KLAR TIL Å HJELPE: NAV er et navn og begrep som har vært under angrep de siste par årene. – For oss er det viktig å huske at vi er der for alle. Både for de ulike menneskene som trenger hjelp i en sårbar situasjon og for virksomhetene om et behov skulle oppstå, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes i NAV Nordland.

Den gode byråkraten

Skrevet for nav nordland
01.03.2021 07:49

NAV. Et omstridt navn. Et utskjelt navn. Men NAV er også din garantist for at du får hjelp når du trenger det. For bak NAV-logoen jobber det folk som brenner for å hjelp

– Vi forvalter stor makt og store pengesummer. Da er det viktig at vi hver dag husker at det handler om enkeltmennesker, og at tjenestene våre er viktige for virksomheter og for samfunnet. Unike liv, forskjellige situasjoner. Men én fellesfaktor er at vi som regel møter folk i en sårbar og usikker situasjon, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes i NAV Nordland.

NAV var opprinnelig en forkortelse for «Ny arbeids- og velferdsforvaltning». Forkortelsen spilte også på begrepet nav, senteret med mange forgreninger. For Stavnes er oppdraget like enkelt som det er uendelig komplisert; få flere folk ut i arbeid i partnerskap med kommunene. Det er avgjørende at vi lykkes med råd og veiledning overfor den enkelte, og at vi støtter opp under dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det store oppdraget vi har i NAV er vi helt avhengige av å løse sammen med andre.

DE MANGE UTFORDRINGENE
Og det er her bildet blir både komplisert og sammen- satt. Utfordringene står i kø. Som det faktum at Nord- land har så mange uføre:
– Her har vi en jobb å gjøre, i samarbeid med helse- vesenet, utdanningssektoren og partene i arbeidslivet, sier Stavnes. 

¬– Vi vet at det blir stadig viktigere å fullføre videregående opplæring og gjerne ta høyere utdanning. Det er stor mangel på alt fra helsefag-arbeidere, sykepleiere og grunnskolelærere til hånd verkere i Nordland. 

Saken fortsetter under bildet.

STORT FYLKE: Nordland er et stort fylke, med ulike behov og utfordringer. – Hver dag møter vi nye utfordringer, men det føles svært meningsfullt å være en del av en etat som på mange måter er det statlige sikkerhetsnettet sammen med kommunene, sier Cathrine Stavnes

– Med utdanning står den enkelte sterkere rustet gjennom arbeidslivet om helseproblemer skulle oppstå, eller det skjer endringer på arbeidsplassen. 

Stavnes er særlig opptatt av de yngste. De som ikke har fått sjansen til å komme seg inn på arbeidsmarkedet. De som står i fare for å bli stående på utsiden – for alltid.

DE GODE HJELPERNE
Så kan man lure på hvorfor noen vil satse på en karriere i NAV. Denne utskjelte etaten som gang på gang preger overskriftene. Det begynte med at hun utdannet seg til jurist:

– Det var et fag hvor jeg ikke trengte å ta et konkret retningsvalg med en gang. Juss kan lede deg i så mange retninger og jeg ser på det som en veldig bra allmennutdanning som jeg har god nytte av som leder. Men hun ble dratt mot den delen av det offentlige Norge som har som oppgave å hjelpe folk. Stavnes fikk etter hvert lang ledererfaring. Hun begynte som kontorsjef i Aetat, ble så leder for Arbeidslivssenteret da IA-avtalen ble inngått, deretter ble hun avdelings- direktør, og sist fra 2015 som fylkesdirektør ved NAV Nordland.


Som leder er hun opptatt av å ha god forståelse for NAVs rolle og ta beslutninger sammen med andre. Noe som kommer som en naturlig følge av ansvaret som har fulgt med jobbene. I dag, som toppleder, styrer hun via mellomledere. Da er kommunikasjon helt avgjørende og at vi har en god felles forståelse for oppdraget vårt.

– Du må være tydelig, samtidig som du er lyttende. Dette kan være en krevende øvelse, men vi er et lag her. Jeg synes jeg har en utrolig spennende og utviklende jobb.

TILLIT OG RETTFERDIGHET
Selv om hun har vært leder i 23 år, så er Stavnes fort- satt opptatt av at hun skal være det hun definerer som en god byråkrat. Hvilket er nok et utskjelt ord. Men for Stavnes er det en hedersbetegnelse:

– Vi skal fylle to funksjoner. Både sørge for at de somtrenger bistand får det og forsikre oss om at alt skjer i henhold til de reglene og forskriftene som er vedtatt. Det er viktig at vi forstår handlingsrommet vi har, og at vi sier fra oppover i systemet om vi erfarer at noe ikke fungerer bra. Dette mener jeg NAV er blitt stadig bedre til.

