LITT MØRKERE SKYER: Etter flere år med kraftig vekst, er det grunn til å tro at den kommende tiden vil by på større utfordringer:  – Derfor er det viktig at vi som bank og næringslivet for øvrig gjør oss klare til en ekstra innsats, sier Trude Glad og Per Martin Olsen i Sparebank 1 Nord-Norge.

– Det er nå vi må
brette opp ermene

Skrevet for Sparebank 1 Nord-Norge
22.12.2018 09:38

De siste årene har veksten i Nord-Norge ligget over landsgjennomsnittet. Nå kan det bli tøffere.

 – Vi registrerer en voldsom optimisme og vet at det skal investeres for 740 milliarder kroner i løpet av åtte år. Likevel er det all grunn til å holde et skarpt blikk på utviklingen.

 Det sier Trude Glad og Per Martin Olsen, henholdsvis konserndirektør for Helgeland og Salten i Sparebank 1 Nord-Norge og banksjef og finanssenterleder i Sparebank 1 Nord-Norge sin avdeling i Bodø.

 Stor verdiskaping

– Frem til nå har vi sett at sjømatnæringen og turismen har stått for en stor del av verdiskapingen, samtidig som arbeidsledigheten har vært lavere i Nord-Norge enn resten av landet, sier Olsen.

 – Så ser vi også at både Helgeland og Salten er preget av vekst, med sterke klynger innen de ulike næringsområdene, sier Glad.

Saken fortsetter under bildet.

KOMPLETT BANK: – Det er en styrke for næringslivet at vi som en bank med nordnorsk eierskap kan sitte med tung kompetanse og spesialister på et lokalt nivå, sier Trude Glad.

 Blinkende varsellamper

Men da Sparebank 1 Nord-Norge la frem sitt konjunkturbarometer under Agenda Nord-Norge, var det flere varsellamper som blinket:

– Nå ligger det an til at veksten i landsdelen blir lavere enn i Norge som helhet, og landsdelen må brette opp ermene og vinne flere kamper i årene som kommer, sier Glad.

 – For å lykkes må vi vinne kampen om de flinke talentene, det vi skaper må ha topp kvalitet, vi må evne å tenke større, jobbe sammen og sørge for en optimal tilrettelegging, understreker Olsen.

 Helt klare tegn

Analysene fra konjunkturbarometeret peker ut noen klare tegn for årene som kommer.

  • Fortsatt vekst, men mer moderat
  • Lav arbeidsledighet og kapasitetsutfordringer
  • Økte renter og styrket krone
  • Reduserte boliginvesteringer og flate boligpriser
  • Økt uro og risiko internasjonalt

 For banken i Bodø handler det om å skape den optimale balansen mellom en digital integrasjon, samtidig som personkontakten er helt avgjørende. For til sjuende og sist handler det alltid om folk.

 Enten det er gründere som trenger bistand fra dag én, eller en garvet aktør som kommer med et ferdig snekret prosjekt.

Saken fortsetter under bildet.

   JAKTEN PÅ TALENTER: – For å lykkes må vi vinne kampen om de flinke talentene, det vi skaper må ha topp kvalitet, vi må evne å tenke større og jobbe sammen,  sier Per Martin Olsen.

 Lokal ekspertise

Den elektroniske utviklingen gjør nå at det å registrere et AS bare er noen tastetrykk unna. Og bankens mobil-app ligger nå som nummer 1 i Appstore.

 – Vi ser en klar fordel med at banken i Bodø er robust med tanke på kompetanse og ekspertise i alle ledd. Det betyr igjen at vi kan skreddersy løsninger med tanke på kundens konkrete behov, sier Olsen

Dessuten blir rollen som rådgiver og sparringspartner stadig viktigere i et bedriftsmarked som hvor tempoet øker og omstilling har blitt en daglig utfordring.

 – Her handler det om alt fra likviditet og styrearbeid til hvordan kundene forholder seg til et skiftende marked, sier Glad.

 Nordnorsk eierskap er bra

For det hersker ingen tvil om at det å ha en bank med nordnorsk eierskap i nærmiljøet er en styrke for næringslivet.

Så er også Glad og Olsen tydelige på at det må skapes flere private arbeidsplasser, samtidig som forholdene legges til rette for de som gjør det bra.

 – Vi trenger alle de motorene vi kan få, sier Glad.

Et klart samfunnsløfte

Banken er på sin side også opptatt av å skape levende nærmiljøer, hvilket er grunnen til at de bare i år bruker 500 millioner kroner på Samfunnsløftet. Et fond som støtter ildsjeler, lag og foreninger innen idrett og kultur.

 – For oss som bank er det viktig at Nord-Norge fremstår som en attraktiv landsdel og vi vil gjerne fremme bolyst og aktivitet, sier Trude Glad og Per Martin Olsen.