DET STORE LØFTET: Studentboligene i Mørkvedlia representerer et stort løft for Studentinord. – Dette har blitt et veldig synlig bevis på oppdraget vårt, sier administrerende direktør Kristian Brunsvik Olsen.

En studie
i god velferd

De har ett oppdrag og det er å skape en enklere hverdag for studentene. Da er administrerende direktør Kristian Brunsvik Olsen glad for at han har 125 dedikerte medarbeidere.


Visjonen er like enkel som den er massivt utfordrende for Studentinord: «Studenten først og fremst».

Da er det ikke tilfeldig at «studenten» står i bestemt form entall:

– Dette visualiserer at hver enkelt student er unik,  det er snakk om individer med ulike personligheter og behov, sier Brunsvik Olsen.

SIKKERHETSNETTET

Studentinord er studentenes eget sikkerhetsnett,  det er et rammeverk som skal sikre en optimal studiesituasjon. Noe som igjen betyr at aktiviteten til organisasjonen er stor og variert:

Når man har ansvaret for 12.500 studenter, 1.665 hybler, 210 leiligheter og fire barnehager fordelt på syv studiesteder så sier det seg selv av oppgaven er stor og logistikken sammensatt.

Saken fortsetter under bildet.

VIKTIGE ÅR: Studentlivet skaffer deg ikke bare en utdanning men er også med på å forme deg som menneske. FOTO: KAROLINE O. A. PETTERSEN

SAMFUNNSOPPDRAGET

Som studentsamskipnad er Studentinord et særlovselskap hvor studentene har flertall i styret. De sitter også med styrelederen. Alt de driver med skal kun ha ett formål for øye: Skape bedre forhold for den enkelte student. I Bodø har de ansvaret for Nord Universitet og Politihøgskolen.

– Det er dette som gjør denne jobben så interessant og meningsfylt, sier Brunsvik Olsen.

For det handler om et av de viktigste samfunnsoppdragene du kan få lov til å jobbe med. Det er dette som er den gåsehudfremkallende faktoren.

Saken fortsetter under bildet.

LEDERGRUPPA: Lagarbeid er nøkkelordet bak suksessen til Studentinord. Her er ledergruppa. Rikke Waldemarsen (mat og drikke), Geir Abel Jensen (bolig og eiendom), Bente Pettersen (velferdstjenester), Andree Grundstad Meby (økonomi og fellestjenester), Ane Karlsen (kommunikasjon og marked) og Kristian Brunsvik Olsen (administrerende direktør). FOTO: KAROLINE O. A. PETTERSEN

For Brunsvik Olsen vet at suksessen er tuftet på et tett og intenst lagarbeid:

– Jeg får ekstra energi hver dag når jeg ser den innsatsen som blir lagt ned og den stoltheten som preger hele Studentinord.

DEN TØFFE PANDEMIEN

Brunsvik Olsen er også stolt over at de har kommet  seg gjennom en pandemi omtrent uten å måtte ty til permitteringer.

– Vi har i stor grad klar å flytte folk over til nye posisjoner, noe de har satt stor pris på.

Det han derimot ikke har spesielt stor sans for er hvordan studenter gang på gang har blitt tvunget til å betale prisen når pandemien skulle bekjempes.

Saken fortsetter under bildet.

TETTE BÅND: Som student nytter du varige vennskapsbånd og bygger nettverk du tar med deg videre i livet. FOTO: KAROLINE O. A. PETTERSEN

– Studentlivets grunnmur er det sosiale. Når den forsvinner blir det en brutal hverdag, og jeg mener studentene har blitt urettmessig hardt rammet av pandemien, både faglig og sosialt.

DET LILLE EKSTRA

Brunsvik Olsen har selv studert på universitet i Bodø og startet voksenlivet i en studentbolig. Han vet hvor viktig det er med et støtteapparat. Enten det er snakk om hundekos for å roe eksamensnerver, lavterskel helsetilbud eller gode barnehager og sosiale aktiviteter.

– Vi prøver hele tiden å ta et ekstra skritt. Som når vi har en eksamensgaranti i barnehagen. Blir barnet ditt sykt når du skal opp til eksamen, kommer våre folk hjem til deg for å passe på barnet.

Saken fortsetter under bildet.

UTEN MAT OG DRIKKE ...: Kantinetjenesten er et viktig velferdstilbud for studentene.

KVALITET I ALLE LEDD

Studentinord jobber hele tiden hardt for å forbedre, utvide og kvalitetssikre tilbudene sine. Det siste året har de ansatt aktivitetskoordinatorer ved flere studiesteder, blant annet i Bodø. Dette er studenter som har en prosentstilling for å samordne ulike fritidstilbud. Noe studentene har vist å sette meget stor pris på.

Hvordan ser så fremtiden ut?

I Bodø jobbes det med å utvikle enda flere studentboliger og ruste opp de gamle. Så er det også slik at Studentinord har noen ønsker:

– Vi ser at busstilbudet begrenser studentenes muligheter til å delta aktivt i sentrum. Det tar for mye tid og det koster for mye, rett og slett, sier Brunsvik Olsen.

Saken fortsetter under bildet.

TRENGER KLOKE HODER: For Bodø og Salten er universitetet en sentral plass hvor regionen kan rekruttere flinke folk. – Vi vil jo gjerne at så mange som mulig skal bli igjen her. Vi trenger kloke hoder, dyktige hender og engasjerte unge personer, sier Kristian Brunsvik Olsen.

VINN-VINN SITUASJON

Og ser vi langt nok frem, med tanke på «Ny by – ny flyplass», mener Brunsvik Olsen at det er naturlig å tenke seg at universitetet blir en sentral del av den nye byen. Han tror det vil kunne bety et stort løft og skape en vinn-vinn situasjon.

I mellomtiden handler det om å bygge stein på stein. For Studentinord er ingenting umulig, det tar bare litt ekstra tid. De vet at for Bodø og Salten er universitetet en sentral plass hvor regionen kan rekruttere flinke folk.

– Vi vil jo gjerne at så mange som mulig skal bli igjen her. Vi trenger kloke hoder, dyktige hender og engasjerte unge personer, sier Brunsvik Olsen.

Saken fortsetter under bildet.

TETT OPPFØLGING: Dedikerte studentverter sørger for at hverdagen blir så knirkefrit som mulig. FOTO: KAROLINE O. A. PETTERSEN

VARIGE VENNSKAPSBÅND

Og nettopp der kan innsatsen til Studentinord bli helt avgjørende. Hvis studentene føler seg sett og ivaretatt, så øker sjansen for at de finner seg en jobb i området.

Høyere utdanning sørger ikke bare for en spisset kompetanse, det former deg også som menneske. Du bygger nettverk og knytter varige vennskapsbånd.

Og dette er en oppgave Studentinord tar på alvor; gi studentene de beste mulige forutsetninger for å bygge gode og varige relasjoner.

– Som student skal du vite at vi alltid står last og brast med deg. Vi står ved din side og gjør alt vi kan for å bidra til at du klarer å realisere drømmene dine, konkluderer administrerende direktør Kristian Brunsvik Olsen.

Du kan lese mer om Studentinord her.