ET NYTT LIV: Guido Deprez og Mailen Hansen sto begge uten jobb. Takket være NAV, Moment Salten og GOMAN-bakeriet er de nå tilbake. – Vi stortrives her, flotte kolleger og en fin arbeidsplass, sier de to.

De kom inn
i varmen igjen

Havner du utenfor, kan veien være lang tilbake til en jobb. Et tett samarbeid mellom Moment Salten og GOMAN-bakeriet ble redningen for Guido Deprez og Mailen Hansen.


– Flotte kolleger og et topp arbeidsmiljø. Og så jobber vi med å skape god og sunn mat.

Både Deprez og Hansen sto uten jobb. Det er en skummel situasjon. Statistikken er nådeløs. For hver dag som går, minsker sjansene for at du kommer deg inn i varmen igjen.

SOSIAL BÆREKRAFT

GOMAN-bakeriet på Fauske er heleid av Coop Industri og de har Coop-butikkene som kunder. Det betyr igjen at bakeriet jobber etter de samme verdiene som Forbrukersamvirket.

Hvilket innebærer at sosial bærekraft står sentralt:

– Vi føler et ansvar for å bidra til et mer inkluderende samfunn og kan vi være med på å gi folk en jobb, så er vi med på den dugnaden, sier administrerende direktør Tom Rune Spigseth hos GOMAN Nordland.

Saken fortsetter under bildet.

SOSIAL BÆREKRAFT: For GOMAN-bakeriet er det viktig å jobbe med sosial bærekraft. – Når vi kan hjelpe folk samtidig som vi rekrutterer verdifull arbeidskraft, så blir det en vinn-vinn situasjon, sier administrerende direktør Tom Rune Spigseth hos GOMAN Nordland.

LYNRASK RESPONS

Et godt eksempel på hvordan det hele fungerer er da bakeriet i fjor oppdaget at de måtte øke produksjonen med 40-50 prosent ut over det som var planlagt.

– Jeg ringte ned til Moment Salten klokken ni. Ved 11-tiden kom de opp med tre kandidater. Disse tre har i dag fast jobb hos oss, sier Spigseth.

Moment Salten får inn sine kandidater fra NAV. Oppdraget er da å kartlegge hvilken arbeidsevne disse har og hvilke yrker som kan passe.

– Vi bruker mye tid på å bli kjent med kandidatene og virkelig jobbe oss frem mot hva de har lyst til å jobbe med, sier Tore Amundsen hos Moment Salten.

Saken fortsetter under bildet.

TETT SAMARBEID:: GOMAN Nordland og Moment Salten har et tett samarbeid, som så langt har vært en suksess. Her er administrerende direktør Tom Rune Spigseth i samtale med Tore Amundsen og daglig leder Hans Austad.

SKREDDERSYDDE TILBUD

Det kan være mange grunner til at en person har havnet utenfor arbeidslivet eller har en CV med hull. Dette betyr derimot ikke at vedkommende ikke kan gå inn og fylle en stilling, helt eller delvis.

På GOMAN-bakeriet varierer produksjonen fra dag til dag. Derfor trenger de medarbeidere som kan stille når presset er som høyest. Da er det klart bedre å fylle en 60 prosent-stilling med en person som har kapasitet til å jobbe i 60 prosent.

– Både for oss og den enkelte er det en fordel at du gir 100 prosent i en deltidsstilling, kontra at du ufrivillig ikke får jobbe 100 prosent i en heltidsstilling, sier Spigseth.

Saken fortsetter under bildet.

MYE MEL: Melet er lageret i store siloer. Tre på 16 tonn og en på 30 tonn. I produksjonen går det med mellom 12 og 15 tonn i uka.

NØKKELBEDRIFT

GOMAN-bakeriet på Fauske har i dag 38 årsverk og produserer 6.000-9.000 brød per dag. De har 32 ulike brødtyper. I tillegg leverer de kaker, påsmurt, sandwich og wraps. Det går med mellom 12 og 15 tonn mel i uka.

For Moment Salten er det gull verdt å kunne ha et tett samarbeid med en nøkkelbedrift av denne typen:

– Vi ser at hele Coop-systemet er rigget for dette, de vet hvilket ansvar som ligger bak når man skal ta i mot en ny medarbeider fra oss, sier daglig leder Hans Austad hos Moment Salten.

Det betyr i praksis at nye medarbeidere får en grundig innføring i arbeidsoppgaver og de blir inkludert i miljøet.

Saken fortsetter under bildet.

VIKTIG LOGISTIKK: For at produksjonen skal gå knirkefritt, er det viktig at alle råvarene kommer til rett tid. Her er Guido Deprez i full sving på lageret.

Et godt eksempel på hvordan dette fungerer i praksis er Mailen Hansen. Som i utgangspunktet hadde en 60-prosent stilling. Men da hun ble spurt om å ta oppgaven som verneombud, takket hun ja:

– Jeg synes dette temaet er spennende og alt arbeidet med HMS er jo veldig viktig.

VINN-VINN SITUASJON

For Spigseth og bedriften betyr dette at de kan gi Hansen en stilling som er på 80 prosent, samtidig som de har sikret seg et verneombud som virkelig brenner for saken.

– Her er det snakk om å skape en vinn-vinn situasjon, under- streker Spigseth.

I et Norge og Nordland hvor det hele tiden er mangel på arbeids- kraft, blir innsatsen til Moment Salten verdt sin vekt i gull.

– Det er dette som er så givende med det vi gjør. Vi får lov til å gi folk en ny sjanse, samtidig som vi bistår bedrifter som sliter med å rekruttere nye medarbeidere, sier Tore Amundsen.

Saken fortsetter under bildet.

BREDT UTVALG: GOMAN Nordland har et bredt utvalg, slik at du som kunde skal finne alt du trenger i din butikk. BREDT UTVALG: GOMAN Nordland har et bredt utvalg, slik at du som kunde skal finne alt du trenger i din butikk.

DEN RIKTIGE DØRA

I løpet av et år er det mellom 150-180 kandidater som kommer fra NAV til Moment Salten.

– For oss er hver enkelt kandidat like viktig. Vi vet at Moment Salten kan utgjøre den lille og enormt store forskjellen. Vi kan være bidragsyteren til at en person finner den rette veien. Får åpnet den riktige døra. Det blir ikke bedre enn det, oppsummerer Hans Austad.

Og hos GOMAN-bakeriet? De har sammenfattet sine verdier i ordet SMART. Som står for Spesifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk og Tidsbestemt.

Dette er avgjørende for å sikre at målene faktisk bidrar til å nå visjonen og oppfyller bedriftens misjon. Det blir enklere å vite hva som skal til for å nå målene, samtidig som det aldri blir noen tvil om målene faktisk er nådd eller ikke.

Det er også slik Moment Salten tenker. Når alle jobber på lag og trekker i samme retning, blir resultatet alltid bedre. Man går fra «meg, mitt og mine» til «oss, vårt og våre».