KLAR FOR OVNEN: Hos Østbø på Langstranda lastes dekkene opp, neste stopp er Norcem sin sementfabrikk i Kjøpsvik. – Det er veldig positivt å se at det som blir kastet som avfall, kan erstatte kullfyrte ovner, sier transportleder Stig Kristiansen (t.v.) og driftsdirektør Sture Pettersen i Østbø AS.

En miljøvennlig
dekkoperasjon

Skrevet for østbø
17.12.2019 17:00

Hvert år samle Østbø inn 440.000 dekk som blir brukt som brensel i Norcems sementovner. Her det det snakk om bærekraft i alle ledd.

– Du finner neppe en mer miljøvennlig bedrift enn oss, sier administrerende direktør Anders Mjaaland – med et stort glimt i øyet.

Men faktum er at hele forretningsidéen til Østbø er å samle inn avfall og gi det en ny verdi. Pluss at de fjerner og destruerer farlig avfall.

8.000 TONN MED DEKK

Dekk-operasjonen er i så måte et veldig godt eksempel. Her er det snakk om 8.000 tonn gummi som erstatter kull hos Norcem. Samme fabrikk får også annet avfallsbasert brensel, basert på sortert og kvernet restavfall.

 Østbø er hovedleverandør av flis til fjernvarmeanlegget Keiseren i Bodø, med opp til 8.000 tonn kvernet tremateriale i året.

Saken fortsetter under bildet.

VARMENDE AVFALL: – Dette trevirket skal kappes, knuses og så leveres til fjernvarmeanlegget Keiseren i Bodø, sier driftsdirektør Sture Pettersen (t.v.) og transportleder Stig Kristiansen i Østbø AS.

BYGDE NY KAI

Nylig investerte selskapet 4,5 millioner kroner på en ny utskipningskai på Fauske, hvor båter henter jern og metall. Noe går til Celsa Armeringsstål på Mo, resten selges verden rundt. Årlig går det 15.000 tonn ut med jern og metall fra denne kaia.

– Metaller, som blant annet kobber og sink er mangelvare, så her er det god butikk med gjenvinning, sier driftsdirektør Sture Pettersen i Østbø.

DOBLET OMSETNINGEN

Og god butikk er det så  definitivt . I løpet av de fire siste årene har selskapet nesten fordoblet omsetningen fra 153 millioner kroner til 270 millioner kroner.

Dette skyldes en bevisst, offensiv satsing, flere kunder, effektiv produksjon og et økt tjenestetilbud. Som det faktum at bedriften har investert i avanserte gravesuge-biler som har vist seg å bli en skikkelig suksess.

Saken forsetter under bildet.

TIKKENDE BOMBER: Mange er ikke klar over at de har tikkende bomber i hagen, i form av gamle, nedgravde oljetanker. En lekkasje kan i verste fall gi deg en million-regning. Fagfolkene til Østbø tilbyr en trygg og sikker fjerning.

TIKKENDE MILJØBOMBER

Disse bilene er blant annet perfekte egne til å fjerne jord og grus når man skal hente ut gamle oljetanker hos folk. Og her snakker vi virkelig om tikkende miljøbomber. Går det hull på en tank med olje, kan regningen – inklusive følgeskader – komme opp i million-klassen.

Østbø etablerte i 2015 en avdeling i Harstad og den begynner nå å få et skikkelig fotfeste i markedet. Nå øker bemanningen fra seks til sju og bilparken fra fire til fem når de får en slamsuger med på laget. Fra før er selskapet lokalisert i Bodø, Mosjøen, Mo i Rana, Fauske og Leknes, og har dermed hele Nord-Norge som marked. 

Saken fortsetter under bildet.

TUNG PÅ HELGELAND: Østbø er en sentral aktør på Helgeland, her fra anlegget i Mosjøen.

DEN GODE PARTNEREN

I en tid hvor bærekraft og det grønne skiftet står høyt på prioriteringslisten til samtlige bedrifter, er Østbø en god samarbeidspartner som kan sørge for at avfall blir håndtert på en forsvarlig måte og få et nytt liv som råvare i produksjon av nye produkter eller som energi.

- Vi designer løsninger for våre kunder som gjør at de kan redusere avfallsmengden og gjenvinne mer av avfallet.

En annen viktig jobb er å håndtere farlig avfall som er skadelig for mennesker og miljø. Dette er stoffer som også kan være svært brannfarlige og eksplosive hvis de ikke håndteres rett. Dette avfallet går til forsvarlig destruksjon eller sikker lagring. Kvikksølv blir for eksempel sikkert bevart dypt inne i tyske saltgruver.

EN VINN-VINN SITUASJON

– For oss det veldig givende å tenke på at vi er med på å gi ting nytt liv, at vi faktisk gir et stor bidrag til en sirkulær økonomi. Vi blir på mange måter senteret som tar inn alt det overflødige og får det sendt videre til rett adresse – i rett versjon. Her er det virkelig snakk om en vinn-vinn situasjon, sier Mjaaland.