DEN STORE FORDELEN: Som forhandler av programvare er det å kunne arbeide i sanntid et av de viktigste konkurransefortrinnene som ØkonomiBistand kan gi kundene. Fra venstre Joakim Braunsek, Asgeir Stangeland, Berit Anne Knudsen og Eirik Smedsvig.

De jobber i et marked
som aldri slutter å vokse

Skrevet for økonomibistand nord as
10.03.2021 15:29 - OPPDATERT 11.03.2021 08:08

– For å overleve som leder og bedrift i fremtiden må man like å lære seg det uforutsigbare. Vi må være fleksible og kunne takle raske omveltninger i markedet. Alt har blitt så omskiftelig.

Salgs- og markedssjef Eirik Smedsvig i ØkonomiBistand Nord AS, er klar og tydelig når han skal skissere opp næringslivets utfordringer per 2021:

– Endringene skjer lynraskt. Det vil stadig dukke opp banebrytende trender som forstyrrer eksisterende marked eller forretningsmodeller. Teknologien vil overta en del arbeidsoppgaver vi for noen få år siden trodde at bare mennesker kunne gjøre. Med tanke på Covid19 og økt andel personer på hjemmekontor siste året, har det i tillegg aldri vært viktigere å ha en forret- ningsmodell- og ikke minst et system, som gjør det mulig å drive virksomheten videre uavhengig av fysiske lokasjoner, sier Smedsvig.

ØkonomiBistand-konsernet består av flere selskaper, flere steder i Norge og i Sverige. Selskapene leverer software, utvikling, rådgivning og konsulenttjenester til bedrifter i alle størrelser.

– Vi er en av landets største partnere til Visma Software. Hoveddelen av vår programvare levert ut i markedet er Visma sine økonomi- og lønnssystemer, tilføyer Smedsvig.

 TRE KONTORER I NORD

I Nord-Norge har konsernet kontorer i Bodø, Sortland og Mo i Rana og teller per i dag 17 medarbeidere. De etablerer også et nytt selskap i 2021 som skal sam- lokaliseres med dagens kontor i Bodø. Selskapet skal forhandle programvaren Contracting Works.

– Dette er et rent skyprodukt rettet mot rørleggere og elektrikere. Produktet skal overta etter Visma Contracting, sier Smedsvig.

– Vår virksomhet er rådgivning, salg og implementering av ulike ERP-plattformer, samt rapporteringsløsninger. Vi leverer tilpassede dataløsninger for bedrifter. Dette er programvare som støtter og knytter sammen for eksempel produksjon, administrasjon, lagerstyring, salg, prosjekt og innkjøp, legger han til.

Saken fortsetter under bildet.

OFFENSIV AKTØR: Løsningene vi kan levere i markedet, automatiserer mye av dagens regnskapsprosesser og gir i tillegg lavere kostnader for bedriften. Kundene våre får bedre økonomistyring og mer tid til salg, relasjonsbygging og generell kundeoppfølging, sier salgs- og markedssjef Eirik Smedsvig i ØkonomiBistand Nord AS.

AUTOMATISERTE ARBEIDSOPPGAVER

– Automatisering av tidkrevende arbeidsoppgaver er ifølge Smedsvig et av de viktigste kriteriene for deres kunder, uavhengig av hvilken løsning de anbefaler.

– De to produktene vi merker mest etterspørsel etter per i dag, er rapporteringsløsninger og skybaserte økonomi- og lønnssystemer, sier Smedsvig.

– Det å arbeide i sanntid, er et av de største konkurransefortrinn vi som forhandler av programvare kan gi din bedrift. Med en fremtidsrettet og skybasert ERP plattform kan du som leder få status på driften din her og nå, tilføyer Smedsvig.

Hva med å sette på automatisert flyt og kontering for inngående fakturaer,bankbehandling og for eksempel purrerutiner, slik at prosessene går automatisk i bakgrunnen hele tiden?

– Det hjelper ikke å levere gode produkter og tjenester om ikke systemene dine er rigget for økonomisk vekst. Vi tror således at ett av de viktigste konkurransefortrinn fremover for bedriftene, blir å ha en kombinasjon av dyktige medarbeidere og tilgjengelig, og riktig teknologi, fortsetter han.

