TAKLET PANDEMIEN: Da verden stengte ned, klarte selgerne hos Polar Quality å snu seg rundt og håndtere den nye situasjonen. – Det har vært tøft, men vi har klart å finne nye måter å holde kontakten med kundene på sier f.v. Diana Isabel Mendes dos Santos, Moureen Munji-Pedersen og Anne Stoltenberg Johansen.

De selger verdens
beste laks

De er engasjerte, brenner for jobben og har vært med på å lose Polar Quality i havn under en kritisk pandemi.

– Utfordrende.

Det er ordet de bruker. Tett fulgt av:

– Spennende og utrolig lærerikt.

SNUDD PÅ HODET

Diana Isabel Mendes dos Santos, Anne Stoltenberg Johansen og Moureen Munji-Pedersen jobber med å selge laks hos Polar Quality. Da verden stengte ned ble arbeidsdagen snudd på hodet.

– Tradisjonelt har salg av laks vært bygget på tette og personlige forbindelser med kundene hvor du fysisk reiser rundt og snakker med folk, forteller Diana.

Nå ble det telefon og mail som ble de viktigste verktøyene. Da hjelper det selvsagt at de behersker flere språk.

Saken fortsetter under bildet.

HELE VERDIKJEDEN: Som en del av Salten Aqua-gruppen, er Polar Quality en del av en komplett verdikjede. Som blant annet omfatter det nye settefiskanlegget i Breivik i Salten.

MANGE SPRÅK

Anne snakker japansk og har bodd fire år i landet. Diana er opprinnelig fra Portugal, mens Moureen kommer fra Kenya.

– Når du sitter ansikt til ansikt med en kunde så er det mye lettere å fange opp «den usynlige» stemningen. Det handler om å skape en kjemi.

Den er det ikke helt enkelt å reprodusere via en telefon eller en mail, forteller Anne.

I tillegg til dette måtte selgerne håndtere fortløpende utfordringer med logistikk når flyruter ble kansellert og pandemi-bekjempelsen skapte kø på grenseoverganger.

Saken fortsetter under bildet.

VIKTIG VERKTØY: Telefonen til administrerende direktør Robert Johansen er han viktigste verktøy for å holde kontakten med markedet, verden rundt.

150 MILL. PER ANSATT

Men de klarte det. Årets resultat ligger an til å bli det administrerende direktør Robert Johansen beskriver som «helt greit». Det betyr en omsetning på rundt 1,6 milliarder kroner, noe som igjen betyr nærmere 150 millioner kroner per ansatt.

Prognosene for i år tilsier et tilfredsstillende resultat.

KOMPLETT VERDIKJEDE

Som en del av Salten Aqua-gruppen er Polar Quality med på å danne en komplett verdikjede for produksjon og salg av laks. Gruppen håndterer laksen fra den klekkes ut av egget, helt til den er å finne i butikkhyllene.

Dette innebærer blant annet en omfattende satsing med et topp moderne settefiskanlegg i Breivik i Salten, nytt slakteri på Sørarnøy og ny fabrikk i Bodø.

– Det faktum av vi har etablert 80 trygge jobber på en laksefabrikk midt inne i en stor by er noe vi er ekstra stolte av, sier Johansen.

Saken fortsetter under bildet.

NYTT SLAKTERI: Salt Aqua-gruppen har satset tungt de siste årene, blant annet med et helt nytt slakteri på Sørarnø

STERK ENTUSIASME

For det var ingen selvfølge at denne satsingen skulle gå bra. Her startet man med blanke ark og en sterk entusiasme:

– Så ser vi at det er rekruttert veldig flinke folk i absolutt alle ledd og vi har også en 50-50 fordeling mellom kvinner og menn, sier Johansen.

Satsingen på kvalitet har også resultert i laksen «Nordic Blu». Oppdrettet av Wenberg Fiskeoppdrett og Edelfarm i Skjerstadfjorden, er den første og så langt den eneste atlantiske laks oppdrettet i åpne merder som ble vurdert som «Best choice».

Saken fortsetter under bildet.

VERDENSKLASSE: "Nordic Blu" er en økologisk og bærekraftig laks med kvalitet i verdensklasse.«Nordic Blu» er økologisk og debio-sertifisert.

– Dette er en anerkjennelse av måten produksjonen blir gjennomført på, og den gode miljøtilstanden i Skjerstadfjorden, sier Johansen.

TRAVLE DAGER

Hos Polar Quality er hverdagen preget av en hektisk innsats, hvor du må være tilgjengelig også utenfor det som er normal arbeidstid:

– Dette er også en livsstil, du må brenne for denne jobben. Vi ser da også at folkene vår har en indre drivkraft som gjør at de har det gøy selv om arbeidsmengden tidvis er stor, sier Johansen.

Saken fortsetter under bildet.

BRENNER FOR JOBBEN: – Medarbeiderne våre har en indre drivkraft, de brenner for jobben. Og det er nøkkelen til suksess. Du er nødt til ha de rette folkene, sier Robert Johansen.

Hvordan blir så 2022? Det er et spørsmål som er uløselig knyttet til hvordan pandemien vil utvikle seg.

– Får vi en «normalisert» verden så kan 2022 rett og slett bli en kanonår. Etterspørselen etter norsk laks er markant økende. Vi ser også at produksjonen ikke vil øke merkbart, noe som vil gi høyere priser i markedet, sier administrerende direktør Robert Johansen i Polar Quality.

Du kan lese mer om Polar Quality her.