ETTERSPURT BIL: – Sugegraveren vår er et verktøy som er meget etterspurt og som kan løse en lang rekke oppgaver, sier leder for industriservice Roy Atle Valøy hos Østbø AS.

Denne bilen kan
redde dagen din

Denne unike gravesugeren fikser jobbene som ellers ville ha bydd på store utfordringer.

– Dette er en av våre mest verdifulle «medarbeidere», forteller leder for industriservice Roy Atle Valøy hos Østbø AS.

TRYGT OG RASKT

Skal du for eksempel fjerne en gammel, nedgravd oljetank, kan dette fort bli en komplisert affære. Ofte ligger også tankene vrient til inne på tomta.

– Da bruker vi gravesugeren til å fjerne jord og stein rundt tanken på en enkel og effektiv måte. Så blir tanken tømt og rengjort før den fraktes bort, sier Valøy.

Saken fortsetter under bildet.

SKÅNSOMT OG EFFEKTIVT: Her har sugegraveren avdekket oljetanken, som nå er klar til tømming, rensing og fjerning.

EFFEKTIV DRENERING

Drenering av hus er et annet område hvor gravesugeren kan være gull verdt. Noen steder kommer man seg ikke inn med en gravemaskin, andre ganger ønsker ikke folk å ødelegge en ny og fin plen.

– Vi parkerer gravesugeren i gata og legger en rørgate inn til huset. Så suger vi rett og slett vekk massen langs muren. Denne kan i neste omgang pumpes tilbake når jobben er gjort.

Med en gravesuger fjerner man ikke mer enn det som er nødvendig, den er skånsom for miljøet og den er rask og effektiv.

FLEKSIBLE LØSNINGER

En gravesuger er også perfekt når det er snakk om å fjerne masse i et område hvor det for eksempel går viktige strøm- og datakabler. Da fjerner man risikoen for kritiske kabelbrudd.

Saken fortsetter under bildet.

STOR ETTERSPØRSEL: De to gravesugerbilene til Østbøs AS er meget etterspurte og jobber i hele Nord-Norge.

Og har du som huseier en kjeller full av sand eller leire, så er sugegraveren en suveren løsning som fikser jobben på kort tid.

Østbø AS har i dag to biler av denne typen og utfører jobber i hele Nord-Norge.

– Det er stadig flere som oppdager fordelene med denne teknikken, sier Valøy.

Og mange av disse kundene bor ikke langs E6, de holder til i fjordarmer og trange daler. Da er en mobil gravesuger spesielt godt egnet til å utføre jobben.

Saken fortsetter under bildet.

EN GRØNNE LANDSDEL: Østbø sørger hver dag for at Nord-Norge kommer nærmere det grønne skiftet og en bærekraftig fremtid. Foto: Drone Nord

EN GRØNN PIONER

Under mottoet «Vi gjenvinner Nord-Norge» er Østbø AS en bedrift som definitivt går i spissen for det grønne skiftet. De sørger rett og slett for er mer miljøvennlig og bærekraftig hverdag.

Som en viktig del av dette har Østbø et tilbud om å sette opp en «Grønn kontrakt» for bedrifter:

– Da hjelper vi den enkelte bedrift til å få en komplett plan over alt av avfallshåndtering, sier Valøy.

Saken fortsetter under bildet.

TRENGER FOLK: – Vi får stadig flere oppdrag og nå trenger vi nettopp deg på laget, du som er kreativ og ikke er redd for å bli skitten på hendene, sier Roy Atle Valøy.

JAKTER PÅ VANTE FOLK

Selskapet er i vekst og trenger flere flinke folk:

– Vi jakter på deg som ikke er redd for å bli skitten på hendene og som trives med å løse problemer på stedet. Det er ikke uvanlig at vi må improvisere for å løse et oppdrag, sier Valøy.

Østbø AS, på sin side, kan tilby en hverdag hvor ingen dag er lik og du hele tiden møter spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.

– Dette er rett og slett en bransje som føles veldig meningsfull med tanke på at vi hele tiden er en aktør som skaper en bedre og renere miljø, konkluderer Roy Atle Valøy.