Derfor er strømmen billigere i Nord-Norge


Over 90% av all strøm i Norge handles over børsen Nord Pool, som holder til på Lysaker i Oslo. Her melder kjøpere og selgere inn volum, og prisene settes deretter.

For å forstå hvorfor strømprisen er forskjellig på ulike steder i Norge, må man også forstå litt om hvordan prisene faktisk settes. For prisene settes ved en auksjon, der etterspørselen etter strøm og tilgjengeligheten av strøm avgjør hvilken pris som settes.

NORGE ER DELT INN I FEM STRØMREGIONER

Norge er delt inn i fem regioner når det kommer til strøm, og dette handler da i stor grad om i hvilken grad strømmen kan fraktes, eller overføres som det heter på strømspråket, til en annen region eller eksporteres til utlandet. Mye av strømmen i våre nordligste strømregioner lar seg rett og slett ikke overføre over lengre distanser, da overføringskapasiteten er for dårlig. Strømmen må brukes nære der den produseres. Da ender vi opp med en situasjon der det produseres mye strøm, men er få konsumenter, det vil si husholdninger og bedrifter. Dermed blir prisen lav.

I sør er historien en annen. Det er her de fleste bor og det er her store bedrifter holder til. I tillegg går veldig mange av utenlandskablene herfra. Det er hele 17 kabler til utlandet. De fleste av disse går mellom Norge og Sverige, men vi er også koblet til Danmark, Finland, Russland, Nederland, Tyskland og England.

Fordi vi kan selge kraft til utlandet, påvirkes etterspørselen etter kraften produsert i sør av hva som skjer ellers i Europa. Dersom det finnes kjøpere utenfor Norge, vil prisene presses oppover. 

ALTERNATIVE KRAFTKILDER I EUROPA

Og da må vi se på hva slags kraftkilder som brukes i andre land. Kjernekraften er kraftig nedbygd, mens kullkraft dessverre er svært utbredt. I tillegg brukes mye olje og gass. Grønne alternativer som sol og vind er under utbygging, men disse kraftkildene kan ikke lagres (magasineres) på samme måte som vi kan med vår egen vannkraft. Markedet er derfor avhengige av været.

I 2021 og 2022 har det vært lite vind, og lite vindkraft er dermed skapt. I tillegg har kullprisene vært høye. Som om ikke det var nok har bl.a. krigen i Ukraina gjort at olje- og gassprisene har nådd rekordnivåer, noe som gjør at etterspørselen etter norsk kraft har økt. Betalingsviljen for norsk vannkraft øker fordi mange ønsker den. Dermed vil prisene på norsk strøm nærme seg hva prisene er i utlandet, siden strømselgeren alltid selger til dem som betaler best. 

STRØMPRODUSENTENES FESTKVELD

På tross av at de fleste strømprodusenter enten er statlige, kommunale eller interkommunale, så selger de strømmen via Nord Pool. Dette samtidig som at Stortinget drøfter tiltak for å hjelpe private og bedrifter som får høyere strømregninger. Kraftselskapene tjener enorme summer, som igjen tas ut av eierne som utbytter. I praksis er dette en skatt som strømkundene betaler til eierne, det vil si stat og kommuner. Støttetiltakenes kostnadsrammer er da også beskjedne sammenlignet med hva staten får inn i økte skatter, merverdiavgift og utbytter.

PRISENE HØYEST DER FLEST KAN KJØPE

I sum ser vi en slags perfekt storm, der lite nedbør gir lav fyllingsgrad i vannmagasiner, lite vind i Norge og Europa gir lite kraft fra vind, noe som gjør at strømselskapene må kjøpe kraften andre steder. Høye kull, olje og gasspriser gjør at etterspørselen etter norsk kraft øker utenfor landet. Med høyere etterspørsel enn vanlig og lavere mengder kraft tilgjengelig, så stiger prisene desto mer. De vil stige mest der kraften kan kjøpes av flest, som er i Sør-Norge. Dette er grunnen til at prisene i Sør-Norge tidvis kan være så mye som 10 ganger så høy som i Nord-Norge.