gode hjelperne.

 – Alt vi gjør er tuftet på frivillig innsats og det går selvfølgelig en grense for hvor mye tid og krefter folk kan sette av til arbeidet vårt, sier styreleder i Bodø Røde Kors, Øystein Nystad.

 Derfor er de svært takknemlige for den støtten de har fått fra Sparebank 1 Nord-Norge i Bodø, en bank som har vært en trofast støttespiller gjennom flere år.

Saken fortsetter under bildet.

PAKKET OG KLART: Når ulykken først er ute, haster det. Derfor legger Bodø Røde Kors Hjelpekorps og leder Gunnar Anderssen stor vekt på at utstyret alltid er korrekt pakket og lagret.

 SPLEISELAG FOR NY BIL

– Vi har nettopp investert i en ny bil og oppgradert huset vårt på Jensvoll. Vi fikk 800.000 kroner fra bankens Samfunnsløfte og la inn 800.000 av egen midler, sier Nystad.

Bodø Røde Kors har en omfattende aktivitet som blant annet omfatter:

  • Hjelpekorps
  • Vitnestøtte
  • Besøkstjeneste
  • Visitor-tjeneste i fengsel
  • Bruktbutikk
  • Gratis utleie av fritidsutstyr via BUA

 EN UVURDERLIG RESSURS

Hjelpekorpset er kanskje den avdelingen som folk flest forbinder med Røde Kors. Dagens leder her, Gunnar Anderssen, har vært med helt siden 1971.

Saken fortsetter under bildet.

EN VIKTIG FUNKSJON: – Røde Kors fyller mange viktige funksjoner i samfunnet og for oss er det en glede å kunne være med på dette arbeidet, sier styreleder i Bodø Rød Kors, Øystein Nystad (t.v.) og lederen i Bodø Røde Kors Hjelpekorps, Gunnar Anderssen.

– Det har blitt en helt naturlig del av livet, sier Anderssen.

Hjelpekorpset har i dag 50 operative medlemmer som utgjør en uvurderlig ressurs innen søk- og redning. De siste årene har antallet oppdrag også økt fordi stadig flere begir seg ut i naturen uten de nødvendige kunnskapene.

Saken fortsetter under bildet.

VARIERTE OPPGAVER: Beredskap kan være så mye, som blant annet at Bodø Røde Kors har et eget lager av godkjente bøsser hvis det skulle bli behov for en akutt innsamling.

– Folk tar større sjanser og det øker også faren for at noe kan gå galt, sier Anderssen

VIKTIG UTSTYR

Hjelpekorpset trener kontinuerlig på ulike scenarioer, både sommer og vinter, til lands og til vanns.

Saken fortsetter under bildet.

VANNREDNING: – Gode båter er helt avgjørende når det er snakk om å redde liv til sjøs, forteller leder i Bodø Røde Kors Hjelpekorps, Gunnar Anderssen.

Og igjen, verdifull støtte fra Sparebank 1 Nord-Norge i Bodø har gjort det mulig å investere i en ny båt.

– Vi har også gått til innkjøp av en hjulbåre som gjør det lettere å transportere skadde personer ute i terrenget, forteller Anderssen.

ET KINDEREGG AV EN BUTIKK

I år fikk Bodø Røde Kors også kommet seg inn i nye og større lokaler med bruktbutikken sin. En butikk som fyller flere funksjoner:

– I fjor hadde vi en bruttoinntekt på 1,5 millioner, så dette er et kjærkomment tilskudd til driften vår, sier Nystad.

Saken fortsetter under bildet.

SENTRAL BUTIKK: Bruktbutikken til Bodø Røde Kors fyller flere funksjoner og er nå på plass i nye og romslige lokaler.

I tillegg blir butikken en sentral aktør med tanke på gjenbruk og en bærekraftig utvikling. På toppen av dette er butikken også en flott arena for integrering hvor flyktninger og innvandrere får verdifull arbeidstrening.

FRITIDS-BIBLIOTEK

I de samme lokale drifter også Bodø Røde Kors BUA, i samarbeid med Bodø kommune. BUA er en nasjonal forening som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter.

Saken fortsetter under bildet.

   ET FLOTT TILBUD: BUA gir folk anledning til å låne sports- og fritidsutstyr.

– Dette blir som et bibliotek for sports- og fritidsutstyr, sier Nystad.

Noe som er perfekt for utstyr du bare trenger et par ganger i året, eller hvis du har lyst til å prøve noe nytt.

– EN GLEDE Å BIDRA

For Sparebank 1 Nord-Norge i Bodø, er det en glede å få lov til å støtte arbeidet som Røde Kors utfører:

Saken fortsetter under bildet.

EN GLAD GIVER: Banksjef Per Martin Olsen i Sparebank 1 Nord-Norge i Bodø synes det er flott at de kan være med på å støtte den viktige jobben som utføres av Bodø Røde Kors.

– Det er flott å kunne bidra til en så viktig forening som Bodø Røde Kors. De driver frivillig arbeid på høyt nivå, og gjør en fantastisk jobb innenfor beredskap og omsorg, sier banksjef Per Martin Olsen.