Kreativ prosess: Daglig leder Magnus Skyrud Jensen og senior utvikler Jan Erik Johansen diskuterer neste versjon av Havbruksloggen.

Digital revolusjon

Skrevet for Løvold Solution

Havbruksloggen AS utvikler en programvare som er oppvokst på kaikanten.

 – Nå kommer vi med en ny versjon som er blitt enda mer brukervennlig, sier daglig leder Magnus Skyrud Jensen.

Lett å bruke

Havbruksloggen er et web-basert vedlikeholdsprogram som er utviklet for gi en betydelig bedre oversikt og sikkerhet når det gjelder komponenter, dokumentasjon, sertifisering og tilsynsintervaller.

– Mye av nøkkelen til suksess ligger i at programmet er lett å forstå og enkelt å bruke, sier Skyrud Jensen.

Tett samarbeid

Utviklingen av programmet har også skjedd i tett samarbeid med sentrale aktører i næringen som blant annet Lerøy Aurora og Nova Sea.

– Vi får flere og flere forespørsler fra oppdrettere som ønsker å ta i bruk Havbruksloggen som styringsverktøy. Per i dag har vi i overkant av 20 oppdrettere langs hele kysen og om lag 240 lokaliteter knyttet til loggen, sier Skyrud Jensen.

Kundene er alt fra mindre oppdrettere med noen få lokaliteter til de som har rundt 30.

Saken fortsetter under bildet.

Brukervennlig: En viktig del av suksessen til Havbruksloggen, er at programvaren er svært brukervennlig.

Kraftig utvikling

Da arbeidet med Havbruksloggen startet i 2008 var det et helt annet system som ble lansert. Det begynte som et verktøy for fortøyning, men utviklet seg fort til å gjelde flere av hovedkomponentene som omhandler drift av et oppdrettsanlegg. Listen med ønsker om nye utvidelser fra oppdretterne er samtidig lang.

– Når en bedrift leier inn eksterne ressurser, som en dykkerbåt eller servicebåt, så kan også disse bruke loggen til å sørge for at alt som blir gjort blir registrert og dokumentert fortløpende, sier Skyrud Jensen.

Ut i verden

Programmet har også vakt internasjonal oppsikt og det er kommet forespørsler om både en islandsk og en engelskspråklig versjon. Havbruksloggen er også tilgjengelig med egen app, som også ble relansert 30. september i år.

– Det er en stor fordel for oss at vi er så sterkt knyttet til flere selskap som jobber direkte mot næringen. Dermed kan vi ha en kontinuerlig dialog både med kundene og de andre fagfolkene i Løvold som sitter med førstehånds kunnskap om hvor skoen trykker, sier Magnus Skyrud Jensen.