ALLTID BEREDTE: REAL Eiendomsforvaltning har nå fått godkjenning til å vedlikeholde alt av håndholdte slukkemidler. – Dette gir oss nok et verktøy som gjør at kundene får et komplett tilbud, sier (f.v) driftsleder Jim Arstad, avdelingsleder Kristin Aag og servicetekniker Gjert Andersen.

De slukker alle
dine sorger

Med REAL Eiendomsforvaltning om bord kan du sove trygt, vel vitende om at byggene dine er i trygge hender.


Selskapet har hatt en kraftig vekst og siste nytt i porteføljen er at REAL Eiendomsforvaltning nå er godkjent til å utføre service og vedlikehold på alt av håndholdt brannslukkingsmateriell:

En håndslokker som er i forskriftsmessig stand, gir god mulighet for brannbekjempelse, særlig på et tidlig stadium av en brannutvikling. Håndslokkere må vedlikeholdes regelmessig selv om de har lang levetid, og det er eieren som har ansvaret.

Saken fortsetter under bildet.

BEDRE FØRE VAR: – En gjennomarbeidet plan når det gjelder forvaltning, drift og vedlikehold av et bygg øker sikkerheten og sparer deg for unødvendige utgifter, sier avdelingsleder Kristin Aag hos REAL Eiendomsforvaltning.

KOMPLETT LEVERANSE
– For oss er dette et nytt og viktig verktøy som gjør at vi blir en komplett leverandør av tjenester, sier avdelingsleder Kristin Aag hos REAL Eiendomsforvaltning.

Dette kommer i tillegg til selskapets brede kunnskap innenfor brann og sikkerhet. REAL Eiendomsforvaltning kan håndtere hele denne sektoren for dine bygninger. Det omfatter blant annet opplæring, veiledning, øvelser, organisering, dokumentasjon og rådgiving om gode og korrekte tekniske løsninger.

VARIERTE OPPDRAG
Oppdragene til selskapet er mange og varierte, hvor kundene blant annet er næringsbygg (eiere og leietakere), hoteller, barnehager, borettslag og boligsameier:

  • Drifts – og vaktmestertjenester
  • ´Teknisk Forvaltning
  • Økonomisk Forvaltning
  • Administrativ Forvaltning
  • Boligforvaltning

Saken fortsetter under bildet.

AVANSERTE SYSTEMER: Dagens boliger og næringsbygg blir stadig mer avanserte og da er det gull verdt å ha en dedikert driftstekniker som har kontroll på alt som skjer.For de som eier ett eller flere bygg, kan det fort bli mange baller i lufta. Derfor er det gull verdt å sikre seg tilgang til profesjonell hjelp. Da er du sikret en beredskap, bistand til vedlikeholdsplanlegging og full kontroll på avvikshåndtering og alt av rapportering.

DU TRENGER FAGFOLK
I dag er det ikke slik at en vaktmester er en vaktmester. Du trenger en dreven driftstekniker med høy kompetanse som deltar aktivt i planleggingen av drift og vedlikehold. 

Det betyr igjen at du er sikret skreddersydde løsninger som er nøye tilpasset nettopp ditt bygg og din bransje. For det finnes et mylder av ulike krav og forskrifter, alt etter hva bygningen blir brukt til.

DET GRØNNE SKIFTET
Det som stadig blir viktigere er energistyring og energiledelse. Med stigende kraftpriser er det maktpåliggende at du har tilgang til fagfolk som sørger for at bygget ditt er optimalisert med tanke på lavest mulig strømregning.

Saken fortsetter under bildet.

GOD BUTIKK: – For deg som eier et eller flere bygg, er det meget god butikk å sørge for at utgiftene holdes så lave som mulig. Bare innen en effektiv strømstyring er det mye å spare, sier driftsleder Jim Arstad hos REAL Eiendomsforvaltning.

– Her kan selv enkle grep bidra til å redusere strøm- regningen betydelig, sier driftsleder Jim Arstad hos REAL Eiendomsforvaltning.

Så kommer det også stadig skjerpede krav fra både EU, norske tilsynsmyndigheter og banker. Evnen til å kunne dokumentere at ditt bygg bygges og driftes på en bærekraftig måte blir alfa og omega.

ET STORT ANSVAR
Sitter du i styret i et borettslag eller et boligsameie, har du samtidig tatt på deg et stort ansvar, blant annet når det gjelder Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).

– Skulle en istapp falle ned og skade noen, så kan man bli erstatningsansvarlig. Derfor er det maktpåliggende å hjelpe til å etablere solide rutiner som forebygger denne typen hendelser, understreker Aag.

Også mer normale utfordringer, som vedlikehold kan skape store problemer. Hvis dette bare blir skjøvet frem i tid vil sluttregningen bli unødvendig høy.

Saken fortsetter under bildet.

KOMPLETT LØSNING: – Vi kan tilby omplett leveranse av administrative tjenester og driftstjenester til borettslag og boligsameier, sier driftsleder Jim Arstad hos REAL Eiendomsforvaltning.I samarbeid med sitt «søsterselskap» Kjeldsberg Boligforvaltning kan REAL Eiendomsforvaltning tilby en komplett leveranse av administrative tjenester og driftstjenester til borettslag og boligsameier.

– Vi kan komme inn og sette opp vedlikeholdsplaner slik at disse kan innarbeides i de årlige budsjettene, sier Arstad.

I samarbeid med sitt «søsterselskap» Kjeldsberg Boligforvaltning kan REAL Eiendomsforvaltning tilby en komplett leveranse av administrative tjenester og driftstjenester til borettslag og boligsameier.

DU HAR FULL KONTROLL

Med en rivende utvikling innen teknologi og IT, så vil du som eier av et bygg kunne ha full oversikt via en app som er brukervennlig. Her kan du også rapportere inn avvik, feil og mangler. Så vil fagfolkene hos REAL Eiendomsforvaltning løse dette fortløpende.

Saken fortsetter under bildet.

SPENNENDE UTVIKLING:  – Vi jobber oss stadig inn på nye forretningsområder og utvider det geografiske nedslagsfeltet. Vi er virkelig inne i en spennende utvikling, sieravdelingsleder Kristin Aag hos REAL Eiendomsforvaltning.

I Bodø har REAL Eiendomsforvaltning ansvaret for rundt 150.000 kvadratmeter. De vokser også fort i Tromsø, hvor de blant annet bistår SIVA Innovasjons- senter på 30.000 kvadratmeter. Selskapet utfører tjenester for Agri Eiendom, som er de som leier ut bygg til Felleskjøpet AS.

REAL Eiendomsforvaltning har etablert en egen avdeling på Mo. De er blant annet inne og tar oppdrag for virksomheter i Mo Industripark. Etableringen av en ny flyplass og batterifabrikk gjør at fremtiden er full av spennende muligheter. Nå er REAL Eiendoms- forvaltning også på vei inn i Harstad.

Du kan leser mer om REAL Eiendomsforvaltning her.