KLARE TIL INNSATS: Havet representerer enorme verdier og det fremtidige potensialet for havnæringen er svært stort. Nå er SpareBank 1 Nord-Norge sin avdeling i Salten klare til å forsterke sin satsing på denne bærebjelken. Fra venstre Bertil Sandvik Aas, Richard Balstad, Trine Gansmoe, Marius Andreassen og Per Martin Olsen.

Et hav av muligheter!

Se nøye på dette bildet! Det viser at folkene i SpareBank 1 Nord-Norge sin avdeling i Salten har skjønt hvor viktig havet er for fylket og landsdelen.


Havnæringen er bærebjelken i Nord-Norge og Nordland. 66 prosent av varene som blir eksportert fra Nord-Norge er sjømat. Kort fortalt, havnæringen er den klart viktigste distriktsnæringen. Da er det viktig for en bank å ha fingeren på pulsen i de ulike lokalmiljøene.

– For oss, som en nordnorsk bank, er det en selvfølge at vi skal være en sentral aktør som spiller på lag med de som skaper verdier og arbeidsplasser langs kysten vår, sier Per Martin Olsen, banksjef for bedriftsmarked havnæringer i SpareBank 1 Nord-Norge.

Saken fortsetter under bildet.

OFFENSIV SATSING: SpareBank 1 Nord-Norge er med på laget når Gigante Salmon investerer 445 millioner kroner på et nytt landbasert oppdrettsanlegg i Rødøy.

DE UNGE KOMMER TILBAKE

Akkurat nå er det en rekordstor interesse blant ungdom for å sikre seg en utdanning som kan brukes innen nettopp dette feltet. Det gjelder både yrkesrettede fag og lengre studieløp. Ekstra gledelig er det at stadig flere jenter satser på havnæringen.

– Vi ser at det skapes kompetansearbeidsplasser innen fiskeri og havbruk, noe som igjen fører til at unge mennesker kan skape seg en meningsfull fremtid i distriktene, sier Bertil Sandvik Aas, banksjef Salten og Helgeland i SpareBank 1 Nord-Norge.

Saken fortsetter under bildet.

HAVETS GULL: Da Dahl Fiskeri AS kjøpte Dønna Havfiske AS, var SpareBank 1 Nord-Norge en sentral medspiller. Her er M/S «Kvannøy» ute på havet. Foto: Eivind M. Sævik.

SELVE GRUNNFJELLET

For små kystkommuner er havnæringen helt avgjørende. I en kommune som Lurøy er hele 57 prosent av alle private arbeidstakere knyttet direkte eller indirekte til produksjon av sjømat. I Øksnes og Herøy er tallene henholdsvis 53 og 49 prosent.

– Dette viser med all tydelighet at det er snakk om selve grunnfjellet i arbeidsmarkedet. Da er det betryggende å vite at vi som bank både har finansielle muskler og faglig kompetanse som setter oss i stand til å jobbe side om side med bedriftene, sier senior bedriftsrådgiver og havbruksansvarlig, Trine Gansmoe, i SpareBank 1 Nord-Norge.

Saken fortsetter under bildet.

SIDE OM SIDE: – Det er betryggende å vite at vi som bank både har finansielle muskler og faglig kompetanse som setter oss i stand til å jobbe side om side med bedriftene, sier senior bedriftsrådgiver og havbruksansvarlig, Trine Gansmoe, i SpareBank 1 Nord-Norge.

FØRSTEVALGET - FOR ALLE

Banken skal være et klart førstevalg uansett om du jobber alene ombord i en sjark eller om du leder et større konsern. Det er et finmasket nettverk av små, mellomstore og store bedrifter som blir til limet som holder kysten sammen.

Saken fortsetter under bildet.

DISTRIKTS-NÆRING: Havnæringene betyr veldig mye for distriktene, noe som ble bevist da Wenberg Fiskeoppdrett, Edelfarm med flere investerte vel 600 millioner kroner i et nytt smoltanlegg i Breivik i Salten. 

