GIRA PÅ ØYRA: De ser frem til å ønske barn og unge velkommen til to dager med kreativ kultur og adrenalin-pumpende aktiviteter under Sommerblå. – Etter to år med pandemi, er dette noe de virkelig fortjener sier fra venstre, Steinar Maarnes, avdelingsleder marked hos Dragefossen, Blåfrost-sjef Øivind Holthe og kunderådgiver Line Sletteng hos Dragefossen.

ET FELLES LØFT
for barn og unge

Pandemien stjal to år fra barna. Nå skal «Sommerblå» skape århundrets kultur- og aktivitetsfestival.


– Vi gleder oss som unger, sier Blåfrost-sjef Øivind Holthe.

Endelig kan de ønske velkommen til Øyra hvor det blir to dager med spennende aktiviteter og kulturelle innslag for barn og foreldre. For dette skal være motsatsen til en passiv fornøyelsespark med karusell og sukkerspinn:

– Barna fortjener noe bedre. Vi satte oss ned og tenkte hva vi ville ha gått på, om vi befant oss i gruppen 3-12 år, sier Holthe.

SAMHOLD I GRUNNVANNET

Resultatet ble imponerende. Her blir det alt fra «Bare Egil og Aslag», Hekla Stålstrenga, Vitenshow, såpe-disco, zip-liner, insektsbygging, raketter, Luftig Lift og skating.

Saken fortsetter under bildet.

DET LILLE EKSTRA: – Når alt kommer til alt, så kan ikke livet bare handle om jobb og en tidvis stressende tidsklemme. Det må være noe mer. Noe som gir deg overskudd og mentalt påfyll i hverdagen, sier Øivind Holthe.

«Sommeblå» er et ektefødt barn av «Blåfrost», i et lokalsamfunn hvor samhold og solidaritet ligger i grunnvannet. Et sted hvor dugnaden er limet som holder hverdagen sammen.

Dette er den gamle båtbyggerbygda hvor en nedlagt slip har blitt til en kulturell høyborg som har vakt både nasjonal og internasjonal oppsikt. Som Dag Søraas formulerte det:

– Hva gjør et sted som dette? På et sted som dette?

BO-LYST OG BLI-LYST

Et sted hvor idrettslag, kulturaktører og privat næringsliv jobber side om side for å skape trivsel.

– Det handler om bo-lyst og bli-lyst, understreker Holthe.

Saken fortsetter under bildet.

SAMMEN ER DE STERKE: Saltdal og Rognan har lange tradisjoner for samarbeid og dugnad. Nå skal dette komme de unge til gode. – Dette hadde vi aldri klart uten innsatsen fra alle våre samarbeidspartnere, sier Blåfrost-sjef Øivind Holthe. Her i ivrig samtale med Steinar Maarnes og Line Sletteng fra Dragefossen.

For hvis du vil at folk skal flytte til kommunen, så må det finnes tilbud ut over en spennende jobb. Og skal folk bli boende, så må de finne et fellesskap som gjør det givende å bli.

Dette føyer seg helt inn i filosofien til Dragefossen. Med røtter tilbake til 1928 har Dragefossen AS alltid gått i spissen for lokal vekst og verdiskaping.

SAMFUNNSANSVARET

– Selv om selskapet ble stiftet av private personer, og i dag er eid av 820 aksjonærer, har Dragefossen i praksis fungert som en offentlig aktør med tanke på å ta ansvar for samfunnsutviklingen, sier avdelingsleder marked, Steinar Maarnes.

Saken fortsetter under bildet.

 OFFENTLIG AKTØR: – Selv om selskapet ble stiftet av private personer, og i dag er eid av 820 aksjonærer, har Dragefossen i praksis fungert som en offentlig aktør med tanke på å ta ansvar for samfunnsutviklingen, sier Steinar Maarnes.

Og nettopp Dragefossen er en viktig samarbeidspartner for Blåfrost og Sommerblå.

– Nøkkelordet er et samarbeid, sier Holthe.

Der man før brukte begrepet sponsorat, er det i dag snakk om et gjensidig forhold som begge parter tjener på.

VINN-VINN SITUASJON

Dragefossen, som er et hurtig voksende selskap, trenger flinke folk. Da har de også en sterk interesse av å bidra til at lokalsamfunnet blir så attraktivt som mulig. Når selskapet trenger en arena for en storstilt kraftkonferanse, sørger Blåfrost for at Slipen levere til terning 7.

– Vi har alltid en målsetting om å levere over forventning, sier Holthe.

Og når Sommerblå innså at det ikke var elektrisk strøm på det som skal bli festivalområdet på Øyra? Som det heter i teksten til Ghostbuster-sangen: – Who you gonna call?

Da ringer de Dragefossen som bidro til å jobbe frem en løsning.

Saken fortsetter under bildet.

EKTE IDRETTSGLEDE: Innsatsen var på topp da 1.000 unge fotballspillere møttes til miniputt-turnering på Rognan. Foto: Tommy Pettersen

UNIKT SAMARBEID

Samfunnsengasjementet har gått som en dirrende høyspentlinje gjennom Dragefossens historie. Derfor var de også sterkt involvert da det nylig ble arrangert en miniputt-turnering med 1.000 engasjerte fotballspillere på Rognan.

– I Saltdal har man klart å skape et helt unikt samarbeid mellom private bedrifter, idrettslag, kulturaktører og frivillige organisasjoner, understreker Maarnes.

 Dette er igjen med på å bygge identitet, lokal tilhørighet og stolthet. Rognan og Saltdal forbindes med dugnad og felles løft. Dette er noe stadig flere ønsker å være en del av.

– Når alt kommer til alt, så kan ikke livet bare handle om jobb og en tidvis stressende tidsklemme. Det må være noe mer. Noe som gir deg overskudd og mentalt påfyll i hverdagen. Det er slike tilbud vi ønsker å bidra med, konkluderer Øivind Holthe.

 

Fakta om Dragefossen

  • Distribusjonsnettet til Dragefossen er slått sammen med Arva. For dette fikk Dragefossen en eierandel på 4,04 prosent i selskapet. Dette danner grunnlaget for at Dragefossen nå er indirekte eier av regional- og distribusjonsnett i et mye større område.
  • Selskapet eier omtrent all fiberkabel som er bygd i Saltdal. I denne kommunen kan du med få unntak knytte deg til et superraskt bredbånd nesten uansett hvor det skal være.
  • Selskapet har egenproduksjon på ca 8 GWh i Dragefossen kraftstasjon og Dversetelva kraftverk med en produksjon på ca 9 GWh, samt kvotekraft fra Fagerli kraftverk. Per i dag har konsernet rundt 80 medarbeidere