SPENNENDE PILOTPROSJEKT: Når Sjøgata i Bodø skal gjennom en totalt forvandling, skal det annet brukes elektriske gravemaskiner.  – For oss ble dette en spennende mulighet med tanke på å sette opp et kraftig nok ladesystem, sier avdelingsleder for installasjon, Kristian Isaksen i Frost Kraftentreprenør.

Den grønne
spydspissen

Det grønne skiftet er i full gang og Frost Kraftentreprenør skal ligge i front for dette banebrytende arbeidet.


Hvis du bare skulle stole på hørselen, så er det lite som tyder på at en gravemaskin er i full gang i Sjøgata. Alt du hører er en svak summing og lyden av metall mot grus. For denne maskinen er elektrisk. Og nettopp det skapte nye muligheter for Frost Kraftentreprenør:

– Maskinen trenger åtte ganger så mye strøm som et vanlig bolighus og da må kablene være tilsvarende solide, forteller avdelingsleder for installasjon, Kristian Isaksen

KUNNSKAP FOR FREMTIDEN

De måtte rett og slett spesialbestille kabelen fra Sveits. Hele prosjektet ble en utfordring i det å tenke utenfor boksen og finne nye og smarte løsninger.

– Det er derfor dette er så interessant. Her skaffer vi oss uvurderlig erfaring som vil komme til nytte når det grønne skiftet blir en del av hverdagen, sier Isaksen.

Det betyr også at det vil bli mer og mer vanlig med krav til utslippsfrie byggeplasser. Frost Kraftentreprenør har i dag 10 elektriske kjøretøy og har nå anskaffet flere Wolksvagen ID Buzz. Selskapet har som målsetting å fase ut fossile kjøretøy og maskinpark.

Saken fortsetter under bildet.

STORE MULIGHETER: – Det vil kreve en enorm innsats for  å oppnå Regjeringens mål om 55 prosent innenlands reduksjon av utslipp i 2030, sammenlignet med 1990. Det innebærer en fornybarandel i Norge på omtrent 80 prosent i løpet av mindre enn åtte år, sier administrerende direktør Sven Erik Holsbøe i Frost Kraftentreprenør.

STORE TALL - MANGE FOLK

Det er store tall som er i sving når man begynner å analysere hva det grønne skiftet vil innebære av ny infrastruktur:

  • Investeringer for 60-100 milliarder kroner i transmisjonsnettet (Statnett)
  • Investeringer for 100 milliarder kroner i distribusjons- og regionalnett (Nettselskap)

– Bransjen kommer også til å trenge rundt 7.000 energimontører for å bli i stand til å bygge Norge 2.0. Når vi vet at det per i dag finnes om lag 4.500 energi- montører i landet, så må utdanning og lærlingplasser trappes kraftig opp, sier administrerende direktør Sven Erik Holsbøe i Frost Kraftentreprenør.

Frost Kraftentreprenør bygger allerede ut normalmetoden hvor man bruker trykkluft og tørris for

å rengjøre spenningssatte komponenter. Dette er besparende for samfunnet ved at man slipper ut kobling i strømnettet.

Saken fortsetter under bildet.

UNIK TEKNIKK: Frost Kraftentreprenør sitter med eneretten på produksjon av spesialutstyr til rengjøring av nettstasjoner med strømmen på - med «HotBlast».

EN GRØNN HJEMMEBANE

Så er det slik at hvis du skal være en sentral aktør i det grønne skiftet, så må du følge opp på hjemme- bane. Og her har selskapet allerede satt i verk en rekke tiltak:

  • Ladere på egne lokasjoner
  • Redusert tomgangskjøring
  • Grundige analyser av kjøremønster
  • Minst mulig fotavtrykk i naturen i forbindelse med arbeid og utbygging
  • Konkrete planer for investering i elektriske laste- biler og gravemaskiner når markedet er modent

Frost Kraftentreprenør har som første selskap i Norge inngått en avtale med Arva om gjenbruk av materiell, stadig tøffere, kan Frost Kraftentreprenør skilte med følgende sertifiseringer:

  • ISO 9001 - Kvalitet
  • ISO 14001 - Miljøledelse
  • ISO 45001 - Arbeidsmiljø

Saken fortsetter under bildet.

GRØNN ENERGI: Frost Kraftentreprenør er en ledende aktører når det gjelder å montere solcellepaneler.

I en landsdel hvor det som kjent er mye vær, er det helt avgjørende at det finnes en høy grad av beredskap. Hvert år blir det registrert om lag 700 beredskaps- tilfeller i Nordland og Troms.

– Våre folk står alltid klare til å rykke ut, uansett om det er storm eller stille, understreker Holsbøe.

ROBUST OG LØNNSOM

– Hva blir de viktigste oppgavene for Frost Kraftentreprenør i tiden som kommer?

– Frost Kraftentreprenør skal være en robust og lønnsom leverandør av bærekraftige tjenester innen prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og bered- skap av elektrisk infrastruktur. Selskapet er en viktig  aktør for å få bygget framtidens infrastruktur, og med det sikre et bærekraftig og samfunnsøkonomisk energiskifte.

HÅRETE MÅL

– Hva blir kraftbransjens største utfordringer de neste årene?

– For vår del blir det å skape en bærekraftig drift av selskapet, samtidig som vi skal oppnå regjeringens mål om 55 prosent innenlands reduksjon av utslipp i 2030, sammenlignet med 1990, innebærer en fornybarandel i Norge på omtrent 80 prosent. 

Saken fortsetter under bildet.

HENGER HØYT: Bygging av nettinfrastruktur er en av kjernevirksomhetene til Frost Kraftentreprenør. 

– Vi har mindre enn 8 år på oss. Det er lite sannsynlig at vi når dette målet, men dersom kraftfulle grep settes i verk for å kutte utslipp samtidig som det raskt legges til rette for mer kraft- produksjon og nett, kan vi komme i nærheten.

– Økende kraftetterspørsel i kombinasjon med lange planleggings- og behandlingsløp medfører en potensiell «ketchup-effekt» på et tidspunkt. I tillegg er det mye gammelt nett (1950-1970) og ny teknologi som tas i bruk for å kjøre maksimalt av det eksisterende nettet tåler. Dette utløser risiko for større omfang av beredskapshendelser, sier administrerende direktør Sven Erik Holsbøe.

Du kan lese mer om Frost Kraftentreprenør her.