EKTE ENGASJEMENT: Det er alltid godt humør når fagfolkene hos KPMG i Bodø skal levere de beste tjenestene og løsningene til sine kunder. Fra venstre statsautorisert revisor og partner Remi Selsbakk, advokat Geir Andreassen og Kirsti Meidelsen, partner, statsautorisert revisor og leder for KPMGs revisjonsvirksomhet i Bodø.

Dine gode hjelpere

I en verden hvor endring har blitt en konstant utfordring, er gode rådgivere gull verdt.

.– Du kjenner situasjonen så altfor godt, ikke sant?

Når telefonen alltid ringer, innboksen flommer over og du er begravd i daglige gjøremål. Mens du er på vei til neste møte med banken kommer du plutselig på alt som ikke er helt på plass:

  • Risikovurderingen som alltid blir utsatt.
  • Planen om eierstrategi som det liksom aldri blir tid til å ta en skikkelig prat om.
  • Bærekraft-prosjektet som bare er delvis gjennomført
  • Den manglende analysen som skulle forbedre lønnsomheten og forberede bedriften din på de neste utfordringene
  • Strategiarbeidet som stadig blir utsatt og som ikke er tatt videre til konkrete handlingsplaner

VET HVOR SKOEN TRYKKER

Det er da du trenger bistand fra proffe folk. De som vet hvor skoen trykker. De som kan være din profesjonelle diskusjons- og sparringspartner. Det er da du tar kontakt med KPMG.

Saken fortsetter under bildet.

SPISSET KOMPETANSE: KPMG er en stor nasjonal aktør med rundt 1.400 dyktige og engasjerte medarbeidere fordelt på 25 kontorer rundt om i Norge. – Det betyr at du som lokal bedrift er sikret tilgang til svært spisset kompetanse hvis det skulle være nødvendig, sier Kjersti Meidelsen.– Det er noen som kun forbinder oss med revisjon og regnskap, men vi sitter på en unik og svært bred kompetanse, kunnskap og erfaring som nettopp din bedrift kan dra nytte av, sier Kirsti Meidelsen.

Hun er partner, statsautorisert revisor og leder for KPMGs revisjonsvirksomhet i Bodø.

DE SORTE SVANENE

Norsk næringsliv har nettopp vært gjennom det som i litteraturen kan betegnes som en «sort svane».

Det vil si ukjente trusler som får dramatiske konsekvenser. I dette tilfellet en global pandemi som skapte helt nye utfordringer.

– Så blir spørsmålet: Når og hvor kommer den neste «sorte svanen», sier advokat Geir Andreassen hos KPMG Law i Bodø. Både eiere og styrer bør ha større fokus på strategiarbeid og sørge for konkrete handlingsplaner og tiltak som bidrar til at bedriften er bedre rustet til å møte kommende utfordringer.

Å lede og styre en bedrift kan på mange måter være ensomt. I en stadig mer kompleks verden vil det ofte være behov for en profesjonell og aktiv diskusjons- og sparringspartner. Det er her KPMG kommer inn og tilbyr uvurderlig bistand til deg og din bedrift.

Saken fortsetter under bildet.

GJØR EN FORSKJELL: – Vi ser at stadig flere eiere og bedriftsledere etterspør våre tjenester og kompetanse. Vi mener at vår bistand gjør en forskjell og bidrar til at bedriftene når sine målsetninger og potensiale, sier statsautorisert revisor og partner Remi Selsbakk,

Det er sjelden du har råd eller mulighet til å bygge opp tilstrekkelig kompetanse internt i bedriften som sikrer optimalt beslutningsgrunnlag for en lønnsom fremtidig drift. Det er her KPMG kommer inn og tilbyr uvurderlig bistand til deg og din bedrift.

KPMG tilbyr rådgivning på en lang rekke områder innenfor alle typer bransjer.

– Vi ser at stadig flere eiere og bedriftsledere etterspør våre tjenester og kompetanse. Vi mener at vår bistand gjør en forskjell og bidrar til at bedriftene når sine målsetninger og potensiale, sier statsautorisert revisor og partner Remi Selsbakk.