Derfor er SpareBank 1 Nord-Norge sin avdeling i Salten stolte over at de har vært en sentral partner i flere av de store satsingene i området:

  • Nytt smoltanlegg i Breivik i Salten til vel 600 millioner kroner (Wenberg Fiskeoppdrett, Edelfarm m.fl.)
  • Nytt slakteri på Sørarnøy til nærmere 400 millioner kroner (Salten Aqua m.fl.)
  • Nytt landbasert oppdrettsanlegg i Rødøy til 445 millioner kroner (Gigante Salmon)
  • Dahl Fiskeri AS sitt kjøp av Dønna Havfiske AS

POLITISK RISIKO

Men det er ikke nok å ta høyde for klima, sykdom, valutakurser og vrien logistikk. Noen ganger kommer utfordringene fra et uventet hold. Oppdrettsnæringen ble tatt på sengen da grunnrenteskatten ble introdusert - sånn helt over natten.

Saken fortsetter under bildet.

SENTRAL AKTØR: – For oss, som en nordnorsk bank, er det en selvfølge at vi skal være en sentral aktør som spiller på lag med de som skaper verdier og arbeidsplasser langs kysten vår, sier Per Martin Olsen, banksjef for bedriftsmarked havnæringer i SpareBank 1 Nord-Norge.

Dette var en næring hvor det var tatt høyde for årlige investeringer på 10-15 milliarder kroner i året, men den politiske kalddusjen fikk umiddelbare konsekvenser. Planlagte prosjekter til en verdi av 19 milliarder kroner i Nord-Norge ble stoppet eller utsatt på ubestemt tid.

– Havnæringen trenger forutsigbare rammer, men nå har vi fått en situasjon hvor de fleste velger å sitte på gjerdet. Alle venter på hvilke konsekvenser som kommer i kraft av det endelige vedtaket i Stortinget, sier Per Martin Olsen.

GRØNN FREMTID I BLÅ NÆRING

Samtidig er det et faktum at sjømatnæringen har et minimalt fotavtrykk med tanke på miljøet. Havbrukselskaper er rangert som de mest bærekraftige proteinprodusentene i verden 

Saken fortsetter under bildet.

BÆREKRAFTIG FREMTID: Salten Aqua-gruppen med flere har investert nærmere 400 millioner kroner i et nytt slakteri på Sørarnøy.

Derfor er dette en næring som passer perfekt inn i det grønne skiftet. Dette er noe SpareBank 1 Nord-Norge ønsker å legge til rette for.

Banken selv har som målsetting at 70 prosent av porteføljen i marin sektor skal kvalifisere til grønn finansiering innen 2030. Og det skal være netto nullutslipp i egen portefølje innen 2040.

Saken fortsetter under bildet.

MENINGSFULL FREMTID: – Vi ser at det skapes kompetansearbeidsplasser innen fiskeri og havbruk, noe som igjen fører til at unge mennesker kan skape seg en meningsfull fremtid i distriktene, sier Bertil Sandvik Aas, banksjef Salten og Helgeland i SpareBank 1 Nord-Norge.

200 MILLIONER TIL OMSTILLING

Med dette som bakgrunn har banken satt av 200 millioner til grønn omstilling i Nord-Norge. Dette blir søkbare midler fra samfunnsutbyttet som skal gå til:

  • Klimatiltak
  • Kompetanseheving 
  • Innovasjon- og samarbeidsprosjekter

Det vil komme nærmere opplysninger om hvordan du kan søke.

DET NYE NORD-NORGE

Med andre ord, SpareBank 1 Nord-Norge ligger i front når det handler om å bygge det nye Nord-Norge, det nye Nordland.

– Det er dette som gjør at vi gleder oss til å gå på jobb hver dag. Vi får lov til å bli med på en fantastisk reise inn i fremtiden, sier bedriftsrådgiver Richard Balstad.

Noe som er et synspunkt som absolutt blir delt av hans kollega, bedriftsrådgiver Marius Andreassen:

– Når vi ser at den norske sjømateksporten har blir tredoblet i løpet av 10 år, så sier dette alt om hvilket potensial som ligger her. Da skjønner du at det er her fremtiden ligger. Det er her vi kan sørge for sikre arbeidsplasser og produksjon av mat som en hel verden trenger.