JEKTE-KATEDRALEN: Anna Karoline er et mektig skue der den har fått masta på plass og seilet opp. – For oss i Norconsult har dette prosjektet vært en eventyrlig reise, sier branningeniør Lise Kristiansen og sivilingeniør Frank Jacobsen.

– En ære å få være med på å redde en kulturskatt

Skrevet for Norconsult
02.07.2019 19:49

Når Jektefartsmuseet åpner kan de ansatte i Norconsult glede seg over at de har hatt en svært sentral rolle i det historiske prosjektet.

 – Det er nesten som å stå inne i en katedral, du blir ydmyk, sier branningeniør Lise Kristiansen hos Norconsult.

 MAJESTETISK SKUE

Det henger en søt aroma av tjære og salt hav inne i jektehallen i Bodøsjøen. Majestetiske Anna Karoline etterlater ingen tvil om hvem som har hovedrollen.  Men det har været en lang og komplisert prosess for å sikre den ærverdige skuta.

Saken fortsetter under bildet.

HOVEDPERSONEN: Den fremstår både ruvende og majestetisk, jekta Anna Karoline, der hun endelig har fått tak over hodet.

 – Vi har vært nødt til å ta hensyn til absolutt alt og det har også gjort jobben fascinerende, sier sivilingeniør Frank Jacobsen i Norconsult. Han har konstruksjonsteknikk som sitt spesialfelt, i tillegg til at han har vært båtfrelst helt siden han fikk sin første tur med bestefarens spissbåt.

TVERRFAGLIG INNSATS

Hele 24 medarbeidere fra Norconsult har bidratt i arbeidet, hele tiden i et nært og hyggelig samarbeid med museum, båtbygger, entreprenør og arkitekt.

Saken fortsetter under bildet.

MONUMENTALT BYGG: Jektefartsmuseet har hentet sin tydelige inspirasjon fra maritime linjer, hvor det er lett å se for seg en baug i arkitekturen.

Det har vært et tverrfaglig arbeid som omfattet brannsikkerhet, bygningsfysikk, akustikk, geoteknikk, risikoanalyser, oppmåling samt vann og avløp.

Sånn sett har dette vært en dobbel jobb, hvor Norconsult har bistått både på selve bygget og tomta, men også har hatt en sentral rolle i hvordan Anna Karoline skulle bevares og vises frem på på en best mulig måte.

ORKAN-SIKKERT

– Dette er et monumentalbygg som skal ha en svært lang levetid og da må konstruksjonen være så solid at den tåler alt inklusive en hundreårsbølge, sier Jacobsen. Bare i vinter har bygget blitt utsatt for to uvær med orkan i kastene og har bestått testen med glans. 

Saken fortsetter under bildet.

SOLID FORANKRET: Det er lagt ned mye arbeid i å sikre konstruksjonen av museet, slik at både bygningen og de store vindusflatene skal takle 100-års stormen.

Museet består av tre fløyer som er koblet sammen og det har også vært lagt ned mye arbeid i akustikk, lydisolering med tanke på nærheten til flyplassen og hvordan man skulle finne en temperatur som både var behagelig for de besøkende og forsvarlig for jekta.

Saken fortsetter under bildet.

AKTIVITETSROMMET: Den maritime kysthistorien danner rammen i et eget rom som er perfekt for flere typer arrangementer og kurs.

EN STOR ÆRE

– Det er jo et aldri så lite paradoks at Norge har en hel rekke med vernede bygninger, mens det nesten ikke er noen skip som er tatt vare på. For det var jo jektefarten som dannet økonomisk basis for annen aktivitet i landet opp gjennom middelalderen, sier Kristiansen.

Saken fortsetter under bildet.

STOLTE INGENIØRER:  Branningeniør Lise Kristiansen og sivilingeniør Frank Jacobsen er strålende fornøyd med det nye jektefartsmuseet.

Nettopp derfor, siden dette på mange måter er et helt unikt prosjekt, føler Norconsult-staben at det rett og slett har vært en ære å få lov til å være med å redde en kulturskatt.

BLYANT OG 3D-MODELLER

– Så er det også slik at vi har fått sjansen til å kombinere avanserte dataprogrammer med en god, gammeldags blyant og kalkulator. Denne jobben har inneholdt absolutt alt, understreker Jacobsen.

Blant annet er hele jekta scannet ned til millimeternivå hvor hvert øksehugg er registrert, slik at den også - på et senere tidspunkt - kan rekonstrueres i en identisk versjon.