FRIHET UNDER ANSVAR

Smedsvig leder en kompetanseavdeling og er klar på at det i stor grad dreier seg om frihet under ansvar. Medarbeiderne står på døgnet rundt for kundene. Så blir det opp til ham å sørge for at alt ligger til rette for at de skal ha optimale arbeidsvilkår.

– Godt miljø, faglige utfordringer, oppdatert på trender, sosiale turer, følelsen av å bli hørt og sett, samt at det er korte og raske beslutningslinjer i selskapet, tror jeg er noen av årsakene til at vi har lykkes så godt, sier Smedsvig.

–Skal man trives hos oss må man være nysgjerrig av natur, uredd, like kundekontakt, samt ha en stor porsjon med godt humør.

– To år på rad er vi blitt årets leveransepartner i Visma. Den partneren som går av med seieren, ser verdien av og satser på å levere gode kundeopplevelser i implementeringsfasen. Det er kundene våre selv som er blitt spurt og som gir oss den anerkjennelsen. Det er en heder vi setter stor pris på og som motiverer til det videre arbeid.

–Vår visjon er bevisst trygghet – mennesket, teknologi og løsning. Dette er en visjon som ikke kun peker i én retning. Visjonen sier også at vi i tillegg til å skape trygghet hos kundene, skal gi de ansatte og samarbeids- partnere den samme tryggheten, påpeker Smedsvig.

FIN OG JEVN VEKST

ØkonomiBistand Nord AS har vokst jevnt og hadde i 2020 beste resultat i sin 13-årige historie. Siden en sped start i 2007 har bedriften økt fra 2 ansatte og 5,4 mill. i omsetning i 2008 til 21.5 mill. i omsetning i 2020. Fra et overskudd på 1.3 mill. i 2019, ble det mer enn doblet i 2020 – til 3,5 mill.

Medarbeiderne i ØkonomiBistand Nord har lang erfaring med Visma sine tjenester:

– Flere av oss har vært med i over 10 år i bransjen og sett utviklingen som har skjedd på nært hold - fra DOS til Windows og nå til rene skyprodukter. Dette medfører at vi går inn som rådgivere og kan veilede våre kunder på en god måte ved valg av nytt system, fremholder Smedsvig.

 ET TETT SAMARBEID

De tre kontorene i Nord-Norge jobber tett sammen. Det betyr at man kan trekke veksler på hverandres kompetanse.

– Vi i Bodø håndterer nysalg og bistår de som vil gå fra en serverbasert løsning til et skybasert økonomi og lønnssystem. Vi har også solid kompetanse på de av våre kunder som har en kombinasjon av server- og skybaserte løsninger.

– Kollegaene våre på Sortland har spisskompetanse på levering av systemer til kraftlagsbransjen over hele landet. Der har de også dedikerte folk som bistår kundemassen vår med komplette og automatiserte BI-systemer.

– På vårt sørligste kontor, Mo i Rana, har vi blant annet en egen utviklingsavdeling, som hjelper kundene medintegrasjoner og videreutvikling av dagens løsninger.

– Til syvende og sist handler det om å skape en vinn- vinn situasjon for kundene. Vi bistår med valg av riktig system for effektiv og automatisert regnskapsførsel, og viser hvordan man kan spille på lag med ny teknologi, fastslår Eirik Smedsvig.

ØkonomiBistand leverer følgende tjenester og produkter til markedet i Nord-Norge:

  • To ulike komplette skybaserte økonomisystemer; Visma.net ERP og 24.SevenOffice – som regel gjennomfører vi et forprosjekt sammen med kunden før vi anbefaler system. Anbefalinger av system gjør vi ut fra kundens behov.
  • Visma.net Payroll – et skybasert og moderne lønnssystem. Payroll vil erstatte Visma Lønn og Huldt & Lillevik lønn i tiden som kommer.
  • Visma Business – funksjonsrikt, fleksibelt og veletablert produkt i markedet
  • Contracting Works – et nytt skybasert ordre og prosjektsystem for elektrikere og rørleggerbedrifter

– Vi er hele tiden på jakt etter nye medarbeidere som ønsker å jobbe i skjæringspunktet teknologi og mennesker. Så virker noe av de vi jobber med interessant for leseren, så er det bare å ta kontakt med meg for en prat, oppfordrer Eirik Smedsvig.