RETT PERSON – PÅ RETTE PLASS: – Det er helt avgjørende for alle bedrifter å finne den riktige kandidaten når en stilling skal besettes. Det er her vi kan bidra ved å trygge og kvalitetssikre denne prosessen, sier regiondirektør Christine Bøckmann Wilson (t.v.) og avdelingsleder Karoline Rosøy Tømmerbakk i Personalhuset Bodø.

De skaffer deg
de rette folkene

Skrevet for PERSONALHUSET BODØ
14.03.2021 13:18

De bistår både de som jakter på jobb og de som trenger dyktige medarbeidere. For rådgiverne i Personalhuset Bodø er nøkkelen til suksess et bredt nettverk, dyp faglig innsikt og evnen til å se potensialet i folk.

Regiondirektør for Midt-Nord, Christine Bøckmann Wilson, og avdelingsleder Karoline Rosøy Tømmerbakk i Personalhuset Bodø, er enige om én ting: det har vært en fantastisk reise så langt.

I 2013 var de to ansatte og hadde i hovedsak tre store kunder. I dag har Personalhuset Bodø seks ansatte og har knyttet til seg en lang rekke nye bedrifter, både store nasjonale aktører og mange innen SMB-markedet.

GOD RESPONS

Den raske veksten har også sørget for at ledelsen måt- te tenke gjennom hvordan de skulle organisere arbeidet på en best mulig måte:

– Vi er nok begge 24/7-mennesker som aldri helt klarer å gi slipp på jobben. Som leder føler du hele tiden det lille ekstra ansvaret. Da er det viktig at du ikke forventer at alle rundt deg skal tenke det samme, sier Bøckmann Wilson.

– Det er viktig å være en tydelig leder som formidler hvilke forventinger en har til sine medarbeidere.

Samtidig må du som leder kjenne folkene dine, også hvem de er privat. - Vi har alle et liv utenfor jobben, og som leder har man dermed en forpliktelse til å sørge for at vi ikke «bruker opp» folkene våre, understreker Rosøy Tømmerbakk.

Saken fortsetter under bildet.

TOPP STEMNING: Til tross for travle dager, er humøret alltid på topp hos teamet på Personalhuset. Fra venstre: Karoline Rosøy Tømmerbakk, Malin Strand Røe, Christine Bøckmann Wilson, Mona Lahchoub, Kjersti Djupvik og Elisabeth Haugvik. Foto: MARTHE MØLSTRE

I Personalhuset har de gode erfaringer med å fordele arbeidsmengden og gi medarbeiderne frihet under ansvar. Er det en rolig dag, går det greit å dra tidlig hjem. For lederne handler det om å skape balanse over tid.

– Nøkkelordene her er tillit og gjensidig respekt. Hvis du som leder klarer å få alle til å jobbe mot et felles og avklart mål, har du gode forutsetninger for å lykkes, mener de to.

UNIKE UTFORDRINGER

Personalhuset Bodø leverer tjenester innen tre hovedområder:

  • Bemanning
  • Rekruttering
  • Omstilling

– Alle tre byr på sine unike utfordringer, sier avdelings- leder Karoline Rosøy Tømmerbakk. Hun var den tredje som ble ansatt i bedriften i 2014.

Og dette er et viktig poeng. Hvert eneste oppdrag krever en grundig og selvstendig prosess. Det nytter ikke å kopiere noe som fungerte for en annen kunde, med andre mennesker og andre krav.

Saken fortsetter under bildet.

EN ATTRAKTIV BEDRIFT: – Du er nødt til å få frem hvorfor nettopp din bedrift er et attraktivt sted å jobbe, sier Karoline Rosøy Tømmerbakk.

 VILLIG TIL Å BLØ FOR DRAKTA

Men hva skal så til for at en bedrift lykkes med å kapre de beste medarbeiderne? Svaret finner du hos Personalhuset Bodø: en arbeidsplass preget av samhold, humor og en sterk vilje til å blø for drakta.

– Du er nødt til å få frem hvorfor nettopp din bedrift er et attraktivt sted å jobbe, sier Rosøy Tømmerbakk.

Det betyr igjen at du som leder må sørge for at bedriften er synlig, for eksempel på sosiale medier og din egen hjemmeside.

GRUNDIG KRAVSPESIFIKASJON

For de som søker ny jobb, så starter samtalen gjerne med følgende tre spørsmål:

Hva vil du? Hva kan du? Hvor skal du?

– Vi jobber mye med å sørge for at stillingsannonsen er tydelig på hva som kreves. Hvem man er ute etter?

Dette sparer alle parter for unødvendige misforståelser. Vi legger ned mye arbeid i samarbeid med bedriftene for å sikre en så grundig kravspesifikasjon som mulig, sier Bøckmann Wilson.

Personalhuset Bodø har et sterkt fokus på at de vikarene de formidler får en best mulig oppfølging med kursing

i forkant og støtte underveis. Igjen, så handler det om å ta vare på medarbeiderne og sørge for at de får optimale arbeidsvilkår og føler seg trygge i rollene sine.

Saken fortsetter under bildet.

VIKTIGE VERKTØY:Personalhuset Bodø har tre rådgivere som er sertifisert til bruk av ulike testverktøy, noe som er gull verdt når man skal finne rett person til rett jobb. – Vi bruker også mye tid på å sørge for at kundene våre får stillingsannonsene sine ut i de rette kanalene, sier Christine Bøckmann Wilson.

ÉN-TIL-ÉN-MØTER

Når det gjelder omstillingsarbeid så er dette en viktig støtte for bedrifter som for eksempel må nedbemanne.

– Da rykker vi inn og holder én-til-én-møter med de berørte medarbeiderne, og gjør vårt ytterste for at de skal kunne finne seg ny rett jobb raskest mulig, sier Rosøy Tømmerbakk.

Personalhuset er i dag det største norskeide rekrut- terings- og bemanningsselskapet i Norden og har tre kjerneverdier forankret i driften:

  • Vi bryr oss
  • Vi inspirerer
  • Vi utfordrer

SENTRALE BRANSJER

I Bodø har Personalhuset i flere år formidlet medarbeidere til byens nærmere 50 barnehager, og har også en egen medarbeider som har tung erfaring fra nettopp dette området. Andre viktige målgrupper er:

  • Administrative stillinger
  • Kundesenter
  • Økonomi og regnskap
  • Bygg og anlegg

KJØRER HELE PROSESSEN

Hvis kunden ønsker det, kjører Personalhuset Bodø hele prosessen fra annonseutforming til kanalvalg, kandidatsøk, seleksjon, intervjuer og tester.

Personalhuset Bodø har tre rådgivere som er sertifisert til bruk av ulike testverktøy, noe som er gull verdt når man skal finne rett person til rett jobb.

– Vi bruker også mye tid på å sørge for at kundene våre får stillingsannonsene sine ut i de rette kanalene, sier Bøckmann Wilson.

– Vår jobb er å sørge for at både bedriften og den nytilsatte blir fornøyde og at det er en god match, konkluderer regiondirektør Christine Bøckmann Wilson og avdelingsleder Karoline Rosøy Tømmerbakk.

Du kan lese mer om Personalhuset her.