VERDIFULLT SAMARBEID: Innsatsen til en rekke aktører sørget for populære aktivitetsdager i Skarmoen Alpinpark. F.v. salgs- og markedsleder Svetlana Hansen i Bodø Energi Kraftsalg, styreleder Bjørnar Hegreberg i Bodø Skiklubb Alpinor og frivillighetskoordinator Ane Tellebon i Bodø Røde Kors.

De skaper pusterom
for aktiv ungdom

Når pandemien stenger det meste, er det ekstra kjærkomment at frivillige aktører skaper et fristed for de unge.

– Det har kokt her. Vi ser helt klart at de unge virkelig trenger å få lov til å utfolde seg og brenne av litt energi, sier styreleder Bjørnar Hegreberg i Bodø Skiklubb Alpinor.

Og med «her» mener han Skarmoen Alpinpark hvor det har blitt arrangert aktivitetsdager for ungdom i alderen 10-16 år. Arrangementene har kommet i stand via et samarbeid mellom Alpinor, Bodø Idrettsråd, BUA Bodø, Kirkens Bymisjon og Bodø og Omegns Turistforening.

Saken fortsetter under bildet.

UTEN MAT OG DRIKKE ...: Ane Tellebon sørget for at aktive ungdommer fikk pølser, kakao, juice og marshmallow.

IHERDIG INNSATS

Takket være en iherdig innsats fra ildsjelene, har man klart å produsere nok kunstsnø til at ungdommen har kunnet ta trekket opp og kaste seg utfor.

Like viktig er den sosiale funksjonen, hvor varm kakao, grillpølser, juice og svidd marsmallow har skapt den rette stemningen.

– Akkurat nå har disse dagene vært et ekstremt viktig tilbud. Vi har hatt unge som har vært her alle de fire dagene vi har hatt åpent, sier inkluderingskoordinator Gro-Marie Thomassen i Bodø Idrettsråd.

Saken fortsetter under bildet.

HÅNDFAST HJELP: Gro-Marie Thomassen trår til med vante hender når en ung deltaker sliter med å få festet alpinskoene.

VARM OM HJERTET

Noe av det unike med aktivitetsdagene er at du ikke trenger ha eget utstyr for å kunne delta. Både BUA Bodø og Skattkammeret til Kirkens Bymisjon har sørget for at det de unge kan låne gratis ski, sko, staver og hjelmer.

– Du blir virkelig varm om hjertet når du ser hvor mye dette betyr for de unge, sier frivillighetskoordinator Ane Tellebon i Bodø Røde Kors.

BUA er et nasjonalt nettverk som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør de ved å gjøre det enklere for deg å låne utstyr til sport og friluftsliv.

BETYR MYE FOR ALLE

Skattkammeret er et gratis frifritidstilbud for barn og unge. Her kan barnefamilier/barn og unge låne sport- og friluftsutstyr (voksne mot en symbolsk sum) og delta på kurs og aktiviteter.

– Vi ser at disse tiltakene virkelig betyr noe for de unge og det betyr også mye for oss som har lyst til å bidra, sier Helene Halland hos Skattkammeret.

De har også sørget for gratis transport til og fra Skarmoen Alpinpark, slik at alle som hadde lyst fikk en sjanse til å delta.

– Disse aktivitetsdagene viser også hva som er mulig å få til når vi står sammen. Vi har klart å bygge et sterkt fellesskap, understreker Halland.

DEN GODE HJELPEREN

Så er det også slik at disse dagene ikke hadde komme i stand uten gode støttespillere. Bodø Energi Kraftsalg har vært med fra dag én da Skarmoen ble åpnet på nytt.

– Som en lokal aktør føler vi en sterk forpliktelse til å bidra til det arbeidet som positive krefter utfører i nærmiljøet, sier salgs- og markedsleder Svetlana Hansen i Bodø Energi Kraftsalg.

Saken fortsetter under bildet.

TRAVELT I BUA: Bjørnar Hegreberg hadde hendene fulle med å tilpasse utstyret til alle de unge som ville teste ut alpinbakken.

Tilbudene fra BUA og Skattkammeret gjør at det skapes et mer inkluderende samfunn når de som ikke har råd til å kjøpe utstyr og klær, kan få låne dette og dermed bli med på de samme aktivitetene. Dette er også et godt alternativ i forhold til å fylle opp kjeller og bod med ting som bare blir brukt to-tre ganger i året.

Bodø Energi Kraftsalg støtter også arbeide til Røde Kors og Bua og har hatt et langsiktig samarbeid med Kirkens Bymisjon og Skattkammeret.

Saken fortsetter under bildet.

VIKTIG INNSATS: – For oss er det viktig å kunne bidra til arbeid som legger til rette for en bedre hverdag for barn og unge, sier markedsleder Svetlana Hansen i Bodø Energi Kraftsalg.

– Denne tankegangen samsvarer veldig godt med de verdiene Bodø Energi står for. Vi jobber hele tiden med å skape bærekraft. Det betyr å minimere fattigdom og oppfordre til å dele fremfor å kjøpe nytt hele tiden, sier Svetlana Hansen.