FRA FORTID TIL FREMTID: Da utviklingen sørget for at Posthusgården ikke hadde en fremtid, grep kreative krefter inn for å skape en ny fremtid: – Det at vi nå får et campus i sentrum vil bety et kvantesprang for byen og regionen, sier direktør Elnar Remi Holmen i Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS).

–⁠ Det BRUSer
i Bodø-regonen

Når en gammel posthusgård blir forvandlet til et pulserende campus med 200 studenter, er det beviset på at Bodø endelig har startet reisen mot en fremtid uten begrensninger.


– Det er kun fantasien som setter begrensninger. Bodø og Salten skal bli lokomotivet som drar landsdelen fremover.

Direktør Elnar Remi Holmen i Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) klarer nesten ikke å sitte stille når han skisser opp bildet av hva som skal skje i fylkeshovedstaden de kommende årene.

At det nettopp er Universitetet i Tromsø som skal etablere campus, i Postgården, midt i Bodø sentrum med blant annet master i informatikk, forkurs ingeniør, bachelor i datateknikk og samlingsbasert vernepleierutdanning, gir fantastiske muligheter for et sterkere forsknings- og utviklingsmiljø i Bodøregionen.

UTENFOR BOKSEN

Dette prosjektet alene viser hvor viktig det er å tenke offensivt og utenfor boksen. Og etableringen får momentant store ringvirkninger. Nå skal det bygges studenthybler i den gamle Bohus-gården og flere bedrifter har meldt sin interesse for å få plass i en ikonisk posthusgård.

Saken fortsetter under bildet.

 KLAR FOR AVGANG: Prosjektleder Kristin Haugen og administrerende direktør Elnar Remi Holmen ser for seg at Bodø kan bli et knutepunkt for utviklingen av grønn luftfart.

For Holmen er det viktig å understreke at det finnes en R i BRUS. Arbeidet som blir lagt ned skal ikke handle om fylkeshovedstaden alene, men om den tettest befolkede regionen i Nord-Norge - Salten. Hvilket innebærer 13 kommuner med til sammen ca. 95.000 inn- byggere.

Så stopper det selvfølgelig ikke her. Dette er ikke en gang begynnelsen, for folkene i BRUS jobber på kryss og tvers. De bygger allianser, knytter kontakter og skaper uvurderlige nettverk, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

INTERNASJONAL SKOLE

BRUS har gjennom de siste årene jobbet frem planer om en internasjonal grunnskole, 1-10 skole i Bodø. Arbeidet har vært ledet av og gjennomført av prosjektleder, Kristin Haugen i BRUS. Hun har jobbet dag og natt for å få komme i mål med stiftelse av selskap, og søknadsarbeid. Søknaden ble sendt 1. februar:


– Dette vil gjøre Bodø og Salten langt mer attraktiv som bo- og arbeidsregion for internasjonale arbeidstakere. Vi kan allerede si at vi har mistet kandidater fordi vi ikke har hatt et slikt skoletilbud i Bodø, sier Haugen.

Tall fra NAV viser at bedriftene i Nordland kunne ansatt rundt 5.000 flere i 2022 hvis de fikk tak i folk med riktig kompetanse. En internasjonal skole vil bidra til dette.

Saken fortsetter under bildet.

MÅ JOBBE SAMMEN: – Ingenting kommer av seg selv. Vi trenger at næringslivet, akademia og de offentlige myndighetene jobber tett sammen - hele tiden, sier Elnar Remi Holmen.

HELT ELEKTRISK FREMTID

Det grønne skiftet kommer til å gi Bodø og Salten store muligheter. Her har BRUS jobbet lenge opp mot å etablere Bodø som et nasjonalt knutepunkt når man skal utvikle en bærekraftig luftfart, basert på alternative kraftkilder.

– Enten vi snakker om batterier, hydrogen eller bærekraftig flydrivstoff, så vil Bodø være en perfekt base for å teste ut disse løsningene. Planene om en ny hydrogenfabrikk på Langstranda vil passe som hånd i hanske når en ny flyplass skal bygges.

Poenget er at det nordnorske kortbanenettet skaper en optimal sandkasse hvor de nye flyene kan testes ut. Fungerer det her, under tidvis ekstremt krevende arktiske forhold, så vil det fungere i resten av verden. Her kan vi skape nye arbeidsplasser.


TETT SAMARBEID GIR RESULTATER
Og når man snakker om bærekraft så vil de marine næringene spille en sentral rolle. Når Staten har bestemt at et nytt forsknings- fartøyet skal driftes av Nord Universitet og ha sin hjemmehavn i Bodø, så er dette et kraftig signal. 

Det er her BRUS kommer inn
i bildet, hvor de sammen med rektor på Nord Universitet, løftet denne muligheten overfor Nærings- og Fiskeridepartementet.

Og et halvt år senere, var det et faktum at forskningsskipet skulle til Bodø og Nord Norge. Dette viser hvor viktig det er å jobbe sammen. 

 – Slike prosjekter viser viktigheten av å ha et BRUS. Poenget er at ingenting av dette kommer av seg selv. Vi trenger at næringslivet, akademia og de offentlige myndighetene jobber tett sammen - hele tiden, sier Holmen.

Saken fortsetter under bildet.

GRØNT LYS FOR BLÅTT BYGG: På Nord Universitet kommer Blått. Bygg som vil bety et kvantesprang for nordnorsk forskning og utvikling.

ENORMT POTENSIAL

Hvor er det så han henter sitt engasjement fra? Hvorfor brenner han så sterkt for nettopp dette?

– Det faktum at vi sitter på ufattelige ressurser og et enormt potensial er noe som trigger meg og de som jobber i BRUS.

Men det er ikke vi som personer som er viktige, det er prosessen frem mot en positiv utvikling som betyr noe. Det er de fantastiske menneskene hos våre eiere og partnere, som skaper arbeids- plasser og ny verdiskaping. Vår rolle er å åpne nye dører, og skape nye muligheter for samarbeid.

Derfor har BRUS og Holmen brukt mye tid og krefter på å fjerne det han har beskrevet som en «isvegg» på Saltfjellet.

– Bodø og Salten har enormt mye å tjene på et tett samarbeid med Rana og Helgeland. Det som nå skjer med Freyr på Mo, grønt hydrogen og jetfuel i Mosjøen og en offensiv oppdrettsnæring vil
gi store ringvirkninger, også for oss. Business og samarbeid skaper ny business.

Oppdraget til BRUS og Holmen er like enkelt som det er vanskelig:

  • Skape flere arbeidsplasser og økt verdiskaping
  • Være en tydelig stemme for næringslivet
  • Handlekraft for å få til endringer

– Bodø og Salten er svært attraktiv og interessant for nyetableringer. Vi skal utvikle hele regionen! Med Ny By Ny Flyplass, med ny industri, og nye etableringer, der vi tar kraften i bruk her vi er. Da er det et stort privilegium å få lov til å være med på denne reisen, og vi ønsker svært gjerne flere med på BRUS-laget, slik at vi kan skape enda mer sammen, konkluderer Elnar Remi Holmen.