Fiskeri-veteran: Birger Dahl (68) er en av nestorene innen nordnorsk fiskerinæring og han er av den klare oppfatning at det fortsatt ligger et uforløst potensial i bransjen.

Et hav av muligheter

Skrevet for Sparebank 1 Nord-Norge
13.11.2017 23:17 - OPPDATERT 20.02.2021 08:38

– Vi er nødt til å skape nye, spennende arbeidsplasser og legge forholdene til rette for at nye gründere får en arena hvor de kan utfolde seg.

Birger Dahl (68) er en av nestorene innen nordnorske fiskerier. Han er født i Finnmark, oppvokst i Troms og har hatt sin voksne yrkeskarriere i Nordland. Han er lidenskapelig opptatt av verdiskaping og det å foredle de enorme verdiene som ligger ute i havet.

Brutal start

Han startet karrieren som en sjøsyk 15 år gammel kokk om bord en ringnotsnurper på storsilda.

– Jeg spydde til jeg var 16, minnes Dahl.

Men da hadde han også fått saltvannet i blodet og var ikke ett sekund i tvil om hva som skulle bli yrkesvalget. Og målet, det var en egen båt. Men først måtte han skaffe seg erfaring og bygge opp litt egenkapital.

Det ble lite egenkapital, men mye mot.

Saken fortsetter under bildet.

Strøkent maskinrom: Birger Dahl og folkene hans legger stor vekt på at båten til enhver tid skal være strøken og topp vedlikeholdt.

Lærte bransjen fra bunnen av

Etter ti år som leieskipper for Møre-båter, og med utdanning fra Fiskerfagskolen på Gravdal, fikk han jobb som inspektør i Statens Fiskarbank.

– Det var en utrolig spennende tid, og jeg fikk anledningen til å lære bransjen fra bunnen av, sier Dahl.

Denne jobben ble etterfulgt av tre år i Nordlys Forsikring, før alle brikkene falt på plass i 1991. Da kjøpte Dahl, i samarbeid med Dag Hansen, M/S ”Marna Hepsø” – et ringnotfartøy med konsesjon. Båten fikk navnet ”Lurøy” og ble den første i en lang rekke fartøyer.

Tasmansk eventyr

Eventyrlysten førte også til at Dahl etablerte fiskerivirksomhet i Tasmania i perioden 1996-2006.

– Vi hadde 70 prosent av den pelagiske kvoten i Australia, sier Dahl.

Men på slutten fant selskapet ut at det rett og slett ble for store logistikkmessige utfordringer med å drive næringsvirksomhet så langt unna Norge 

Saken fortsetter under bildet.

Godt humør: Latteren sitter alltid løst hos Dahl Fisker AS. Her er Birger Dahl i munter samtale med maskinsjefene Trond Fagerheim og John Harald Olsen.

40 ansatte

I dag består konsernet av to morselskap, Dahl Fiskeri AS og B. H. Dahl Eiendom AS. Konsernet har til sammen rundt 40 ansatte og hadde i 2016 en omsetning på 140 millioner kroner.

Dahl Fiskeri AS eier og administrerer to ringnotfartøyer, MS ”Kvannøy” og MS” Senior, som begge driver fiske etter pelagisk fisk med ringnot og flytetrål.

Saken fortsetter under bildet.

Topp moderne båt: MS ”Kvannøy” er et av Norges mest moderne fiskefartøyer. Her ved kai i Bodø, med maleriske Landegode i bakgrunnen.

Attraktiv arbeidsplass

Kvannøy er et av Norges mest moderne fartøyer hvor det er tenkt kvalitet og komfort i alle ledd.

– Når vi søker etter folk til båtene våre, jakter vi på A-laget og da er det helt avgjørende at vi har båter som oppleves som attraktive arbeidsplasser, sier Dahl 

Saken fortsetter under bildet.

Eget trimrom: Mannskapet om bord på MS ”Kvannøy” har eget trimrom. Selskapet legger stor vekt på at båten skal være en attraktiv og moderne arbeidsplass.

Selv er han levende opptatt av at Bodø og Nordland skal møte fremtiden med en offensiv holdning:

– Det er flott med prosjekter som ”Ny by-ny flyplass”, men uten at vi skaper nye og interessante arbeidsplasser, så nytter det ikke. Vi må legge forholdene til rette for nye gründere, enten det er snakk om videreforedling av fisk, droner eller nye, digitale løsninger, sier Dahl.

Samfunnsengasjert

Derfor har Dahl og konsernet både investert i nye foretak som trenger kapital, og de er også sponsorer innen idrett og kultur:

– Det er egentlig en forpliktelse du har når du høster inn verdier fra naturen. Da skal du også dele med andre og støtte lokalsamfunnet, mener Dahl.

Saken fortsetter under bildet.

Sjekker status: Birger Dahl og maskinist John Harald Olsen sjekker loggen som viser status for vedlikeholdet om bord i MS ”Kvannøy”

For komplisert lovverk

Han er også av den klare oppfatningen at det fortsatt er mye å hente innen norske fiskerier. Og er sterkt kritisk til en lovgiving han mener er altfor komplisert og detaljstyrende:

– Når vi fisker makrell kan vi bli pålagt å ha med oss en inspektør ut å feltet. Vi må stille med kost og losji. Staten stoler rett og slett ikke på at våre folk kan gjøre jobben uten tilsyn.

– Dette blir jo det samme som om en bilist måtte han med seg politimann som skal passe på at fartsgrenser og vikeplikt blir overholdt.

Må stå sammen

Dahl mener også at den norske fiskerinæringen burde samarbeide i langt større grad:

– Det er ikke de nasjonale konkurrentene som utgjør en trussel, det er de internasjonale.

68-åringen viser til England som et skrekkens eksempel, hvor fiskerinæringen nærmest ble radert ut i løpet av noen få år på børs. Fiskerinæringen trenger en deltakerlov.

Og selv om han nærmere seg 70 år, har ikke Dahl tenkt å slakke av på farten. Han og selskapet har flere baller i lufta.

Viktig med nordnorsk bank

Da er det også viktig å ha en bank som kan være sparringspartner. For Dahl var Sparebank 1 Nord-Norge et klart valg:

­

– Det er absolutt et poeng at den er nordnorsk, at den på en måte er vokst på kaikanten, slik som oss. Fiskerinæringen er en bransje hvor det går både opp og ned og da trenger vi en bank med lokal kunnskap.

Saken fortsetter under bildet.

Kjemien må stemme: Birger Dahl og bedriftsrådgiver Trine Gansmoe i Sparebank 1 Nord-Norge fant tonen fra dag én. – Den personlige kjemien må stemme når du skal ha banken som sparringspartner, mener Dahl.

Flinke fagfolk

Siden fiskerinæringen er så grundig regulert og styrt av forskrifter, mener Dahl at en bedrift er nødt til å ha fagfolk fra banken som sikrer at alt blir utført etter boka.

– Det finnes mange snubletråder her, for å si det sånn.

Til sjuende og siste koker det også ned til personlig kjemi. Og fiskeriveteranen har så absolutt funnet tonen med bedriftsrådgiver Trine Gansmoe.

Ble med ut på havet

Hun, på sin side, synes fiskerinæringen er svært fascinerende og ble også med ut på tokt for å få bedre innsikt i hvordan yrket utøves.

– På den måten blir jeg også bedre i stand til å forstå hvordan Birger Dahl og selskapet tenker. Som rådgiver er det helt sentralt å vite mest mulig om den konkrete bransjen og hvilke utfordringer kundene våre står overfor i hverdagen.