MOBIL LØSNING: Fire slike containere, som hver kommer til å veie 20 tonn, skal huse alt av styringssystemer ute på det nye oppdrettsanlegget til Gigante Salmon. – Dette er en helt ny løsning som vi nå skal utforske nærmere på andre prosjekter også, sier administrerende direktør Tom-Erlend Kristiansen i Nordkontakt.

En suksess kommer
ikke automatisk

De har hatt en vekst på 100 prosent i løpet av de seks siste årene og har snart over 100 medarbeidere. På leveranser til sjømatnæringen er Nordkontakt nå på topp-tre lista i Norge.


Hva er så forklaringen på denne suksessen? Administrerende direktør Tom-Erlend Kristiansen er ikke i tvil:

– Hardt arbeid og dyktige medarbeidere. 

DEN SPENNENDE BEDRIFTEN

Den raske fremgangen til Nordkontakt har da også en positiv innvirkning når det handler om finne nye, flinke folk.

Da Nordkontakt nylig ansatte en ingeniør, som i utgangspunktet kunne velge og vrake i jobber, så ble spørsmålet om hvorfor han valgte Nordkontakt. Svaret ble følgende:

– Jeg har jo sjekket markedet grundig, og for meg var det Nordkontakt som fremsto som den klart mest spennende bedriften.

Saken fortsetter under bildet.

MERVERDI: – Vi skal skape merverdi for kundene våre. Etter 20 eller 30 år skal de bli lykkelige over at det var oss de valgte, sier teamleder for sjømatautomasjon, Stian Rosenvinge.

GIGANTISK OPPDRAG

Et godt eksempel på dette er oppdraget de fikk da Salmon Evolution skulle bygge et landbasert oppdrettsanlegg i Møre og Romsdal. Med 12 kar som hver har en diameter på 28 meter og en høyde på 13 meter. Hvert kar vil inneholde rundt 5.000 kubikkmeter vann.

Hele prosjektet omfatter totalt 48 kar som skal kunne produsere 36.000 tonn bærekraftig laks av ypperste kvalitet.

Saken fortsetter under bildet.

STERK STRØM: Det er snakk om store mengder strøm som skal til i dette prosjektet. Her én av bryterenheter som takler 630 ampere, i motsetning til den på 16 som du har hjemme i boligen din.

– Vår automasjonsleveranse omfattet design og ingeniørarbeid, instrumentering, utvikling av program- og maskinvare og lokal igangkjøring av automatikk. Vi fikk også ansvaret for å etablere en sentral driftskontroll for hele anlegget, sier Kristiansen.

Saken fortsetter under bildet.

BANEBRYTENDE PROSJEKT: Nordkontakt har ansvaret for alt av automatisering på det landbaserte gjennomstrømmingsanlegget til Gigante Salmon i Rødøy.

Og når Gigante Salmon nå bygger et landbasert gjennomstrømmingsanlegg i Rødøy, er det Nordkontakt som sørger for automatiserringen. Her skal de også, i samarbeid med søsterbedriften Elektro Bodø, håndtere alt av strøm. Dette innebærer blant annet bygging av hovedtavler.

I tillegg til konkrete prosjekter, har Nordkontakt opprettet en vaktordning 24/7.  Hvis noe skulle svikte, er det enorme verdier som står på spill. Dette er et tilbud kundene har vist å sette stor pris på.

KOMPLEKSE SYSTEMER: Det er mange ledninger som skal på plass og her er Aleksander Abrahamsen i full gang hos Nordkontakt.

GRUVER OG VANN

Så stopper ikke Nordkontakt sin kompetanse når det gjelder sjømat. Nå er de i full gang med å bistå Franzefoss Minerals med å lage selvkjørende systemer i dolomittgnruvene i Ballangen. En dolomitt som kan brukes i kunstgjødsel og isolasjon, den kan blandes i jernmalm og glass. Og du kan rense vann med den.

Og apropos vann, Nordkontakt er en av flere sentrale aktører i et stort EU-prosjekt, B-WaterSmart,  som skal redusere vann-svinn. Altså det vannet som forsvinner ut av ledningsnettet før det kommer frem til kundene. Sammen med blant andre Alicante, Lisboa og Venezia er Bodø kommune med i dette banebrytende arbeidet.

Saken forsetter under bildet.

 INNOVATIV BEDRIFT: Nordkontakt bryter stadig nye barrierer, takket være flinke folk. Her ved to av dem, automasjonsingeniør Ola Holand (t.v.) og teknisk sjef sjømat Sindre Andersen.

