EN NY GENERASJON: På Nepåkeren i Bodø er det bygget et stort bussdepot med ladestasjoner. – Innføringen av elektriske busser i Bodø sentrum har så langt redusert de årlige utslippene med rundt 2.200 tonn CO2. Det tilsvarer utslippene fra 1.200 dieselbiler, sier administrerende direktør Anders Mjaaland i Saltens Gruppen.

En klimanøytral veiviser

Saltens Gruppen har tatt bærekraft på alvor og de har allerede klart å gå i null med tanke på det miljømessige fotavtrykket.


– Vi var tidlig ute med å sette kursen mot det grønne skiftet og det er nå i ferd med å betale seg, sier administrerende direktør Anders Mjaaland.

Saltens Gruppen er en ledende leverandør av person- trafikk, logistikktjenester og miljøtjenester i Nord- Norge. Via selskapet Østbø gjenvinner de Nord-Norge. I Nordlandsbuss har de startet innfasing av elektriske busser.

I Bodø er man nå oppe i 32 busser og nå starter prosessen på Ytre Helgeland hvor det i løpet av tre år kun skal være elektriske busser i Sandnessjøen, Leirfjord og på Dønna og Herøy.

PRAKTISKE UTFORDRINGER

Så er poenget at det ikke alltid er slik at kartet stemmer med terrenget:

– Vi støter på en god del utfordringer når den grønne visjonen skal gjøres om til handling.

Mjaaland er tydelig på at hvis man mener alvor med en mer klimavennlig drift av Norge, så får dette også konsekvenser. En elektrifisert flåte av kjøretøyer for næringslivet betyr at du ikke kan parkere bilen der det måtte passe. Du må ha dedikerte ladestasjoner.

Saken fortsetter under bildet.

KLARE TALL: På hver enkelt stasjon kan man følge ladingen fra minutt til minutt.

Med andre ord, et større areal må båndlegges for at denne kabalen skal gå opp. Et godt eksempel er ladestasjonen til Nordlandbuss på Nepåkeren i Bodø. Når du kommer inn til området blir du slått av hvor stort hele anlegget er.


DYRERE LØSNINGER
Et annet poeng er at elektriske kjøretøyer er dyrere i innkjøp. Skal man oppnå samme lønnsomhet som med diesel, må de rett og slett kjøre flere kilometer per døgn. Hvilket igjen kan betinge to skift.

– Da er det mulig at en del leveranser må skje på andre tider av døgnet enn til det som har vært vanlig til nå, sier Mjaaland.

Men Saltens er klimaoptimister og de jobber knall- hardt hver dag for å finne gode løsninger og skape merverdi for kundene:

VERDIFULLE RÅDGIVERE

– Vi har merket en klar økning av ønsker om råd- giving og veiledning når det gjelder avfallshåndtering og redusert CO2-utslipp. Her kan vi lage et konkret planverk, dokumentere og rapportere. Disse rappor- tene kan bedriften i neste runde bruke i kvartals- og årsrapporter for å vise at de faktisk tar grep med tanke på det grønne skiftet.


For å bli enda bedre har Østbø skaffet seg et avansert dataprogram som kan analysere livsløpet til avfallet en bedrift produserer.

– Vi er nødt til å komme bort fra tro og antagelser, vi trenger tall og harde fakta, sier Mjaaland.


Derfor er det viktig at kundene får beskjed om at gjenvinning av jern og metall er noe av det som betyr mest innen gjenvinning, målt etter klimautslipp. Det handler om å ha fokus på de områdene som virkelig slår ut på klimastatistikken.

Saken fortsetter under bildet.

STORE GEVINSTER : Gjenvinning av jern og metall gi meget store miljøgevinster og anlegget til Østbø på Fauske er viktig i denne sammenhengen. Det totale gjenvinningsregnskapet i Østbø viser en klimagevinst på 24.700 tonn CO2

SPENNENDE FREMTID

For miljøselskapet Østbø er det nå både travle og spennende tider:

  • De har innledet et pilotsamarbeid med Freyr batterifabrikk på Mo
  • De er i full gang med å forberede mottaket på Fauske slik at de kan håndtere elektriske biler

Bare dette siste krever en ekstra innsats og opplæring. For det å ta ut batteripakker av biler er en komplisert operasjon som skal gjennomføres trygt. Derfor kreves det at det alltid er to personer til stede under dette arbeidet.

SOSIAL BÆREKRAFT

Saltens Gruppen har vokst jevnt og trutt og teller i dag 850 medarbeidere. I fjor hadde de en omsetning på 948 millioner kroner. I år vil de passere én milliard kroner - med god margin.

Saken fortsetter under bildet.

EN VARIERT ARBEIDSSTOKK: – Vi har 27 nasjonaliteter blant sjåførene våre og er også en attraktiv arbeidsplass for de som ønsker en karriere nummer to, sier driftsdirektør Fredrik Moe i Nordlandsbuss.

Når man snakker om miljø og bærekraft, så handler det ikke bare om gjenvinning og mindre utslipp. Like viktig er sosial bærekraft, og her ligger også Saltens Gruppen godt an.

– Per når har vi 27 ulike nasjonaliteter blant med- arbeiderne våre, noe som viser at vi tar dette ansvaret på alvor.

I tillegg til dette så er sjåførjobbene i Nordlandsbuss meget attraktive for de som ønsker en karriere nummer to. For her kan du jobbe til du er 75 år.

Med andre ord, dette er seniorpolitikk satt ut i praksis. Konsernet har en målsetting om å ha minst 10 lærlinger i året. Det er også et uttalt mål å gi muligheter til mennesker som har falt ut av arbeidslivet.

STRØM ER FLASKEHALSEN

Så hva blir da den største utfordringen for Saltens Gruppen og alle andre som brenner for å få fortgang på det grønne skiftet. Anders Mjaaland er ikke i tvil: 

– Den store flaskehalsen er tilgangen til nok strøm. Selv om vi har veldig lyst, så kan vi ikke investere i elektrifisert utstyr og løsninger uten en garanti for at vi faktisk får den strømmen vi trenger.

Du kan lese mer om Saltens Gruppen her.