– De mest vellykkede bedriftene kjennetegnes av strukturerte beslutningsprosesser basert på gode analyser og nøkkeltall. Våre kunders suksess er et mål på vår suksess.

RETT INFORMASJON TIL RETT TID

Som leder i dag, blir du teppebombet med informasjon, 24 timer i døgnet. Sju dager i uka. Dermed blir det ikke mangelen på fakta som er problemet, men den store mengden. Dette er noe KPMG har adressert og laget egne løsninger for i Power BI.

– Det er snakk om en digital løsning hvor vi i samarbeid med kunden setter opp et dashboard som til enhver tid viser kritisk informasjon. Dette er data som skal danne grunnlaget for en sunn og offensiv virksomhetsstyring, sier Selsbakk.

Saken fortsetter under bildet

AKTIVT STYRE:  – Det er en stor fordel å jobbe tett inn mot et aktivt styre som har et bevisst forhold til sin egen rolle i styringen og utviklingen av bedriften, sier Geir Andreassen.

Når du innleder et samarbeid med KPMG begynner det alltid med en grundig 360 graders gjennomgang av bedriften. Målet er å kartlegge styrker, svakheter, konkurrenter og mulige utfordringer:

– I en slik prosess er det også en stor fordel å jobbe tett inn mot et aktivt styre som har et bevisst forhold til sin egen rolle i styringen og utviklingen av bedriften, sier Andreassen.

FAGLIG STØTTESPILLER

For KPMG kan også være en støttespiller og rådgiver med tanke på hvordan styret skal legge opp sitt arbeid og hvilke strategier som skal utformes.

En klassisk utfordring er eierskifte i familiebedrifter:

– Her er det fort at temaet blir utsatt og utsatt. Plutselig er det høyst aktuelt, men ingen av partene er forberedt på hvordan dette skal håndteres, sier Meidelsen.

Med KPMG på laget er du sikret en ekstra trygghet hvor fagfolkene kan bidra til en sømløs prosess.

Og hva gjør du den dagen en investor eller en konkurrent ringer og vil kjøpe bedriften din?

– Da er det lurt å ha tenkt igjennom de ulike scenarioene på forhånd, og har gjennomført optimale tilpasninger slik at du kan treffe de rette beslutningene og oppnå den beste løsningen for deg som bedriftseier, fremholder Andreassen.

Saken fortsetter under bildet.

GRØNNE VERDIER: Det er i dag et stort fokus på grønne verdier og bærekraft, og KPMG er involvert i en rekke slike prosjekter i hele landet. Fra venstre statsautorisert revisor og partner Remi Selsbakk, advokat Geir Andreassen og Kirsti Meidelsen, partner, statsautorisert revisor og leder for KPMGs revisjonsvirksomhet i Bodø.

DIN EGEN JUNGEL-GUIDE

I det hele tatt, det å lede en bedrift handler om å navigere seg gjennom en jungel som består av kontrakter, HMS-krav, datasikkerhet, pensjonsavtaler, skatt- og avgiftsproblematikk, nye forskrifter og krav fra myndighetene.

– Det er i dag et stort fokus på grønne verdier og bærekraft, og KPMG er involvert i en rekke slike prosjekter i hele landet. Det grønne skiftet er viktig, og har du i tillegg et helhetlig perspektiv for bedriften vil du også være i stand til å ta ut synergier og gevinster av bærekraftstrategien. Bærekraft er i bunn og grunn også et lønnsomhetsprosjekt. Endringstakten har aldri vært høyere, og det er de bedriftene som omstiller seg best som vil vinne til slutt, sier Selsbakk.

KPMG er en stor nasjonal aktør med rundt 1.400 dyktige og engasjerte medarbeidere fordelt på 25 kontorer rundt om i Norge. Det betyr at du som lokal bedrift er sikret tilgang til svært spisset kompetanse hvis det skulle være nødvendig.

– Vi kan på kort varsel trekke veksler på andre kontorer og våre kolleger i inn- og utland, sier Meidelsen.

Du kan lese mer om KPMG her.