Det er da at to ord blir sentrale: Tillit og rettferdighet. Uansett hvem du er og uansett hvilken bakgrunn du har, når du kommer i kontakt med NAV så skal få dine rettigheter og du skal få den støtten du har behov for i din situasjon. Det betyr ikke at alle behandles likt, men at alle skal gis samme muligheter til å skaffe seg en jobb eller komme tilbake til arbeidslivet etter sykdom. 

– Vi må skape gode relasjoner til den enkelte som møter oss sånn at vi kan gi gode råd om veien videre. Det er viktig at vi støtter opp den enkeltes motivasjon for ut- danning og jobb, og støtter opp under det ansvar hver enkelt har for eget liv.

Saken fortsetter under bildet.

ØKT KOMPETANSE: – For mange kan en vei ut av ledigheten være å øke kompetansen. Reglene gir nå større mulighet enn noen gang for å ta utdanning og samtidig motta dagpenger. Vi ønsker svært gjerne at spesielt de unge skal benytte seg av denne muligheten for å gjøre seg mer konkurransedyktig på arbeidsmarkedet, sier Stavnes. 

Men hva er så løsningen når du havner utenfor? Når det ikke finnes en jobb? Når det på toppen av det hele dukker opp en global pandemi som skaper uventede problemer?

KOMPETANSE ER VIKTIG
– For mange kan en vei ut av ledigheten være å øke kompetansen. Reglene gir nå større mulighet enn noen gang for å ta utdanning og samtidig motta dagpenger. Vi ønsker svært gjerne at spesielt de unge skal benytte seg av denne muligheten for å gjøre seg mer konkurransedyktig på arbeidsmarkedet, sier Stavnes. 

Dette er også svært viktig for nordlandssamfunnet og avgjør hvor omstillingsdyktige vi er sammen. Før pandemien og fortsatt nå med høyere ledighet, har vi også et stort behov for kvalifisert arbeidskraft i Nordland.

– Situasjonen i forbindelse med korona, er et godt bilde på at vi i NAV skal trå til ved behov. Det er viktig at vi er en dynamisk organisasjon som evner å snu oss raskt når det kreves. Mye går av seg selv i arbeidslivet og mange virksomheter får lett tak i medarbeidere.

– I denne situasjonen har vi måttet trå til for å sikre at vi har fersk oversikt over kompetansen til de ledige, for raskt å finne de med riktig kompetanse til for eksempel vinterfisket.

Det er et faktum at Nordland er fylket hvor færrest arbeidssøkere tar utdanning. I tillegg er det de som allerede har en utdanning i bunnen som går inn for å øke kompetansen sin. Dette er noe Stavnes jobber med hver dag og dette er et viktig satsningsområde fremover for NAV sammen med Nordland fylkes- kommune, Nord universitet, partene i arbeidslivet, tiltaksarrangører og virksomhetene.

SaBALANSEGANGEN: – Dette er kanskje den vanskeligste balansegangen for oss i NAV; det at vi skal gi alle best mulig støtte for å skaffe seg jobb, og samtidig gi uføretrygd til de som trenger det og som har all grunn til å ha denne ytelsen, sier Stavnes.ken fortsetter under bildet.

DU MÅ MØTE OPP
Du blir ikke fylkesdirektør i NAV hvis du ikke er komfortabel med å ha en jobb hvor det stormer. For det er der, på jobben, at det skjer noe magisk.
I samspillet med kolleger, i skjæringspunktet mellom krav og tilbud. I en jobb hvor ansvaret følger deg 24/7.

– Jeg har en teori om at forklaringen på suksess er 80 prosent å møte opp. Være der. Stille på jobb. Jeg har også erfart gleden ved å gjennomføre det en gruer seg til og som er vanskelig. Derfor er jeg svært opptatt av at alle har rett til en jobb, at flest mulig skal få oppleve gleden ved å være i jobb og at det er godt å ha noen som stiller krav til deg. 

– Samtidig vet jeg at mange med uføretrygd har dårlig samvittighet, og at det kan kjennes som et nederlag. Dette er kanskje den vanskeligste balansegangen for oss i NAV; det at vi skal gi alle best mulig støtte for å skaffe seg jobb, og samtidig gi uføretrygd til de som trenger det og som har all grunn til å ha denne ytelsen.

– Det som gir meg energi er at jobben er så meningsfylt. Når du vet at jobben din betyr noe. At den kan være den store forskjellen mellom fortvilelse og håp. Daglig tenner vi små lys. Det blir ikke bedre enn det.