– Vi utvikler programvare for sensorer som skal overvåke vannflyten i ledningsnettet, forteller Kristiansen.

KOMPLETT KOMPOST

Sensorer står også sentralt innen avfallshåndtering. Hos Iris Salten har Nordkontakt satt opp en rekke trådløse sensorer som overvåker kompostering av matavfallet. 

Her er nemlig kravet at dette skal skje med minimum 55 grader over fire uker.

– Der man før måtte sende ut en medarbeider med en manuell måler, blir alt nå sendt til en sentral, sier Kristiansen.

Dette er et system de allerede har begynte å selge til andre avfallsselskaper og målet er å rulle det ut i hele Norge.

Saken fortsetter under bildet.

BEDRE PLASS: Nordkontakt har kjøpt bygget til venstre og har nå fått betydelig bedre plass etter hvert som bedriften har vokst.

Den sterke veksten krever også bedre plass og nå har Nordkontakt kjøpt nabobygget, som skal kobles sammen med de eksisterende lokalene ved hjelp av en gangbro. Det betyr at de totalt vil rå over 3.500 kvadratmeter.

DEN RETTE BANKEN

Med andre ord, Nordkontakt er en bedrift med stort fokus på utvikling og vekst, hvor bærekraft er et helt sentralt ord.  Nå skal de også få på plass ISO-sertifisering:

  • ISO 9001: Kvalitetsledelse
  • ISO: 14001: Miljøledelse

Da er det betryggende å ha en grønn og solid bank i ryggen. Derfor har de brukt SpareBank 1 Nord-Norge siden 2003.

– For oss er det viktig å ha en bank med lokal tilhørighet og som vet hvilke utfordringer det nordnorske næringslivet møter i hverdagen.

Saken fortsetter under bildet.

RASK VEKT: – For oss handler det å hele tiden ligge i forkant og skape nye løsninger for kundene våre, sier administrerende direktør Tom-Erlend Kristiansen i Nordkontakt.

Nordkontakt er en ekte nordnorsk bedrift og da føles det rett med en bank som også har en patriotisk innstilling.

– SpareBank 1 Nord-Norge har også blitt en viktig tilrettelegger for ulike arenaer. Vi trenger en sentral møteplass hvor vi kan utveksler idéer og trekke veksler på hverandres erfaringer, poengterer Kristiansen.

Det faktum at SpareBank 1 Nord-Norge har satset ekstra hardt både på det grønne skiftet og havnæringer, gjør at de blir en ideell partner for Nordkontakt.

Saken fortsetter under bildet.

STORE DIMENSJONER: Det går med mye kobber og konstruksjonen er stor når den skal takle et helt oppdrettsanlegg. Her viser administrerende direktør Tom-Erlend Kristiansen i Nordkontakt (t.h.) fram det hele til bedriftsrådgiver Morten Haugen ved SpareBank 1 Nord-Norge sin avdeling i Salten.

SKAPER LOKAL HANDLEKRAFT

Og for banken er det gull verdt å ha kunder som ønsker å ligge i front når det gjelder forskning og utvikling:

– Vår forretningsstrategi bygger på rammestyring, kortreiste beslutninger og lokal handlekraft. Det gjenspeiles i vår organisering: beslutninger skal tas nærmest mulig kunden, sier bedriftsrådgiver Morten Haugen ved SpareBank 1 Nord-Norge sin avdeling i Salten.

Saken fortsetter under bildet.

 VIKTIG VERDISKAPING: – Nordkontakt er med på å skape kompetansearbeidsplasser, noe som igjen fører til at unge mennesker kan bygge seg en meningsfull fremtid i distriktene, sier bedriftsrådgiver Morten Haugen (t.h.) ved SpareBank 1 Nord-Norge sin avdeling i Salten. Her er inne i en containerne, sammen med administrerende direktør Tom-Erlend Kristiansen i Nordkontakt.

For én ting er å stille med konkurransedyktige betingelser, noe helt annet er det til en hver tid å besitte den nødvendige spisskompetansen som gjør at bedriftskundene får optimal veiledning.

– Det handler om å bygge det nye Nord-Norge og der har vi og Nordkontakt helt sammenfattede interesser. Nordkontakt er med på å skape kompetansearbeidsplasser, noe som igjen fører til at unge mennesker kan bygge seg en meningsfull fremtid i distriktene, sier Haugen.