STRØMMEN SKAL FREM: – Folkene vår gjør en formidabel innsats med tanke på utbygging og vedlikehold av det nordnorske strømnettet, sier daglig leder Øystein Wik i Frost Kraftentreprenør.

Den kraftige utfordringen

Skrevet for frost kraftentreprenør
08.03.2021 18:30

7.000 oppdrag i året, 206 ansatte, en omsetning på 400 millioner kroner og ansvaret for at strømmen kommer frem. For Øystein Wik ble dette den perfekte utfordringen

– Jeg hadde jo egentlig ikke tenkt å bytte jobb, men da muligheten dukket opp ble det rett og slett for fristende, sier daglig leder Øystein Wik i Frost Kraft-entreprenør.

Han har styrt en studentbokhandel, jobbet I Østbø, vært profilert politiker og hatt tunge oppgaver I NOBL. Felles for de ulike rollene er at han har hatt kloke og flinke ledere.

SAMARBEID BETYR ALT

– Jeg lærte masse i alle de tre bedriftene. Og erfaringene fra politikken er at du kommer ingen vei uten et godt og fornuftig samarbeid.

Det siste kom godt med da han kom inn som toppleder i Frost Kraftentreprenør. Et ungt selskap basert på åtte fusjoner. På samme tid går det historiske kraftlinjer helt tilbake til begynnelse av 1900-tallet.

Det ligger tunge tradisjoner bak arbeidet som er utført. I dag er selskapet Nord-Norges største kraftentreprenør med oppgaver og ansatte I hele landsdelen og de jobber med utbygging, drift, vedlikehold av elektrisk infra- struktur, fiber og elsikkerhet.

Saken fortsetter under bildet.

MANGE OPPGAVER: Frost Kraftentreprenør er en kompetansebedrift med et bredt spekter av tung og spisset kunnskap som strekker seg frasyltynne fiberkabler og omfattende kalkulasjon til tung anleggsdrift og høy beredskap med vakt 24/7. – Det er folkene våre som utgjør den egentlige egenkapitalen, sier Øystein Wik.

DET STORE SPENNET

– Det betyr at vi har et enormt spenn i det vi jobber med, sier Wik.

Noe som Wik finner veldig fascinerende. For selv om han har en viss formening av hva Ohms lov betyr, er det ikke den detaljerte teknikken som er hans jobb.

– Jeg er selvfølgelig nødt til å sette med inn i de praktiske utfordringene, men jeg prøver å holde blikket festet på fremtiden. Hva blir utfordringene om fem år? Hvordan ser markedet ut da? På hvilken måte kan vi sikre oss den beste posisjonen? Hvordan kan og bør selskapets kunnskap og kompetanse utvikles best mulig? På samme måte må selskapet til enhver tid vurdere hvilke anbud de skal velge å gå for? Hvor bør de satse?

KRAFTIG FORBEDRING

Noe av det første Wik grep tak i sin nye jobb var fokuset på HMS, hvor statistikken ikke var helt bra:

– Her har samtlige medarbeidere i selskapet gjort en kjempejobb og i dag er vi langt bedre på HMS enn det nasjonale gjennomsnittet i bransjen.

Så er det kanskje innlysende at det er farlig å jobbe med strøm, da ikke minst høyspent hvor de kraftigste linjene formidler 132 kilovolt. Og hvor det noen ganger er nødvendig å bytte ut stolper mens strømmen fortsatt er skrudd på.Men den største risikoen er ikke der, den skjer ved forflytning fra A til B:

– Derfor har vi nå etablerte grundige rutiner som skal skape et så trygt arbeidsmiljø som mulig. Rutiner samtlige av våre lærlinger får inn med teskje den aller første arbeidsdagen, sier Wik.

Saken fortsetter under bildet.

STOPPES IKKE AV VÆRET:  Enten det er snakkom utbygging eller retting av feil, medarbeiderne i Frost Kraftentreprenør lar seg ikke stoppe av verken vær eller vind.  Foto: FROST KRAFTENTREPRENØR

DET STORE ANSVARET

Selv blir han fortsatt imponert når han ser hvordan medarbeiderne takler full storm med orkan i kastene der de henger i en stolpe for å få reparert et strømbrudd.

– Vi har ansvaret for en samfunnskritisk infrastruktur og det betyr også at ansvaret som hviler på oss er meget stort. På den annen side, det gjør også at alle som jobber her føler at de har meningsfulle oppgaver. Alt vi gjør betyr mye for samtlige innbyggere og bedrifter i landsdelen.

GIKK I BUNKEREN

Med dette som bakgrunn ble også fjorårets pandemi- utbrudd en voldsom test for Frost Kraftentreprenør:

– Vi gikk i bunkeren før hele Norge ble låst ned. Og der har vi i praksis vært. Vi kan rett og slett ikke risikere sykdom eller karantene. Vi trenger alle folkene våre. Vi var vant til fjernledelse siden vi har ansatte som jobber rundt omkring i hele Nord-Norge, men vi var kanskje ikke forberedt på at det skulle bli så langvarig.

– I likhet med alle andre så er ett av de store savnene den sosiale arenaen som en arbeidsplass også skal være. Likevel har mange ansatte meldt at de får god oppfølging av sine ledere og føler seg sett. Da blir jeg stolt av lederne vi har ute i organisasjonen.

Frost Kraftentreprenør er en kompetansebedrift med et bredt spekter av tung og spisset kunnskap som strekker seg fra syltynne fiberkabler og omfat- tende kalkulasjon til tung anleggsdrift og høy bered- skap med vakt 24/7.

Saken fortsetter under bildet.DEN MENINGSFULLE JOBBEN:  – Vi har ansvaret for en samfunnskritisk infrastruktur og det betyr også at ansvaret som hviler på oss er meget stort. På den annen side, det gjør også at alle som jobber her føler at de har meningsfulle oppgaver, sier Wik

ELEKTRISK BÆREKRAFT

Så er også Frost Kraftentreprenør opptatt av at produksjonen skal være bærekraftig og at de hele tiden prøve å sette et så lite fotavtrykk som mulig når de jobber ute i terrenget.

– Vi har et pilotprosjekt hvor vi tester ut kokosmatter for å hindre at gravemaskinbeltene lager sår i naturen. Hvilket for så vidt er en helt logisk konsekvens når strømmen som blir levert er noe av den grønneste og reneste du kan få, sier Wik.

Som leder er han opptatt av å skape handlingsrom for sine medarbeidere, som i utgangspunktet er meget selvgående.

– Det finnes ufattelig mye erfaring og kunnskap i selskapet. Så blir det litt opp til meg – og ledergruppen å sørge for at vi trekker i samme retning. At alle skjønner hvor vi vil.

 HJERTEVARM STOLTHET

Det er ikke så veldig mange år siden at folk i Nordland var vant til at vinter var ensbetydende med flere strømbrudd. Petromaxen og stearinlys var alltid innen rekkevidde.

I dag tar alle det som en selvfølge at det blir lys når du skrur på bryteren.

– For oss i Frost Kraftentreprenør varmer det oss i hjertet at dette har blitt nettopp det en selvfølgelighet. For det betyr at vi har gjort jobben vår, sier Øystein Wik.