TOTAL FORVANDLING: – For oss er det en ære å få lov til å være med på å forvandle ikoniske Aspåsen skole til et miljøvennlig signaturbygg, sier Sture Wilmann, salgssjef for bygg og anlegg hos Iris Produksjon.

Et skoleeksempel på trygg håndtering

Da praktbygget skulle renoveres, ble det avdekket store utfordringer. Nå blir Aspåsen skole forvandlet til det smykket det var tenkt å være.


 – Utfordrende blir bare fornavnet, men vi er stolte av å få lov til å være med på denne prosessen.

 Sture Wilmann kikker opp på det majestetiske bygget i Hålogalandsgata. Han er salgssjef for bygg og anlegg i Iris Produksjon. Det er de som har tatt på seg oppgaven med å håndtere alt avfallet fra renoveringen av bygget.

Saken forsetter under bildet.

MAKSIMAL SIKKHERET: Når asbestholdig materiale skulle fjernes, ble det stilt høye krav til sikkerhet og renhold. Arbeiderne måtte daglig gjennom flere sluser for å forhindre at det kreftfremkallende stoffet spredte seg.

De gamle syndene

Skolen og det gamle kulturhuset var en gave i forbindelse med byjubileumet i 1966. Et år hvor ingen hadde hørt om asbest, PCB eller klorparafiner. Men i dag, i 2018, blir det et omfattende prosjekt når bygningen skal totalrenoveres:

 – Frem til nå har vi håndtert 75 tonn farlig avfall og 520 tonn totalt, sier Wilmann.

Saken fortsetter under bildet.

TETT SAMARBEID: Bare det elektriske avfallet utgjør enorme dimensjoner. Her er Sture Wilmann i samtale med maskinfører Fredrik Nirisen fra EN Entreprenør.

 Dimensjonene er enorme når det er snakk om å forvandle et 60-talls bygg til noe som innfrir dagens krav til helse, miljø og sikkerhet. Samtidig er det maktpåliggende at operasjonen går knirkefritt, slik at arbeiderne som gjør jobben, ikke blir forsinket.

 – Vi har brukt mye tid og krefter på å etablere en klar linje i hvordan avfallet skal sorteres, håndteres og transporteres, sier Wilmann.

Proffe aktører

Som ikke nøler et sekund med å skryte av selskapet EN Entreprenør som har stått for den operative delen og – ikke minst – Bodø kommune:

– Som byggherre har de stilt strenge krav til aktørene for å sikre seg at avfallet blir håndtert 100 prosent korrekt.

Saken fortsetter under bildet.

FULLSTENDIG NEDSTRIPPET: Slik ser det ut når alt av miljøfarlig avfall er fjernet. Men fortsatt kan du fornemme de ikoniske arkitekt-detaljene.

Aspåsen skole er bare én av flere oppgaver som den nye avdelingen på Iris har tatt på seg å håndtere. Det interkommunale selskapet blir derfor en helt avgjørende brikke når en fylkeshovedstad i rivende utvikling trenger en proff aktør som kan sikre en trygg og sikker avfallshåndtering.

Suksess fra dag én

Og det er her bygg- og anleggsavdelingen til Iris kommer inn. I sitt første driftsår har de tatt i mot nærmere 2.000 tonn avfall.

– I starten har vi konsentrert oss om rive-prosjekter. Dette har vært en suksess og storparten av avfallet fra denne sektoren er det vi som har tatt hånd om.

Saken fortsetter under bildet.

ALT MÅTTE BORT: Dette er alt som er igjen av den klassiske hovedsalen til det gamle kulturhuset. Etter hvert skal rommet bygges opp igjen.

I tiden som kommer handler det om å rigge selskapet for nye byggeprosjekter, investere i logistikk og mer avansert utstyr.

– Dette er et særdeles krevende marked og vi skal være i front, poengterer Wilmann.

Ny by – nye utfordringer

Iris Produksjon er tydelig påat dette bare er begynnelsen. Ny By – Ny Flyplass-prosjektet innebærer enorme utfordringer. Både i kraft av bygningsavfall og forurensende jordmasser.

 – Med tanke på at 25 prosent av alt avfall som produseres i Norge kommer fra bygg- og anleggsbransjen, er det naturlig at Iris er rigget for å møte disse utfordringene. 

Tunge kunder

Selv om bygg og anleggs-avdelingen til Iris er forholdsvis ny, har de allerede vært innom flere nøkkelprosjekter:

  • Marmorveien Fauske (Smart House)
  • Fauske Sentralskole
  • Håndverksgården
  • Sanering Sjøgata 37 – 39 Quality Hotel
  • Kran på Elkem Salten
  • Flygt-bygget
  • Paviljongen og jordmasser fra Solparken
  • Prosjekter for Forsvaret
  • Bodø Bilpleie-bygget

 Saken fortsetter under bildet.

OMFATTENDE ARBEID: I praksis måtte hvert hjørne og hver krok sjekkes når Aspåsen skulle renoveres.

Hver eneste dag ruller 75 lastebillass inn og ut fra anlegget på Vikan.

 Dette utgjør 190.000 tonn husholdnings-, og bedriftsavfall og forurensede masser hvert år. Store deler av avfallet som kommer inn blir behandlet/pakket og sendt ut til videre material- eller energigjenvinning. 

 Masser og annet avfall som ikke kan gjenvinnes, blir forsvarlig lagret på det godkjente deponiet på Vikan.

Skaper en trygg fremtid

For Sture Wilmann og hans medarbeidere er det en ekstra motivasjon at de er med på å legge grunnlaget for nye Bodø:

 – Byen skal opp og frem. Det vi gjør her og nå, er å legge til rette for fremtiden til våre barn og barnebarn. Og det er meningsfylt.