STORTRIVES PÅ JOBB: Ole Jøran Larsen sørger for at dekkhotellet alltid er oppdatert og klar til innsats.

– Å få en jobb var som å komme hjem

Skrevet for Bodø Industri
15.08.2018 07:57

Etter 20 år uten jobb ble Bodø Industri og  Sulland Bodø redningen. Endelig smiler livet til Ole Jøran Larsen (49).

– Det var tøft, ingen tvil om det. Det er brutalt å føle at ingen har behov for deg, at du ikke har noen verdi.
 
Ole Jøran Larsen er opprinnelig utdannet bilmekaniker, men da finanskrisen rammet på slutten av 80-tallet var det umulig å finne en lærlingeplass som skulle føre frem til fagbrev.

Saken fortsetter under bildet.

TØFF TID: Uten fagbrev ble det umulig å sikre seg en fast jobb og til slutt havnet Ole Jøran Larsen i en ond sirkel som skulle vare altfor lenge.  
DEN ONDE SIRKELEN
Dette ble starten på en ond sirkel det skulle vise seg vanskelig å komme ut av.
 
– Jeg fikk jobb i gravemaskinfirma, men den varte bare ett år. Så ble det dagpenger, arbeidsavklaringspenger og sosialhjelp.
 
Lykken var at han bodde hjemme hos foreldrene i Saltstraumen, et hus han senere har overtatt.
 
– Men det er klart, uten en jobb får du jo ingen fritid. Og det blir litt meningsløst å se frem til helga eller neste ferie.

Saken fortsetter under bildet.

VW-ENTUSIAST: Akkurat nå er Ole Jøran fullt opptatt på fritiden med å renovere disse to klassikerne, en VW Baja Bug og en VW Karmann Ghia.
ELSKER VOLKSWAGEN
Men selv om livet tidvis har vært tøft, har 49-åringen aldri mistet sin brennende interessere for kjøretøyer generelt og Volkswagen spesielt.
– Pappa hadde en beige 1500, 67-modell hvor jeg pleide å sovne i baksetet. Etter det var jeg solgt.
 
Opp gjennom årene har Ole Jøran renovert en lang rekke biler. Akkurat nå er han blant annet i gang med to klassikere, en VW Baja Bug og en VW Karmann Ghia.

Saken fortsetter under bildet.

LIVSVIKTIG HJELP: Det var først da Bodø Industri og næringslivkontakt Roger Strand kom inn i bildet at det ble fortgang i jakten på jobb. – Vi så med én gang at Ole Jøran var en mann med et stort potensial, sier Roger Strand.
SUKSESSFAKTOREN
Denne lidenskapen ble nøkkelen til suksess Bodø Industri ble koblet inn for å hjelpe ham.
 
– Vi så fort at her hadde vi en person med både humør, lidenskap og stå-på vilje, forteller næringslivskontakt Roger Strand.
 
GULL VERDT
Han tok kontakt med Sulland Bodø, hvor daglig leder Fredrik Torbjørnsen tente øyeblikkelig på idéen om en hospiteringsavtale. Den ble undertegnet 23. september 2015.

Saken fortsetter under bildet.

STOFORNØYD SJEF: Daglig leder hos Sulland Bodø, Fredrik Torbjørnsen mener Ole Jøran har blitt en verdifull ressurs for bedriften.
– Vi så fort at Ole Jøran kunne bli en verdifull ressurs for bedriften, sier Torbjørnsen.
 
Nå er Ole Jøran ansvarlig for delelager og dekkhotell, i tillegg til at han er service-selger som bistår kunder med alt fra vindusviskere til lyspærer. Sulland får et tilskudd fra NAV for å dekke lønna, resten finansierer de selv.
 
VIKTIG ENGASJEMENT
For Ole Jøran har livet blitt fullstendig forvandlet etter at han fikk fast jobb:
– Det er utrolig givende å få lov til å hjelpe folk, samtidig som bedriften gir meg sjansen til å styre min egen arbeidsdag, sier Ole Jøran.

Saken fortsetter under bildet.

STÅLKONTROLL PÅ LAGERET: Ole Jøran har ansvaret for delelageret og sørger for at kundene til en hver tid får det de trenger.
For Sulland og Fredrik Torbjørnsen har det alltid vært et sentralt poeng med samfunnsansvar og engasjement:
– Vi vil gjerne gi noe tilbake, samtidig som det er klart at vi stiller krav til de som skal jobbe her. Og Ole Jøran har vist seg som en pliktoppfyllende og ansvarsbevisst person, sier Torbjørnsen.
 
LIVSVIKTIG INKLUDERING
Selv sitter han også i styret i NHO-prosjektet ”Ringer i vannet”, et initiativ fra næringslivet som er en ny måte å tenke inkludering på.
 
Programmet har som mål å koble mennesker med hull i CV’en med NHO-bedrifter.
– Bedrifter som Sulland Bodø er helt avgjørende for at vi på Bodø Industri skal lykkes med vårt oppdrag, sier Roger Strand.

Saken fortsetter under bildet.

ET NYTT LIV: Ole Jøran Larsen har fått et helt nytt liv etter at han fikk fast jobb på Sulland Bodø.
Og Ole Jøran? Hvilke tanker gjør han seg i dag, etter at han fikk fast jobb hos Sulland?
 
– Det var som å komme hjem – endelig!