VELFERDSREVOLUSJON: – Innføringen av elektronisk og trådløs pasient- og ansattevarsling har skapt en helt ny hverdag, fastslår f.v. rådgiver Ulrikke Kaspersen (ForUT), virksomhetsleder Snorre Johansen ved Stadiontunet Sykehjem og rådgiver Mariell Furnes (ForUT).

Digital varsling
skaper større trygghet

De gikk fra gamle ringesnorer som ble holdt sammen med tape og binders til et heldigitalt varslingssystem. – En revolusjon, sier virksomhetsleder Snorre Johansen ved Stadiontunet sykehjem.


Den nye løsningen, levert av Hepro, har skapt en bedre hverdag for medarbeiderne og større trygghet og mer ro for pasientene.

Hjertet i systemet er Hepro Respons som sikrer sikker alarmhåndtering, integrasjoner av systemer og at alt fremkommer i et og samme grensesnitt via Hepro Respons sin egen App.


Systemet her er også levert med«RoomMate», en sensor som er plassert på hvert enkelt rom, i tett samarbeid med et armbånd med knapp for tilkalling av hjelp.

«RoomMate» kan fylle en rekke funksjoner, som blant annet digitalt tilsyn.

Saken fortsetter under bildet.

 AVANSERT SENSOR: «RoomMate» er en avansert sensor som løser mange oppgaver, blant annet digitalt tilsyn.

ROLIGERE NETTER

– Vi vet av erfaring at mange våkner når en medarbeider kommer inn døra for å foreta et tilsyn på natten. Da tar det gjerne et par timer før de sovner igjen og til slutt har man snudd døgnet, sier Johansen.

Med et digitalt tilsyn kan man ved et blikk på skjermen sjekke at alt er ok. Det er da ikke snakk om detaljerte bilder, men nok visuell informasjon til at man er trygg på at pasienten sover trygt i sengen sin.

Saken fortsetter under bildet.

MERKING: Alle rom som er utstyrt med «RoomMate» er merket. Personvernet står i fokus når man innfører velferdsteknologi.

FOREBYGGER UHELL

I tillegg vet medarbeiderne på sykehjemmet at det er flere av pasientene som står i fare for å ramle når de skal på toalettet om kvelden eller natten. Da kan sensoren si i fra, slik at det kommer folk som kan assistere.

– Et lårhalsbrudd på en av pasientene våre betyr fort at de aldri kommer seg på beina igjen, sier Johansen.

Saken fortsetter under bildet.

VIKTIGE FREMSKRITT: – Velferdsteknologi er helt avgjørende for at vi skal kunne tilby trygge og gode tilbud, både på sykehjem og hjemme hos folk, sier Snorre Johansen.

Har man en pasient som for eksempel kan få epilepsianfall, kan det legges inn en sensormatte i senga som fanger opp dette og sender ut en alarm.

DET VIKTIGE TEAMET

Så hadde ikke sykehjemmet klart den digitale forvandlingen uten solid bistand fra kommunens «Forvaltnings- og utviklingsteam ehelse» (ForUT). De fungerer som bindeleddet mellom leverandører og kommunens medarbeidere.

– For oss har det vært givende å se hvordan vi sammen har klart å innføre et helt nytt system som både medarbeidere og pasienter drar stor nytte av, sier rådgiver Mariell Furnes hos ForUT.

Saken fortsetter under bildet.

SMARTE TELEFONER: Telefonen har blitt det kanskje viktigste arbeidsredskapet for medarbeiderne på Stadiontunet Sykehjem. Den blir «hjernen» som formidler alt av nødvendig informasjon og varslinger.

Hepro sørger for support og støtte 24/7, noe som er helt avgjørende:

– For sluttbrukerne er dette veldig positivt og dermed blir ikke ny teknologi så utfordrende, sier rådgiver Ulrikke Kaspersen hos ForUT.

ØKT SIKKERHET

Bodø er en av de kommunene i Norge som har kommet lengst med tanke på å ta i bruk velferdsteknologi. Det systemet som nå er satt opp på Stadiontunet omfatter også en trådløs kommunikasjon mellom medarbeiderne.

– Før måtte man rope ut i gangen hvis man trengte bistand, nå får man kontakt omgående, forteller Furnes.

Saken fortsetter under bildet.

 ROBUST LØSNING: – Det som nå er satt opp på Stadiontunet Sykehjem er en 100 prosent trygg og robust løsning som sørger for at varslingen fungerer 24/7, sier rådgiver Mariell Furnes.Siden det er snakk om sensitiv informasjon, er det bygget opp et strengt sikkerhetsregime rundt blant annet smarttelefonene som er i bruk. Det er også satt opp reserveløsninger som slår inn hvis strømmen går eller nettet ramler ut. Hepro Respons samler alt i en og samme sikre plattform.

TRYGGERE HJEM

Den samme typen velferdsteknologi som nå er tatt i bruk på Stadiontunet kan også brukes i private boliger, noe som gjør at folk kan bo hjemme så lenge som mulig.

Da pandemien rullet inn over Norge fikk kommunen også se at digitale hjemmetilsyn plutselig var gull verdt. For personer som er i ferd med å utvikle demens, er det avgjørende å komme inn med velferdsteknologi så tidlig som mulig.

– Da rekker man at folk lærer de digitale rutinene, noe som i etterkant vil bety stor avlastning for de pårørende, sier virksomhetsleder Snorre Johansen ved Stadiontunet Sykehjem.

Saken fortsetter under bildet.

 KONSTANT ENDRING: – Det er krevende å lede en omsorgstjeneste når alt er i endring. Derfor er det viktig for oss å ligge i front når det gjelder forskning og utvikling, sier rådgiver Ulrikke Kaspersen.

GODT SAMARBEID

Hos FORUT er de godt fornøyd med Hepro og samarbeidet under innfasingen av den nye løsningen.

– I leveransen lå det inne faste møtepunkter og selv om det har vært mye nytt, så har prosjektet gått knirkefritt, sier Mariell Furnes og Ulrikke Kaspersen.

Saken fortsetter under bildet.

EN BEDRE HVERDAG: — Vi er stolte og glade over at våre tekniske løsninger kan skape en bedre hverdag for helsepersonell og innbyggere i Bodø, sier ier administrerende direktør Geir Tore Jakobsen i Hepro. Foto: Hepro

Hos Hepro er de stolte over at Bodø kommune etter en god og solid anbudsprosess konkluderte med at det var nettopp de som hadde den beste løsningen:

–  Samarbeidet har gått veldig bra og det er gledelig å se at Bodø kommune har tatt løsningene i bruk på flere institusjoner. Vi ser frem til mange år sammen med gode leveranser som gjør en forskjell i hverdagen både til helsepersonell og til innbyggerne som har behov for omsorgstjeneste», sier administrerende direktør Geir Tore Jakobsen i Hepro.

Du kan lese mer om Hepro her.