STRAM STRUKTUR: – Driften her krever nøye planlegging, struktur og innebærer mye logistikk, sier daglig leder Ann-Kristin Skaugvold i Benchmark Genetics. Her sjekker hun de siste tallene sammen med Liga Minzare

Én fisk kan skape
40 millioner middager

Teknologi i verdensklasse, koblet med dyp forståelse av hvordan naturen fungerer, er to av nøkkelfaktorene bak suksessen til Benchmark Genetics Salten i Sørfold


For det er her, i Sørfjorden, at et av verdens mest avanserte landbaserte stamfisk- og rognanlegg er lokalisert.

– Dette er en særdeles givende jobb, for når du jobber med biologi og fisk, så handler det hele tiden om å spille på lag med naturen. Godt hjulpet av avlsmessig fremgang, vitenskap og komplisert teknologi, sier daglig leder Ann-Kristin Skaugvold ved Benchmark Genetics i Sørfold.

Saken fortsetter under bildet.

VERDIFULL VARE: Her er den befruktede lakserogna som skal bli til nye laksebarn.

GJENSKAPER ÅRSTIDENE

Det faktum at produksjonen foregår på land gir full kontroll over lys og temperatur:

– Vi gjenskaper døgnet og årstidene. På den måten kan vi levere rogn på tider av året hvor dette før ikke var mulig, sier Skaugvold.

De er nå oppe i en årlig produksjon på ca 107 millioner rognkorn og i løpet av 2025 skal vi kunne levere 150 millioner rognkorn.

Saken fortsetter under bildet.

NY GENERASJON: Lisa Sjursen og Martha Zvingule i full gang med å befrukte rogn som skal bli til nye laksebarn.

FLINKE FOLK

I utgangspunktet var det meningen at rognfabrikken i Sørfjorden skulle gi arbeid til 12 personer. I dag er de oppe i 30. Og det er disse som er den virkelig kapitalen:

– Folkene våre har bred erfaring, spisset kompetanse og er dedikert i jobben. Da er det også gøy å være leder, sier Skaugvold.

Familiesmolten som man avler videre på, kommer fra konsernets anlegg ved Lønningdal sør for Bergen. Og ingenting er overlatt til tilfeldighetene. I Benchmark Genetics vet vi alt om laksen:

– Vi har data på all genetikk. Dermed kan vi også sikre at den rogna som produseres er av ypperste kvalitet.

Saken fortsetter under bildet.

SISTE STOPP: Gyteklar laks svømmer rundt ia store kar i påvente av at rogna skal tas ut.

EN FAR - FIRE MILL. BARN

Full kontroll betyr også at det blir fisk av rogna. I naturen kommer bare 10-20 fisk tilbake for å gyte av det som i utgangspunktet var 10.000 rognkorn. 

Med andre ord, overlevelse fra rogn til gryteklar fisk er nede i marginale 0,0001 prosent. Hos Benchmark Genetics Salten blir 90 prosent av rogna til gryteklar fisk.

– De beste hannfiskene kan blir far til fire millioner laksebarn, noe som igjen gir 40 millioner middagsporsjoner, forteller Skaugvold.

MINUS 196 GRADER

For å sikre kvaliteten på den befruktede rogna, tar Benchmark Genetics Salten vare på melke fra de beste hannfiskene. Denne blir frosset ned ved minus 196 grad i flytende nitrogen. 

Saken fortsetter under bildet.

 OBDUKSJON: Etter at rogna er tatt ut og fisken er avlivet, blir hvert eneste individ obdusert for å sjekke at alt har vært normalt. Her er det Ulrikke Ottesen som utfører denne oppgaven.

Da får man en kundetilpasset produksjon i forhold til egenskaper og den samme hannfisken kan benyttes til flere av kundens fortløpende leveranser.

For medarbeiderne hos Benchmark Genetics Salten er det givende å vite at de er med på å produsere sunn mat med et lavt miljømessig fotavtrykk. 

Ser man på utslippet av drivhusgasser per kilo mat, så står storfe for 26,61 kilo, mens fisk er nede på 3,49 kilo.

Saken fortsetter under bildet.

TETT DIALOG: Teamleder Maria Westerhout holder tett kontakt med daglig leder Ann-Kristin Skaugvold i Benchmark Genetics. – Det er viktig med en løpende dialog siden ting endrer seg hele tiden, sier Westerhout.

EN EVENTYRLIG REISE

Som en stor produsent og del av et internasjonalt konsern, så blir det også mange tall og rapporter å holde styr på. Her har Benchmark Genetics Salten fra dag én fått uvurderlig bistand fra Intunor sitt kontor på Rognan.

– Det har vært en eventyrlig reise hvor vi har lært noe nytt hele tiden, sier kundeansvarlig og teamleder Maria Westerhout i Intunor.

– Når finansdirektøren sitter i England så må vi ta hensyn til tids- og kulturforskjeller, og lese oss opp på de engelske fagtermene. Og når man skal rapportere to ganger i måneden og fristene er korte, er man nødt til å være «på» og klar til å levere til enhver tid.

Saken fortsetter under bildet.

OMVISNING: Daglig leder Ann-Kristin Skaugvold viser frem det imponerende anlegget i Sørfjorden til lønnskonsulent Grethe Isaksen (t.v.) og teamleder Maria Westerhout i Intunor,.

ØKT ANSVAR

Hos Benchmark Genetics Salten har Intunor fått et stadig større ansvar, noe som har betydd et dypdykk i rapportering og konserninterne tjenester.

– Kunden utfordrer oss stadig på hva vi kan levere, noe som gjør dette til en spennende jobb. Vi setter opp kontantstrømsanalyse hver måned, leverer flere spesifikke regnskapsrapporter og har også blitt bedt om å sette opp femårs-budsjett. Vi har i tillegg HR-sertifisert lønnsmedarbeider som bistår med forskjellige problemstillinger innenfor lønn og personal. 

Intunor har som mål at i tillegg til regnskaps- og lønnstjenester, skal de være en sparringspartner og rådgiver for kundene. De legger hele tiden vekt på å være tilgjengelig for kunden, slik at de raskt kan ta tak i det som dukker opp.

Saken fortsetter under bildet.

UNIKT ANLEGG: Her, i Sørfjorden i Sørfold, ligger et av verdens mest avanserte landbaserte stamfisk- og rognanlegg.

Og nettopp denne innstillingen er noe daglig leder Skaugvold setter stor pris på:

– Intunor gjør en fantastisk jobb for oss. Uansett hva vi lurer på, så er svaret kun en telefon unna. 

FAKTA:

INTUNOR er en av Norges ledende leverandører av autorisert regnskapsførsel og nærliggende rådgivning. De brenner for automatikk og god kundepleie. Samtidig har de ressurser innen teknologiutvikling, personal og finans.

Du kan leser mer om Intunor her.