Lykkelig bruker: Latteren sitter løst når Stig Tørres Thuv møter gruppeleder Wenche-Anita Grønbech hos Hjelpemiddelteamet: – De gjør en uvurderlig innsats, fastslår Stig.

– Dere ga meg
friheten tilbake

Skrevet for Bodø kommune

Slagrammede Stig Tørres Thuv kan ikke få takket Wenche-Anita Grønbech og hjelpemiddel-teamet nok. De har reddet hverdagen hans.

 – Det kom som et sjokk, forteller Stigs kone, Vigdis Thuv.

Under en bobilferie i Sverige for seks år siden, ble Stig ble rammet av hjerneblødning.

Omfattende hjelp

Etter fire dager på svensk sykehus ble det ambulansefly hjem, en måned på Nordlandssykehuset og tre måneder rehabilitering på St. Olavs Hospital sin avdeling på Lian i Trondheim.

Allerede under oppholdet i Trøndelag ble det opprettet kontakt med Bodø Rehabiliteringssenter.

Saken fortsetter under bildet.

Dedikerte fagfolk: Stig Tørres Tuv er strålende fornøyd med innsatsen til hjelpemiddelteknikerne Geir Reppen (t.v) og Willy Karlsen.

Rullestol på mål

– De hjalp oss med alt fra parkeringskort til rullestolrampe, trappeheis andre praktiske hjelpemidler. Den første rullestolen ble bygget på mål og sendt ned til Trondheim, sier Vigdis Thuv.

Hun snakker på vegne av mannen som mistet mye av taleevnen etter slaget. Han mistet også førligheten i høyre arm, og måtte bruke ett år på å trene opp den venstre som erstatter.

– Han elsket å male akvareller og nå kan han ta opp igjen den lidenskapen, sier Vigdis.

Et nytt liv

Hun og Stig kan ikke få fullrost hjelpemiddelteamet nok. De er stadig innom hovedkvarteret i Påls vei 4 for å hente nye ting eller for å justere litt på rullestolen.

– Den elektriske stolen har gitt Stig en helt ny frihet og nå kan han dra til byen eller til City Nord for å treffe kjente. Dette betyr uendelig mye for ham.

Saken fortsetter under bildet.

En bedre hverdag: Stig Tørres Thuv og kona Vigdis kan ikke få fullrost Hjelpemiddelteamet nok. – De har gjort det mulig for oss å leve et fullverdig liv.

Nytt tiltak

Hjelpemiddel-teamet er et nytt tiltak i Bodø kommune, som ble etablert for ett år siden. I dag har gruppeleder Wenche-Anita Grønbech åtte ansatte som omfatter teknikere, ergoterapeuter og logistikk-folk.

– Vi har fått udelt positiv respons på nyordningen. Nå kan brukerne komme innom og få hjelp, de slipper å vente hjemme, sier Grønbech.

Ferske tall viser at det er nærmere 150 personer som besøker hjelpemiddelteamet hver måned.

Individuell skreddersøm

Hjelpemiddelteamet skreddersyr løsninger for den enkelte – i alle aldergrupper – og er det praktiske bindeleddet mellom NAV og kommunen. Målet er å øke brukernes livskvalitet og gjør det mulig å bo hjemme så lenge som mulig 

Flere velferdsteknologiske løsninger prøves nå ut i Bodø kommune, og Hjelpemiddelteamet har fått flere nye arbeidsoppgaver knyttet til dette. Elektroniske dørlåser og medisindispensere er eksempler på tiltak som sparer kommunen for arbeid og gir brukerne en langt mer fleksibel hverdag.

Saken fortsetter under bildet.

Drømmer om nye lokaler: Det er trangt hos Hjelpemiddelteamets lokaler i Påls vei 4, og de ansatte i Hjelpemiddelteamet drømmer om et nytt og moderne lagerbygg sentralt i Bodø. F.v Wenche-Anita Grønbech, Sverre Rasch og Mona Olsen Ørnes.

Viktig samarbeid

En viktig del av nyetableringen er at det ble tatt i bruk et eget område for hjelpemidler i det elektroniske journalprogrammet som letter arbeidet med å holde oversikten over hvilke brukere som har hvilke hjelpemidler.

Denne brukes også for å gjøre samarbeidet med hjemmetjenesten enda mer sømløst i og med at alle som samarbeider rundt samme bruker enkelt kan hente ut informasjon om hvilke hjelpemidler som er utlånt, hvilke som er søkt på og hvor disse ligger i løypa.

Rehabiliteringstjenesten omfatter i dag 120 personer og sørger for en rekke tilbud:

 • Ergoterapi
 • Fysioterapi, inkl. de private avtalefysioterapeutene
 • Logopedi
 • Hverdagsrehabilitering
 • Frisklivssentralen
 • Seniorhelse
 • Hukommelsesteam
 • Syn og hørsels-kontakt
 • Hjelpemiddelteam
 • Rehabiliteringsavdelingen
 • Sølvsuper ergo- og fysioterapi

Den røde tråden i alle ledd er mestring og en tjeneste som skal gjøre at folk i størst mulig grad klarer seg selv.

Saken fortsetter under bildet.

Sentral enhet: – Målet vårt er å bidra til en enklere og tryggere hverdag for alle de i Bodø som trenger eller ønsker det, sier virksomhetsleder Sverre Rasch.

– Det er et uttalt mål at flest mulig av byens innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig, sier virksomhetsleder Sverre Rasch.

Kontroll over eget liv

Det betyr igjen at man jobber mye med holdninger. Hvis en eldre person er redd for å dusje alene, så er ikke løsningen nødvendigvis varig hjemmetjeneste eller en sykehjemsplass, men aktiv støtte og opplæring som gjør at utryggheten kan minskes.

– Kontroll over eget liv er nøkkelen her, sier avdelingslederen for ergoterapi og hverdagsmestring Mona Olsen Ørnes.

Bredt utvalg

Rehabiliteringstjenesten dekker et bredt utvalg av behov. Alt fra personer som trenger opptrening etter en ulykke eller sykdom, til voksne og eldre som har spesielle behov.

Når det gjelder de eldre ligger det en stor utfordring i det å møte den kommende eldrebølgen:

– I dag har Bodø 1.800 innbyggere over 80 år. I 2030 - om 17 år – er tallet oppe i 3.100, poengterer Sverre Rasch. Det er neppe realistisk.

Skal man da ha nok tilgang på varme hender, må hver fjerde arbeidstaker jobbe innen helse og omsorg.

På samme lag

I denne sammenhengen er det helt avgjørende at alle spiller på samme lag. At velferdsteknologien kan sørge for at de menneskelige ressursene blir brukt på rett sted – til rett tid

For rettesnoren for alle de som jobber i Rehabiliteringstjenesten koker ned til følgende motto:

– Fra pleie til aktiv deltakelse. Mestring av eget liv.

Og for Stig Tørres Thuv og kona Vigdis, har møtet med tjenesten og hjelpemiddel-teamet vært forskjellen på et godt og dårlig liv:

– Det hjalp oss til og med en elektrisk sengebunn til hytta. Dette er rett og slett en fantastisk gjeng!