GLEDER SEG: Maia Eggen er allerede i full gang med å planlegge hverdagen i det nye settefiskanlegget til Salten Smolt i Breivik i Salten. – Jeg kunne ikke ha funnet en bedre jobb enn dette.

En jobb for fremtiden

Maia Eggen fant drømmejobben på det hypermoderne settefiskanlegget til Salten Smolt. Nå trenger hun deg som kollega.

– Jeg sendte inn en søknad, men glemte den i neste øyeblikk. Den jobben får jeg jo aldri, tenkte jeg.

Men for Salten Smolt var hun den perfekte kandidaten: En kunnskapsrik og motivert person  som har jobbet seg frem mot en master i RAS-teknologi innen settefiskproduksjon.

Saken fortsetter under bildet.

STORE DIMENSJONER: Det er solide konstruksjoner som ligger til grunn når Salten Smolt bygger et settefiskanlegg i verdensklasse.

GRØNN REVOLUSJON

Og RAS er stikkordet her. Det betyr at man bruker resirkulert vann i produksjonen. Noe som har mange fordeler:

  • Mindre behov for ferskvann
  • Mindre behov for energi til oppvarming av vannet
  • Mer fleksibel produksjon gjennom året
  • Økt vekt på fisken som skal ut av anlegget
  • Reduserer belastningen på miljøet rundt anlegget ved å rense alt avløpsvann
  • Slammet som blir filtrert ut blir tørket og solgt videre, slik at næringsstoffene kan brukes på nytt.

Saken fortsetter under bildet.

TEKNOLOGISK KVANTESPRANG: – Det nye anlegget blir helt banebrytende hvor vi skape maksimal komfort og kvalitet – både for fisken og medarbeiderne våret, sier daglig leder Børge Andreassen i Salten Smolt.

– Vi dobler produksjonen, men tredobler biomassen, forklarer daglig leder Børge Andreassen i Salten Smolt.

Hvilket skjer i kraft av at snittvekten på fisken øker fra 80 til 120 gram.

JAKTER PÅ FLINKE FOLK

Men et settefiskanlegg som bruker resirkulert sjøvann stiller meget store krav til teknikk og kompetanse. Mye av nøkkelen til suksess ligger i å ha total kontroll over vannkvaliteten. Og der er her Maia kommer hun. Dette blir hennes hovedansvar.

Saken fortsetter under bildet.

VIKTIGE BAKTERIER: På små plastbrikker av denne typen dyrkes det frem bakterier som «spiser opp» avfallsstoffene i vannet.

Kort fortalt handler det om å rense det brukte vannet. Fjerne partikler og avfallsstoffer, trekke ut CO2 og tilføre nytt oksygen. Sentralt i dette arbeidet står det som kalles bio-filter.

– Vi dyrker frem bakterier som «spiser opp» avfallet, sier Maia.

RASK UTVIKLING

Oppdrettsnæringen er fortsatt ung, men de siste årene har det blitt gjennomført flere kvantesprang i form av teknologiske revolusjoner. Det nye anlegget til Salten Smolt i Brevik i Skjerstad er et strålende eksempel på nettopp dette.

Saken fortsetter under bildet.

GRUNDIG RENSING: Det er bygget inn mange rensefunksjoner i det nye anlegget, her ser vi nye trommelfiltre.

– Vi begynte i 2001 med fem personer og en notatblokk. I dag er vi 20 og får et nytt anlegg som er i verdensklasse, sier Børge Andreassen.

DE TRENGER DEG!

Derfor trenger de også en ny nøkkelperson. En produksjonsleder som skal håndtere det løpende arbeidet.

Anlegget vil ha åtte avdelinger, dekke et areal på rundt 9.500 kvadratmeter og er dimensjonert for en årlig produksjon på opptil 10 millioner smolt.

Saken fortsetter under bildet.

SISTE INNSPURT: Til tross for pandemien er det nye settefiskanlegget i skarp rute. Nå pågår de siste installasjonene.

– Da sier det seg selv at vi må ha inn en person som er god på å ha mange baller i lufta, som har planlegging og styring i ryggmargen og som samtidig er i stand til å improvisere på sekundet hvis det skjer noe uventet. Og det kommer det garantert til å gjøre. Med andre ord, du finner ikke en mer spennende jobb enn dette, sier Børge Andreassen.

HER KAN DU LESE

MER OM JOBBEN

NÆRT BYEN

De fleste settefiskanleggene i Norge er plassert slik at de ligger langt unna sentrale steder. Men Breivik i Skjerstad er kun en drøy time unna fylkeshovedstaden Bodø med urbane kvaliteter, flyplass og jernbane. Hvilket betyr at du helt fint kan bo i Bodø og jobbe i Breivik.

Saken fortsetter under bildet.

GRØNN FREMTID I BLÅTT HAV: – Verden trenger bærekraftig mat og vi vet at det meste av den produksjonen i årene som kommer må skje i havet, forteller Maia Eggen.

– Hvis du virkelig vil jobbe med noe som betyr noe, noe som har en betydning for fremtiden, så kommer du hit, sier Maia Eggen.

Hun brenner for dyre- og fiskevelferd og har funnet en arbeidsgiver som deler den samme visjonen.

– Verden trenger bærekraftig mat og vi vet at det meste av den produksjonen i årene som kommer må skje i havet. Når vi da kan skape verdier i et nordnorsk lokalsamfunn, tuftet på moderne og grønn teknologi, så blir det ikke bedre enn det.

TRENGER FLERE FOLK

Salten Smolt er en del av Salten Aqua-gruppen, som i skrivende stund er inne i en merkbar vekstfase. Nå er hovedkontoret på jakt etter en business controller.

LES MER OM DENNE JOBBEN HER

Vedkommende får i oppgave å følge opp Salten Smolt, i tillegg til de andre selskapene i Salten Aqua-gruppen.

I tillegg søker Salten Aqua etter fire produksjonsmedarbeidere til fabrikken i Bodø.

DU KAN LESE MER OM

DISSE JOBBENE HER